POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Przemoc seksualna wobec małoletnich - od diagnozy do interwencji

erekrutacja button veery small81

Charakterystyka:

Studia 2-semestralne. Studia doskonalące.

Absolwenci studiów uzyskają wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. Otrzymają narzędzia do wstępnej diagnozy i interwencji w przypadku problemów, które mogą pojawić się na tej drodze. Studenci poznają też zasady rozpoznawania oznak i skutków przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży oraz możliwości jej przeciwdziałania. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności dotyczące zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych, prawnych i pomocowych wobec małoletnich dotkniętych przemocą. Otrzymają też narzędzia potrzebne do rozpoznania ewentualnego sprawcy oraz dowiedzą się o odpowiednich sposobach reagowania i postępowania wobec sprawców.

 

Cel studiów:

Studia podyplomowe mają na celu nabycie wiedzy dotyczącej rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży oraz kompetencji profilaktycznych i pomocowych wobec małoletnich ofiar przemocy seksualnej.

Studenci uzyskają: 

 • Wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży.

 • Wiedzę dotyczącą pojęć takich jak: masturbacja, role i tożsamość płciowa, orientacja, preferencja i realizacja seksualna.

 • Wiedzę dotyczącą problemów, które mogą wystąpić na drodze rozwoju seksualnego w wieku dziecięcym i nastoletnim oraz możliwych skutków tych deficytów w życiu dorosłym.

 • Narzędzia do wstępnej diagnozy i interwencji w przypadku problemów wynikających lub objawiających się w sferze seksualnej dzieci i młodzieży.

 • Narzędzia do diagnozy i interwencji w kontekście systemu rodzinnego dziecka z problemami w sferze seksualnej lub, gdy podejrzewamy bądź mamy do czynienia z wykorzystaniem seksualnym małoletniego (wykorzystanie kazirodcze).

 • Wiedzę na temat rozpoznawania u dzieci i młodzieży symptomów przemocy seksualnej oraz jej skutków.

 • Umiejętność prowadzeniu rozmów i udzielania pomocy małoletnim, którzy doświadczyli przemocy seksualnej.

 • Umiejętność dobrych praktyk interwencyjnych, pomocowych i terapeutycznych wobec małoletnich doświadczających przemocy seksualnej.

 • Wiedzę na temat pomocy terapeutycznej wobec osób dorosłych, które doświadczyły wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Znajomość specyfiki funkcjonowania tych osób i problemów, z którymi się mierzą, trudności i nadziei związanych z ujawnieniem.

 • Znajomość procedur postępowania w sytuacji przemocy wobec dziecka oraz umiejętnego ich zastosowania.

 • Znajomość procedur prawnych dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

 • Znajomość strategii i charakterystyki sprawców (w tym małoletnich). Podstawową wiedzę dotyczącą terapii sprawców.

 • Umiejętność rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych u sprawców oraz skutecznych sposobów reagowania na zagrożenie.

 • Narzędzia do rozpoznawania przemocy oraz umiejętność tworzenia i zastosowania programów zapobiegających, a także właściwego reagowania na przemoc seksualną w rodzinach, w szkołach i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi.

Oferta skierowana jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, prawników, nauczycieli przedszkoli i szkół, wychowawców placówek opiekuńczych, lekarzy, pielęgniarek i położnych, policjantów, a także osób duchownych i sióstr zakonnych.

Czesne:

semestr I - 2300 zł / 470 m-cznie w 5 ratach

semestr II - 2400 zł / 490 m-cznie w 5 ratach

erekrutacja button veery small82