POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem

IV Edycja Studiów "INNOWACYJNE I KREATYWNE METODY PRACY Z UCZNIEM"

Rekrutacja trwa do 28.02! Zapisz się już dziś!

 erekrutacja button veery small13

Studia trwają 2 semestry (240 godzin)

Studia w formie on-line

 

Kto może zapisać się na studia? 

Oferta skierowana do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności oraz warsztat nauczycielski. Studia dla nauczycieli, edukatorów, instruktorów. Oferta dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami pracy atrakcyjnymi dla młodego pokolenia.

 

Cel studiów? 

Studia odpowiadają na sygnalizowane potrzeby nauczycieli i instruktorów edukacyjnych, którzy pragną pracować nowoczesnymi metodami. Zakres przedmiotowy to:Kompetencje miękkie w edukacji, myślenie wizualne, TiK w edukacji, przygotowanie do roli wychowawcy, praktyczne aspekty prawa oświatowego, praktyczne aspekty szkolnej dokumentacji, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, metody i współpraca z rodzicami, praca z uczniem w kryzysie, ocenianie ucznia, nauczanie blokowe, gry i zabawy w edukacji, dostosowanie wymagań edukacyjnych, innowacja pedagogiczna, eksperyment pedagogiczny, nauka ucznia metodami teatralnymi.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się ONLINE. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów? 

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 2300 zł (lub 5 rat po 470 zł)

II semestr - 2400 zł (lub 5 rat po 490 zł)

 

kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small14

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (pobrana z systemu e-rekrutacyjnego, wydrukowana, podpisana i wysłana pocztą lub dostarczona do biura).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych wraz z załącznikami dotyczącymi opłat (pobrane z systemu e-rekrutacyjnego, wydrukowane, podpisane i wysłane pocztą lub dostarczona do biura)
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).


330800952 1000989584197689 3504123835279694993 n

Wśród nowości:


1. BUDOWANIE WIZERUNKU SZKOŁY Z WYKORZYSTANIEM Z WYKORZYSTANIEM DZIAŁAŃ ARYSTYCZNYCH I NIESZABLONOWYCH, który poprowadzi Jakub Tylman (Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu),

2. EDUKACJA OBYWATELSKA, który poprowadzi Agnieszka Jankowiak-Maik (Babka od histy),

3. MYŚLENIE KRYTYCZNE, który poprowadzi Artur Negri,

4. ELEMENTY ARTETERAPII W EDUKACJI, który poprowadzi Marta Florkiewicz-Borkowska (Pani FloBo),

5. STEAM W EDUKACJI, który poprowadzi Dariusz Martynowicz (Czas na Progres),

6. NARZĘDZIA TIK W EDUKACJI STEAM, który poprowadzi Agnieszka Halicka (EduTriki - Agnieszka Halicka),

7. PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA WOLONTARIATU W SZKOLE, który poprowadzi Izabela Jaskólska (Iskierki w Edukacji),

8. TECHNIKI UCZENIA SIĘ, który poprowadzi Danuta Kitowska (Nauczona),

9. ALTERNATYWNE KONCEPCJE EDUKACJI, który poprowadzi Martyna Tarnowska.


W ramówce zostają również przedmioty, które sprawdziły się w czasie poprzednich edycji:


1. EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA z Przemkiem Staroniem (Szkoła bohaterek i bohaterów),

2. PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE INNOWACJI ORAZ EKSPERYMENTÓW PEDAGOGICZNYCH z Oktawią Gorzeńską (Oktawia Gorzeńska edukacja rozwój zmiana) i Agatą Sieńczak (Ster Edukacyjny),

3. ELEMENTY DRAMY I TEATRU FORUM z Małgorzatą Polakowską,

4. TIK W EDUKACJI z Beatą Chojnowską-Gasiorek i Bartoszem Chysiem,

5. MYŚLENIE WIZUALNE W EDUKACJI z Agatą Baj (eduBAJ) i Irminą Żarską,

6. KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI z Katarzyną Drausal (Katarzyna Drausal - inspirownia edukacyjna) i Irminą Żarską,

7. STRES I WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI z Martą Młyńską (Marta Młyńska szkolenia i coaching),

8. RELACJE W EDUKACJI z Anną Blokus-Szkodzińską i Martą Rosińską,

9. PRACA Z DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI z Zytą Czechowską (Specjalni.pl),

10. PRACA W ZESPOŁACH NAUCZYCIELSKICH z Ewą Radanowicz,

11. ELEMENTY NEURODYDAKTYKI z Adrianą Kloskowską,

12. PROJEKTY I GRANTY W SZKOLE z Małgorzatą Solowską,

13. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W EDUKACJI z Joanną Gadomską (Biologia z Blondynką),

14. METODY I TECHNIKI COACHINGOWE W EDUKACJI z Agatą Karolczyk-Kozyrą (Kreatywny polonista),

15. TRENING KREATYWNOŚCI z Magdaleną Stanisławską,

16. PROJEKTOWANIE PROCESU EDUKACYJNEGO z Martą Florkiewicz-Borkowską i Martyną Tarnowską,

17. SYTUACJE KRYZYSOWE W SZKOLE z Leszkiem Dowgiałłą (Profilaktyka według Leszka Dowgiałły),
18. ORGANIZACJA WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH z Justyną Dmitruk,
19. PRZESTRZEŃ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W EDUKACJI z Adamem Perzyńskim (Przestrzenie edukacyjne w SP27 Gdańsk, Adam Perzyński.)

20. STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO z Katarzyną Polak,
 WSPÓŁCZESNY WYCHOWAWCA W DZIAŁANIU z Anną Konarzewską (Być nauczycielem.),

21. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWA I DOKUMENTACJI W PRACY NAUCZYCIELA z Beatą Gwizdałą (Lekcje Szyte na miarę) i Sławomirem Stromskim.

Studia odpowiadają na sygnalizowane potrzeby nauczycieli i instruktorów edukacyjnych, którzy pragną pracować nowoczesnymi metodami. Zakres przedmiotowy to:Kompetencje miękkie w edukacji, myślenie wizualne, TiK w edukacji, przygotowanie do roli wychowawcy, praktyczne aspekty prawa oświatowego, praktyczne aspekty szkolnej dokumentacji, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, metody i współpraca z rodzicami, praca z uczniem w kryzysie, ocenianie ucznia, nauczanie blokowe, gry i zabawy w edukacji, dostosowanie wymagań edukacyjnych, innowacja pedagogiczna, eksperyment pedagogiczny, nauka ucznia metodami teatralnymi.

Słuchacze otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia oraz wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi Słuchacze, którzy są czynnymi nauczycielami mogą otrzymać dofinansowanie z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli w swoich gminach.

Absolwent kierunku zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę na temat nowoczesnych sposobów pracy z uczniem i sprawdzonych metod uatrakcyjniających lekcje. Otrzyma gotową receptę na uczynienie swojej pracy innowacyjną i kreatywną. Absolwent zostanie przygotowany przez nauczycieli- praktyków do pracy w prawdziwych realiach dzisiejszej edukacji – zarówno pod względem dydaktycznym jak i wychowawczym. Dowie się, jak uporządkować swoje działania w oparciu o zasady prawa oświatowego, a także jak przygotowywać dokumentację.