POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem

Czas trwania studiów: 2 semestralne – 220 godzin.

Studia spełniają wymagania przewidziane dla studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

Oferta skierowana do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących udoskonalić swoje umiejętności oraz warsztat nauczycielski. Studia dla nauczycieli, edukatorów, instruktorów. Oferta dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami pracy atrakcyjnymi dla młodego pokolenia.

 

Cena za semestr: 1600,00 zł  / promocja na start 1400,00 zł

1. Projektowanie i wdrażanie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych

2. TiK w edukacji

3. Myślenie wizualne w edukacji

4. Współczesny wychowawca w działaniu

5. Praktyczne aspekty prawa i dokumentacji w pracy nauczyciela

6. Mediacje w szkole

7. Relacje w edukacji

8. Sytuacje kryzysowe w szkole

9. Edukacja poprzez dramę i teatr forum

10. Przestrzeń i przedsiębiorczość w edukacji

11. Projekty i granty w szkole

12. Interdyscyplinarność w edukacji

13. Kompetencje przyszłości

 

Studia odpowiadają na sygnalizowane potrzeby nauczycieli i instruktorów edukacyjnych, którzy pragną pracować nowoczesnymi metodami. Zakres przedmiotowy to:Kompetencje miękkie w edukacji, myślenie wizualne, TiK w edukacji, przygotowanie do roli wychowawcy, praktyczne aspekty prawa oświatowego, praktyczne aspekty szkolnej dokumentacji, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, metody i współpraca z rodzicami, praca z uczniem w kryzysie, ocenianie ucznia, nauczanie blokowe, gry i zabawy w edukacji, dostosowanie wymagań edukacyjnych, innowacja pedagogiczna, eksperyment pedagogiczny, nauka ucznia metodami teatralnymi.

Studia poprowadzi kadra: składająca się z nauczycieli praktyków, którzy są znani z wykorzystywania innowacyjnych i kreatywnych metod pracy w swojej codziennej pracy. Zaprosiliśmy do współpracy:

1. Irmina Żarska (OPIEKUN STUDIÓW)

2. Agata Sieńczak

3. Beata Chojnowska-Gąsiorek

4. Tomasz Rojek

5. Małgorzata Dobke-Buszman

6. Agata Baj

7. Vitezlava Hoffmann

8. Małgorzata Solowska

9. Anna Konarzewska

10. Sławomir Stromski

11. Izabela Jaskólska

12. Anna Blokus-Szkodzińska

13. Leszek Dowgiałło

14. Dorota Jankowiak-Dąbrowska

15. Ola Chodasz

16. Adam Perzyński

17. Dorota Kujawa-Weinke

18. Katarzyna Drausal

19. Katarzyna Stryjek

 

 

Słuchacze otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia oraz wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi Słuchacze, którzy są czynnymi nauczycielami mogą otrzymać dofinansowanie z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli w swoich gminach.

Absolwent kierunku zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę na temat nowoczesnych sposobów pracy z uczniem i sprawdzonych metod uatrakcyjniających lekcje. Otrzyma gotową receptę na uczynienie swojej pracy innowacyjną i kreatywną. Absolwent zostanie przygotowany przez nauczycieli- praktyków do pracy w prawdziwych realiach dzisiejszej edukacji – zarówno pod względem dydaktycznym jak i wychowawczym. Dowie się, jak uporządkować swoje działania w oparciu o zasady prawa oświatowego, a także jak przygotowywać dokumentację.