POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem

KIERUNEK OTWARTY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021!!!

Zajęcia rozpoczynają się 26 września 2020 r.

 

Czas trwania studiów: 2 semestralne – 240 godzin.

Studia spełniają wymagania przewidziane dla studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku.

Oferta skierowana do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących udoskonalić swoje umiejętności oraz warsztat nauczycielski. Studia dla nauczycieli, edukatorów, instruktorów. Oferta dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami pracy atrakcyjnymi dla młodego pokolenia.

 

Cena za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej):

I semestr - 1700 zł

II semestr - 1800 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum - Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 1. Projektowanie i wdrażanie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych
 2. TiK w edukacji
 3. Myślenie wizualne w edukacji
 4. Współczesny wychowawca w działaniu
 5. Praktyczne aspekty prawa i dokumentacji w pracy nauczyciela
 6. Relacje w edukacji
 7. Sytuacje kryzysowe w szkole
 8. Drama i teatr forum w rozwijaniu umiejętności społecznych
 9. Przestrzeń i przedsiębiorczość w edukacji
 10. Projekty i granty w szkole
 11. Interdyscyplinarność w edukacji
 12. Kompetencje przyszłości
 13. Metody i techniki coachingowe w edukacji
 14. Trening kreatywności
 15. Projektowanie procesu edukacyjnego
 16. Praca z dzieckiem z FASD
 17. Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Studia odpowiadają na sygnalizowane potrzeby nauczycieli i instruktorów edukacyjnych, którzy pragną pracować nowoczesnymi metodami. Zakres przedmiotowy to:Kompetencje miękkie w edukacji, myślenie wizualne, TiK w edukacji, przygotowanie do roli wychowawcy, praktyczne aspekty prawa oświatowego, praktyczne aspekty szkolnej dokumentacji, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, metody i współpraca z rodzicami, praca z uczniem w kryzysie, ocenianie ucznia, nauczanie blokowe, gry i zabawy w edukacji, dostosowanie wymagań edukacyjnych, innowacja pedagogiczna, eksperyment pedagogiczny, nauka ucznia metodami teatralnymi.

Studia poprowadzi kadra: składająca się z nauczycieli praktyków, którzy są znani z wykorzystywania innowacyjnych i kreatywnych metod pracy w swojej codziennej pracy. Zaprosiliśmy do współpracy:

1. Irmina Żarska (OPIEKUN STUDIÓW)

2. Agata Sieńczak

3. Beata Chojnowska-Gąsiorek

4. Tomasz Rojek

5. Małgorzata Dobke-Buszman

6. Agata Baj

7. Vitezlava Hoffmann

8. Małgorzata Solowska

9. Anna Konarzewska

10. Sławomir Stromski

11. Izabela Jaskólska

12. Anna Blokus-Szkodzińska

13. Leszek Dowgiałło

14. Dorota Jankowiak-Dąbrowska

15. Ola Chodasz

16. Adam Perzyński

17. Dorota Kujawa-Weinke

18. Katarzyna Drausal

19. Katarzyna Stryjek

 

OPIEKUNKA KIERUNKU Irmina Żarska o sobie:

Irmina Zarska 1

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielem języka polskiego oraz koordynatorem do spraw wdrażania nowoczesnego systemu edukacji w Prywatnej Szkole Podstawowej im. T. Halika w Redzie, a także opiekunem kierunku Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku. Poprowadzę ćwiczenia z zakresu myślenia wizualnego w edukacji.
Nauczanie to moje spełnione marzenie z dzieciństwa i jedno z ulubionych zajęć. Stale się dokształcam i poszukuję nowych wyzwań zawodowych. Uwielbiam wyszukiwać nowe metody pracy, rozmawiać z uczniami i poznawać innych nauczycieli uwielbiających swoją pracę. Prowadzę stronę na Facebooku „Irmina Żarska – Rysunkowy język polski”, na której dzielę się swoimi pomysłami na lekcje (głównie związanymi z myśleniem wizualnym). Gromadzi ona ponad 14 tysięcy obserwatorów. Prowadzę warsztaty dla nauczycieli oraz prelekcje podczas konferencji na temat wykorzystywania myślenia wizualnego w edukacji.
Założyłam Redzki Klub Kreatywnego Nauczyciela, jestem pomysłodawczynią i koordynatorem zespołu organizacyjnego konferencji edukacyjnych: Redzkiego Półmaratonu Edukacyjnego dla nauczycieli przedszkola i Redzkiego Maratonu Edukacyjnego, współorganizuję konferencje dla polonistów w różnych miejscach w kraju. W pracy staram się unikać nudy i podręcznika.

 

I. Blok edukacyjny studiów podyplomowych (4-5.04.2020 r.) - „Metoda dramy w rozwijaniu umiejętności społecznych”

Warsztat (16 godzin) poprowadzi Ola Chodasz, trenerka i superwizorka dramy.

Drama stosowana (ang. applied drama) angażując człowieka całościowo – jego emocje, ciało, wyobraźnię, refleksje – zmierza w kierunku zamierzonej zmiany. Drama daje wiele okazji, by być w różnych sytuacjach i rolach oraz improwizować w bezpiecznych, warsztatowych warunkach z prawdziwymi przeżyciami i głębokimi refleksjami.

Drama wykorzystuje narzędzia teatralne, ale nie wymaga zdolności aktorskich. Może być stosowana jako wsparcie w generowaniu scenariuszy spektakli, ale nie przedstawienie jest jej celem. Na warsztacie skupimy się na rozwijaniu umiejętności społecznych.

Nauczyciel w dramie tworzy dzieciom i młodzieży przestrzeń do uczenia się przez doświadczenie, które jest ucieleśnione i sytuacyjne. Ćwiczenia i narzędzia, jakie przećwiczymy pomogą nam, na starcie studiów, w integracji grupy, stworzeniu atmosfery zaufania i współpracy. Będą polem do doskonalenia umiejętności, np. nawiązywania więzi, komunikacji i innych.

W omówieniach oraz podczas pracy indywidualnej i grupowej uczestniczący nauczyciele przygotują się do przełożenia doświadczeń z warsztatu na pracę z młodymi ludźmi podczas godzin wychowawczych, w świetlicy szkolnej, czy na zajęciach dodatkowych.

PROGRAM I KORZYŚCI Z UDZIAŁU

Osoby uczestniczące poznają w działaniu:

 • ćwiczenia integracyjne, na współpracę, zaufanie, wychodzenie ze schematów, kreatywność, pobudzenie energii i koncentrację;
 • improwizacje: wprowadzana przez krótkie nakreślenie sytuacji i postaci oraz przez tzw. stymulatory, czyli zestaw przedmiotów, z których uczestnicy tworzą historię, a następnie wcielają się w jej bohaterów – według metodologii Johna Somersa (do wykorzystania np. do doskonalenia umiejętności rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, do zajęć profilaktycznych);
 • Teatr Obrazu na bazie metodologii Augusto Boala i w oparciu o autorskie opracowania zastosowania rzeźb i obrazów z ciał w pracy warsztatowej (do pogłębienia rozumienia problemów i wspólnego poszukiwania rozwiązań, do zajęć o tolerancji, reagowaniu na agresję itd.);
 • narzędzia wspomagające wchodzenie w role, poszerzanie rozumienia sytuacji, emocji i motywacji bohaterów oraz wychodzenie z ról;
 • skuteczność dramy w budowaniu kompetencji kluczowych (w tym wyniki międzynarodowych badań naukowych);
 • jak tworzyć i prowadzić warsztaty z wykorzystaniem dramy, by były niepowtarzalne i prawdziwie angażujące i aby udział w nich pomagał rozwijać umiejętności społeczne.

 

NOTKA BIOGRAFICZNA PROWADZĄCEJ

Ola Chodasz o sobie:

Dlaczego zaczęłam pracować z grupami i społecznościami oraz uczyć metody dramy? By wokół mnie było więcej ludzi, którzy żyją pełnią życia i swobodnie korzystają z umiejętności społecznych, co przynosi im satysfakcję osobistą i zawodową.

Od kilkunastu lat jestem trenerką warsztatów budujących zespoły i rozwijających umiejętności społeczne, facylitatorką oraz nauczycielką i superwizorką metody dramy i Teatru Forum.

Do prowadzonych przeze mnie warsztatów, debat i antykonferencji, wnoszę energię, ruch i radość. Dbam, by były źródłem inspiracji do rozwoju i działania. Tworzę przestrzeń, w której jest miejsce na różnorodne interakcje, lepsze poznawanie siebie i przeżywanie. Nie lubię sztampy, nudy i bierności, dlatego stawiam na nowe w Polsce, angażujące metody. Wykorzystuję dramę, storytelling, pracę z ciałem i Open Space Technology. Specjalizuję się w integracji zespołów i społeczności, komunikacji, współpracy, mocnych stronach, motywacji i pewności siebie oraz w uczeniu dramy i Teatru Forum jako metod pracy z małymi i dużymi grupami. Lubię pracę zarówno z młodzieżą, studentami, nauczycielami, trenerami, jak i sprzedawcami, menedżerami i burmistrzami.

Studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Exeter. Posiadam certyfikaty trzech instytucji rekomendujących trenerów. Ukończyłam Szkołę Trenerską Moniki Sowickiej oraz liczne kursy wspierające moją codzienną pracę z ludźmi, w tym Open Space Technology, Teatr Forum, Teatr Playback, Group Facilitation, Making the Difference, Extended DISC, dialog motywujący i storytelling. Prowadzę Fundację Rozwoju „Dobre Życie” (www.dobrezycie.org) i firmę szkoleniową (www.ola.chodasz.pl).

Ładuję akumulatory w kontakcie z przyrodą.

W związku z licznymi zapytaniami, czy istnieje możliwość skorzystania z wyodrębnionego bloku edukacyjnego, z edycji studiów dokształcających dla nauczycieli „Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem”, mamy dla Państwa niespodziankę.

Przygotowaliśmy dodatkowe miejsca.

Oferta skierowana do studentów pedagogiki II stopnia oraz czynnych nauczycieli, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Cena: 700,00  - dla uczestników zewnętrznych (2 miejsca)

Cena: 350,00  - dla absolwentów Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku (2 miejsca)

Cena: 250,00 – dla Studentów i Słuchaczy Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku (2 miejsca)

Termin: 4 i 5 kwiecień 2020, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

Możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w warsztatach.

 

 

Słuchacze otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia oraz wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi Słuchacze, którzy są czynnymi nauczycielami mogą otrzymać dofinansowanie z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli w swoich gminach.

Absolwent kierunku zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę na temat nowoczesnych sposobów pracy z uczniem i sprawdzonych metod uatrakcyjniających lekcje. Otrzyma gotową receptę na uczynienie swojej pracy innowacyjną i kreatywną. Absolwent zostanie przygotowany przez nauczycieli- praktyków do pracy w prawdziwych realiach dzisiejszej edukacji – zarówno pod względem dydaktycznym jak i wychowawczym. Dowie się, jak uporządkować swoje działania w oparciu o zasady prawa oświatowego, a także jak przygotowywać dokumentację.