POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Arteterapia250x250

Arteterapia i choreoterapia

erekrutacja button veery small9

Trwa rekrutacja zimowa - planowany start studiów marzec 2021

Studia mają charakter dokształcający i trwają 2 semestry.

Cel studiów?

- nabywanie i rozwijanie umiejętności w zakresie form arteterapii, choreoterapii oraz umiejętne przeprowadzanie terapii pedagogicznej.

- zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii, psychiatrii, rewalidacji, muzykoterapii, fizjoterapii, sztuk plastycznych, teatralnych oraz choreograficznych.

- praktyczne doświadczanie procesu twórczego dzieła sztuki.

- umiejętne zastosowanie elementów arteterapii podczas pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

- rozwijanie własnego potencjału twórczego.

W jakim trybie odbywają się studia?

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w systemie online.

Prowadzą je nauczyciele akademiccy Ateneum, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku - praktycy.

 

Kto może się zapisać?

Studia Podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o profilu pedagogicznym, psychologicznym, muzycznym, plastycznym oraz do innych absolwentów – mających zainteresowania artystyczne.

 

Jaki jest koszt studiów?  

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej):

 I semestr - 1800 zł

II semestr - 1900 zł 

 

kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl lub 784 374 410

erekrutacja button veery small10

Dokumenty proszę wysyłać na rekrutacja@ateneum.edu.pl po kontakcie ze strony Uczelni. Do 15.02.2020 proszę rejestrować się tylko online poprzez formularz na stronie.
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI:
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

 

Dzieło artystyczne jako komunikat

Wprowadzenie do muzykoterapii

Choreoterapia z elementami tańca

Sztuki plastyczne w arteterapii

Podstawy psychoterapii

Pedagogika czasu wolnego z elementami wychowania przez sztukę

Teoretyczne podstawy terapii

Teatr i drama w arteterapii

Zabawy muzyczno- ruchowe wieku dziecięcego

Podstawy psychiatrii

Relaksacja, masaż

Wybrane metody psychoregulacji- treningi relaksacyjne

Diagnoza pedagogiczna

Rękodzieło- warsztaty plenerowe

Dzieło artystyczne - projekt

Seminarium dyplomowe

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Po ukończeniu 2 semestralnych studiów podyplomowych, absolwent będzie posiadał teoretyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Praktyczne doświadczenie zdobyte podczas zajęć warsztatowych pozwoli mu umiejętnie połączyć treści różnych form arteterapii podczas zajęć z podopiecznymi. Umiejętność postawienia diagnozy pedagogicznej pozwoli mu ustalić formę, poziom i trudności zadań terapeutycznych.

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.