POWRÓT DO MENU

Studia Podyplomowe

Menadżer sportu (Zarządzanie w sporcie)

Studia adresowane są przede wszystkim do działaczy, pracowników, sportowców - miejskich, gminnych ośrodków sportowych, klubów amatorskich, półamatorskich, profesjonalnych, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego, a także absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego lub innych kierunków, w tym związanych z ekonomią, zarządzaniem lub marketingiem, a poszerzenie wiedzy o zagadnienia związane z zarządzaniem sportem umożliwi pozyskanie większych kompetencji oraz specjalistycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Studia są również przeznaczone dla osób zainteresowanych tematyką obszarową pragnących specjalizować się w dziedzinie, marketingu i zarządzania w sporcie, chcących podnosić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Zarządzanie klubem sportowym

Studia podyplomowe Zarządzanie klubem sportowym są przeznaczone przede wszystkim dla trenerów i instruktorów sportowych, absolwentów AWF oraz osób zainteresowanych tematyką sportową, pragnących specjalizować się w dziedzinie marketingu i zarządzania w sporcie, chcących podnosić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców i konsultantów metodycznych.

Zarządzanie projektami Profesjonalny Project Manager

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania projektami w organizacjach prowadzących działania operacyjne i projektowe, posiadających wyższe wykształcenie, bez względu na ukończony kierunek studiów.

Ochrona środowiska w portach morskich (możliwe dofinansowanie 90%)

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie prawa ochrony środowiska i zarządzania ochroną środowiska. Adresatami studiów mogą być pracownicy i kadry kierownicze urzędów administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, także instytucji całej branży ochrony środowiska oraz działacze organizacji pozarządowych z profilem ochrona środowiska. Studia adresowane są także do tych wszystkich, którzy angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska.