POWRÓT DO MENU

Studia II stopnia

dubrzynska cywil3

Dziekan Wydziału Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa
prof. nadzw. dr Hanna Dubrzyńska

Konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
środy od 11.30 do 13.00
tel. 58 722-08-10
e-mail: dziekanat(at)ateneum.edu.pl

Europeistyka

Studia drugiego stopnia na tej specjalności przygotowują do pracy w charakterze Social Media Managera, administratora stron internetowych oraz projektanta aplikacji mobilnych. Absolwenci uzyskują praktyczne kompetencje z obszaru nowych mediów, social mediów i content marketingu. Daje to możliwość swobodnej i jednocześnie profesjonalnej, indywidualnej pracy w tym zakresie z dowolną firmą lub współpracy z domami mediowymi, agencjami social media, serwisami internetowymi, a także samodzielne prowadzenie kanałów i profili w mediach.

Nauka na studiach trwa 3 lub 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym, połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Specjalność daje rzetelne przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

- poznasz nowe media i social media

- nauczysz się tworzyć odpowiednie treści oraz dobierzesz odpowiednie do założonego celu narzędzia

- poznasz podstawy marketingu internetowego i PRu

- nauczysz się formułować strategie z zakresu marketingu internetowego, zaplanować i zrealizować kampanie e-marketingowe oraz badać ich skutecznośc

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

- nowoczesne narzędzie marketingu internetowego

- social media w nowych mediach

- reklama internetowa

- dziennikarstwo internetowe

- tworzenie aplikacji mobilnych (tylko studia 4-semestralne)

- autoprezentacja (tylko studia 4-semestralne)

- seminarium magisterskie

- wykład do wyboru

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

- cywilizacje europejskie

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

- u źródeł kultury europejskiej

- antropologia kulturowa nowej Europy

- polityka migracyjna UE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

- tożsamości kulturowe w Europie

- demokracja w Europie

- polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE

- bezpieczeństwo międzynarodowe

- modele i style administracji w Europie

- sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości

- finanse publiczne w UE

- polityka zagraniczna Polski

Absolwent uzyskuje umiejętności, umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z reklamą, promocją, nowymi mediami i podejmowanie pracy w Polsce i w Europie, w zawodach takich jak:

- specjalista ds. marketingu internetowego

- pracownik agencji reklamowych i PR

- właściciel serwisu www

- projektant aplikacji mobilnych

- ekspert ds. komunikacji internetowej

- Social Media Manager

- specjalista ds. mediów społecznościowych

 

Studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Nauka na studiach trwa 3 lub 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem tej specjalności jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu przemian i uwarunkowań funkcjonowania mediów w Europie. Specjalność daje bogatą wiedzę z zakresu technik informacyjnych oraz mechanizmach i uwarunkowaniach decydujących o funkcjonowaniu mediów masowych.

Specjalność przygotowuje do wykonywania zawodów związanych  z mediami, promocją i reklamą. Specjalność daje rzetelne przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych.

 

Atutem kształcenia są zajęcia praktyczne, które dostarczają użytecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z wyzwaniami na rynku pracy.

 Zajęcia praktyczne to:

-          warsztaty - zajęcia  z wykorzystaniem metod aktywnych i pracy zespołowej (praca w zespołach projektowych);

-          spotkania z praktykami i wizyty w instytucjach i firmach , aby dowiedzieć jakie umiejętności i kompetencje są wymagane, aby móc ubiegać się o pracę w tych placówkach.

Oferta przedmiotów pozwala studentom ukierunkować wykształcenia zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 

Studia 3 semestralne

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Rynek muzyczny w Europie
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Autoprezentacja
 • Wybrane aspekty marketingu politycznego-teoria a praktyka
 • Seminarium magisterskie
 • Wykłady do wyboru/specjalnościowe 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 • Cywilizacje europejskie

 

 PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 • U źródeł kultury europejskiej
 • Antropologia kulturowa nowej Europy
 • Polityka migracyjna UE

 

 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Tożsamości kulturowe w Europie
 • Demokracja w Europie
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Modele i style administracji w Europie
 • Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości UE
 • Finanse publiczne w UE
 • Polityka zagraniczna Polski

 

INNE WYMAGANIA

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

 

 Studia 4 semestralne

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Rynek muzyczny w Europie
 • Metody wpływu społecznego
 • Nowoczesność i tradycja w mediach europejskich media europejskie
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Autoprezentacja
 • Wybrane aspekty marketingu politycznego-teoria a praktyka
 • Seminarium magisterskie
 • Wykłady do wyboru/specjalnościowe 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 •  Cywilizacje europejskie

 

 PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 • U źródeł kultury europejskiej
 • Antropologia kulturowa nowej Europy
 • Polityka migracyjna UE

 

 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Tożsamości kulturowe w Europie
 • Demokracja w Europie
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Modele i style administracji w Europie
 • Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości UE
 • Finanse publiczne w UE
 • Polityka zagraniczna Polski

 

INNE WYMAGANIA

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

- Specjalność daje umiejętność analizowania procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej regionalnej, państwowej i lokalnej oraz wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu organizacji funkcjonowania współczesnych społeczeństw.

- Daje wiedzę o przemianach jakie dokonały się w mediach europejskich.

- Uczy o rozwoju nowych technologii informacyjnych.

- Daje szeroką wiedzę o mechanizmach i uwarunkowaniach decydujących o funkcjonowaniu mediów masowych.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

W roku akademickim 2014/2015 w nowym budynku Uczelni została oddana do użytku doskonale wyposażona sala komputerowa, z której korzystają studenci.

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent tej specjalności otrzymuje wiedzę  o przemianach jakie dokonały się w mediach europejskich, o rozwoju nowych technologii informacyjnych, o mechanizmach i uwarunkowaniach decydujących o funkcjonowaniu mediów masowych  w wybranych krajach oraz  jest przygotowany do analizy rynku medialnego.

Absolwent zna i rozumie tendencje rozwojowe współczesnych mediów i ich rolę w różnych aspektach  funkcjonowania nowoczesnego  społeczeństwa informacyjnego.

Absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z reklamą, promocją i podejmowanie pracy w  instytucjach prowadzących działalność medialną w Polsce i w Europie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych.

Studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Nauka na studiach trwa 3 lub 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Ogólnymi celami kształcenia na specjalności są:

 • Zdobycie przez studenta kreatywnej wiedzy o polityce bezpieczeństwa i zasadach zarządzania kryzysowego w Europie.
 • Nabycie zawodowych umiejętności z zakresu rozwijania i stosowania w praktyce wiedzy z zakresu nauk studiowanych na europeistyce.
 • Osiągnięcie pożądanych kompetencji do pełnienia różnych ról zawodowych z zakresu interwencji kryzysowej. Przygotowuje do kompetentnego działania w sytuacjach kryzysowych i pracy w tym obszarze zainteresowań.

 

 Atutem kształcenia są zajęcia praktyczne, które dostarczają użytecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z wyzwaniami na rynku pracy.

 Zajęcia praktyczne to:

-          warsztaty - zajęcia  z wykorzystaniem metod aktywnych i pracy zespołowej (praca w zespołach projektowych);

-          spotkania z praktykami i wizyty w instytucjach i firmach , aby dowiedzieć jakie umiejętności i kompetencje są wymagane, aby móc ubiegać się o pracę w tych placówkach.

Oferta przedmiotów pozwala studentom ukierunkować wykształcenia zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Studia 3 semestralne

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Rodzaje zagrożeń, kryzysów i katastrof
 • Cele i zadania Centrum Kryzysowego i jednostek zarządzania kryzysem
 • Praktyka sytuacji kryzysowych
 • Bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona  środowiska

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 • Cywilizacje europejskie 

 

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 • U źródeł kultury europejskiej
 • Antropologia kulturowa nowej Europy
 • Polityka migracyjna UE 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Tożsamości kulturowe w Europie
 • Demokracja w Europie
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Modele i style administracji w Europie
 • Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości UE
 • Finanse publiczne w UE
 • Polityka zagraniczna Polski

 

INNE WYMAGANIA

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

 

Studia 4 semestralne

 

 PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Rodzaje zagrożeń, kryzysów i katastrof
 • Cele i zadania Centrum Kryzysowego i jednostek zarządzania kryzysem
 • Praktyka sytuacji kryzysowych
 • Bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona  środowiska
 • Organizacja pomocy humanitarnej
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu kryzysowym

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 • Cywilizacje europejskie 

 

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 • U źródeł kultury europejskiej
 • Antropologia kulturowa nowej Europy
 • Polityka migracyjna UE 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Tożsamości kulturowe w Europie
 • Demokracja w Europie
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Modele i style administracji w Europie
 • Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości UE
 • Finanse publiczne w UE
 • Polityka zagraniczna Polski

 

INNE WYMAGANIA

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

 

Ukończenie tej specjalności daje umiejętności i kompetencje umożliwiające wykonywanie różnych zawodów,
co na dzisiejszym rynku pracy jest wielkim atutem dla absolwentów.

Absolwent europeistyki jest przygotowany do podjęcia pracy w: 
ośrodkach informacji europejskiej, w których będzie mógł zająć się nie tylko gromadzeniem i przetwarzaniem
informacji, ale również konsultingiem, w tym bezpieczeństwem i ochroną informacji. korporacjach
międzynarodowych, firmach zagranicznych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych działających
w krajach Unii; będzie on cennym pracownikiem w ich oddziałach , gdyż podczas studiów zdobywa on wiedzę
o europejskich rozwiązaniach w zakresie finansów, ekonomii, komunikacji, analizy stanu potencjalnych zagrożeń
oraz aktualnego i perspektywicznego stanu bezpieczeństwa; polskich przedsiębiorstwach dostosowujących swe
działania do ustawodawstwa europejskiego – potrzebują one wielu specjalistów i doradców ds. konkurencji
międzynarodowej, od których oczekują znajomości zarówno rozwiązań polskich, jak i europejskich.
Może organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami
ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami miejskimi; może również pracować jako ekspert ds. bezpieczeństwa
w placówkach aparatu skarbowego, administracji samorządowej i rządowej, może prowadzić dokumentację dotycząca
przebiegu i wyniku działań ochronnych oraz sporządzać plan  ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
obowiązkowej ochronie.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

W roku akademickim 2014/2015 w nowym budynku Uczelni została oddana do użytku doskonale wyposażona sala komputerowa, z której korzystają studenci.

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent jest przygotowany do pojęcia kolejnych wyzwań edukacyjnych. Ma wpojone nawyki
ustawicznego kształcenia oraz podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

Dla absolwenta drugiego stopnia europeistyki otwarte są studia doktoranckie, podyplomowe
i kursy dokształcające w Ateneum - Szkole Wyższej i innych uczelniach,
uzupełniające jego wykształcenia.