POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

dubrzynska cywil

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr hab. Hanna Dubrzyńska, prof. A-SW

Konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
środy od 11.30 do 13.00
tel. 58 722-08-10
mail: dziekanat(at)ateneum.edu.pl
rekrutacja on-line

Zarządzanie

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem specjalności informatyka w zarządzaniu jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zarządzania, którzy w pracy potrafią się wspomagać nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi.

Wykładowcami na specjalności informatyka w zarządzaniu są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również nowoczesne, informatyczne rozwiązania stosowane w trójmiejskich firmach.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Czesne na studiach niestacjonarnych (przez całe studia):

PROMOCJA - czesne na 1 roku studiów 1200 zł za semestr (210 zł miesięcznie)

czesne za semestr III - VI 2000 zł
10 rat w roku 410 zł m-cznie
12 rat w roku 343 zł* m-cznie

Czesne na studiach stacjonarnych (przez całe studia):

czesne za semestr 1900 zł
10 rat w roku 390 zł m-cznie
12 rat w roku 327 zł m-cznie

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 

• zachowania organizacyjne

• zarządzanie projektami

• zarządzanie zasobami ludzkimi

• zarządzanie jakością

• zarządzanie przedsiębiorstwem

• marketing

• badania marketingowe

• kształtowanie umiejętności menedżerskich

• finanse przedsiębiorstwa

• procesy informacyjne w zarządzaniu

• bezpieczeństwo publiczne

• strategie zarządzania

• e-biznes

• innowacyjność w biznesie

• etyka biznesu

• elementy prawa gospodarczego

• negocjacje

 

• biznes plan

• zaawansowane zastosowanie MS Excel

• wprowadzenie do baz danych

• informatyka w rachunkowości

• systemy informatyczne wspomagające pracę w grupie

• rozwiązania wspomagające e-commerce

• projektowanie stron internetowych

• podstawy SEM i SEO

• bezpieczeństwo systemów informatycznych

• seminarium dyplomowe

• praktyka zawodowa

 

Dr Tadeusz Wojewódzki zaprasza

tadeusz wojewodzki jpg

 • człowiek z okładki COMPUTERWORLD;
 • specjalista w zakresie mentalnych uwarunkowań rozwiązań informatycznych /własna metodyka z licznymi wdrożeniami/;
 • Dyrektor I Terenowego Banku Danych PUW w Gdańsku;
 • Ekspert Panelu Urzędu Marszałkowskiego  ZPORR 1.5  Społeczeństwo Informacyjne;
 • ekspert Akademia Kultury Informacyjnej w Warszawie;
 • nadzorca wdrożeniowy systemu Ksiąg Wieczystych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
 • współtwórca pionierskich rozwiązań  BIP /woj. pomorskie/;
 • twórca oryginalnego systemu procesów komunikacyjnych;
 • animator procesów synergicznych w zespołach projektowych;
 • bloger - / www.infobrokerstwo.pl/ , felietonista /www.felietomana.pl/, dziennikarz obywatelski;
 • administrator portali i grup społecznościowych;
 • propagator modelu organizacji opozycyjnego wobec „wyścigu szczurów”;
 • pasjonat malarstwa/akryl/, białego wiersza /jeśli proza nie wystarczy/, były siatkarz, lekkoatleta – zawsze w ruchu /przynajmniej komunikacyjnym/.

Absolwenci specjalności informatyka w zarządzaniu są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach menadżerskich wymagających znajomości zaawansowanych rozwiązań informatycznych. 

specjalność INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

 • jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy –informatyczne oraz informacyjne problemy współczesnych instytucji, organizacji, firm
 • przygotowuje specjalistów w zakresie implementacji technologii informatycznych oraz informacyjnych do wymogów i uwarunkowań organizacji,
 • kierunek łączy kompetencje informatyczne  - na poziomie sprawnego użytkownika aplikacji informatycznych, z kompetencjami humanistycznymi – na poziomie samodzielnego diagnosty uwarunkowań mentalnych oraz wyposażonego w instrumenty do wdrażania rekomendowanych  zmian,
 • studia przygotowują do pracy w zespołach projektowych, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metodyk i technik pracy grupowej,
 • przygotowują do pracy w standardach korporacji oraz średnich i małych firm,
 • ukierunkowane są na rozwój kluczowych kompetencji absolwenta opartych na samodzielności myślenia oraz innowacyjności, wspieranych technikami efektywnej pracy intelektualnej

Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych do zarządzania firmą. Absolwenci są również przygotowani do administrowania zawartością firmowych stron internetowych przy użyciu różnych systemów zarządzania treścią (CMS).

Absolwenci mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach, na stanowiskach związanych systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie. Przygotowani są również merytorycznie i praktycznie do prowadzenia biznesu online.

Po studiach absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

- analityk ds. wsparcia operacyjnego,

- specjalista ds. marketingu internetowego,

- specjalista ds. raportowania i analiz,

- analityk rynku,

- office manager, 

Po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu licencjata, student jest uprawniony do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem specjalności marketing jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w działach promocji i reklamy.

Wykładowcami na specjalności marketing są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne i nowoczesne rozwiązania stosowane w obszarze szeroko rozumianego marketingu. Podczas studiów oprócz tradycyjnego marketingu studenci poznają nowoczesne sposoby reklamy w internecie oraz pozycjonowania stron internetowych.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Czesne na studiach niestacjonarnych:

PROMOCJA - czesne na 1 roku studiów 1200 zł za semestr (210 zł miesięcznie)

czesne za semestr III-VI 2000 zł
10 rat w roku 410 zł m-cznie
12 rat w roku 343 zł* m-cznie

Czesne na studiach stacjonarnych (przez całe studia):

czesne za semestr 1900 zł
10 rat w roku 390 zł m-cznie
12 rat w roku 327 zł m-cznie

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 

• zachowania organizacyjne

• zarządzanie projektami

• zarządzanie zasobami ludzkimi

• zarządzanie jakością

• zarządzanie przedsiębiorstwem

• marketing

• badania marketingowe

• kształtowanie umiejętności menedżerskich

• finanse przedsiębiorstwa

• procesy informacyjne w zarządzaniu

• bezpieczeństwo publiczne

• strategie zarządzania

• e-biznes

• innowacyjność w biznesie

• etyka biznesu

• elementy prawa gospodarczego

• negocjacje

 

• biznes plan,

• podstawy SEM i SEO,

• strategie konkurencji,

• polityka dystrybucji,

• marketing usług,

• zachowania konsumentów na rynku,

• zarządzanie marką,

• marketingowe strategie cen,

• public relations w praktyce

• seminarium dyplomowe

• praktyka zawodowa

 

Dr Maciej Siembieda zaprasza

mmm300x400

Menedżer z kilkunastoletnim stażem zarządzania redakcjami polskich gazet regionalnych (m.in. Dziennika Bałtyckiego),  laureat 5 nagród Media Trend uznawanych za najwyższy polski laur w marketingu medialnym. Od 2010 r. właściciel i prezes zarządu spółki MSG specjalizującej się w komunikacji marketingowej i PR instytucji państwowych (Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencja Rynku Rolnego), spółek skarbu państwa (Giełda Papierów Wartościowych, Polskie LNG, PGE Energia Jądrowa, PGNiG, Ciech SA) oraz firm o zasięgu międzynarodowym (EDF, Shanghai Electric, British American Tobacco).

Absolwent studiów I stopnia specjalności marketing posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w agencjach reklamowych i działach marketingu. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w promocji i reklamie usług i produktów zarówno w marketingu offline jak i online.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu i promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania itp.

Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Po studiach absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista ds. marketingu internetowego,
 • specjalista ds. promocji i reklamy,
 • specjalista ds public relations,
 • specjalista ds. komunikacji,
 • specjalista ds. social media

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem specjalności zarządzanie logistyką jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania zapasami i gospodarką magazynową.

Wykładowcami na specjalności zarządzanie logistyką są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne rozwiązania stosowane w działach logistyki w trójmiejskich firmach.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Czesne na studiach niestacjonarnych (przez całe studia):

PROMOCJA - czesne na 1 roku studiów 1200 zł za semestr (210 zł miesięcznie)

czesne za semestr III-VI 2000 zł
10 rat w roku 410 zł m-cznie
12 rat w roku 343 zł* m-cznie

Czesne na studiach stacjonarnych (przez całe studia):

czesne za semestr 1900 zł
10 rat w roku 390 zł m-cznie
12 rat w roku 327 zł m-cznie

 

 

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 

• zachowania organizacyjne

• zarządzanie projektami

• zarządzanie zasobami ludzkimi

• zarządzanie jakością

• zarządzanie przedsiębiorstwem

• marketing

• badania marketingowe

• kształtowanie umiejętności menedżerskich

• finanse przedsiębiorstwa

• procesy informacyjne w zarządzaniu

• bezpieczeństwo publiczne

• strategie zarządzania

• e-biznes

• innowacyjność w biznesie

• etyka biznesu

• elementy prawa gospodarczego

• negocjacje

 

 

• reklama i promocja w logistyce

• prawo transportowe

• biznes plan

• logistyka w zaopatrzeniu i dystrybucji

• rynek międzynarodowych usług logistycznych

• infrastruktura logistyki

• zarządzanie łańcuchem dostaw

• podstawy logistyki

• zarządzanie zapasami

• seminarium dyplomowe

• praktyka zawodowa

 

 

Absolwenci specjalności zarządzanie logistyką będą przygotowani do podjęcia pracy w na szeroko rozumianym rynku TSL (Transport - Spedycja - Logistyka). W Trójmieście zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki jest szczególnie duże ze względu na przedsiębiorstwa związane z branżą portową, spedycją międzynarodową, transportem morskim oraz obsługą baz kontenerowych.

Po studiach absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

- specjalista ds. logistyki,

- specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw,

- specjalista ds. zarządzania zapasami,

- specjalista ds. importu i eksportu,

- spedytor, 

- specjalista ds. transportu

Po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu licencjata, student jest uprawniony do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem specjalności zarządzanie w sporcie jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zarządzania obiektem sportowym, organizacją imprez sportowych, marketingu, czy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. 

Wykładowcami na specjalności zarządzanie w sporcie są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne i nowoczesne rozwiązania w codziennej pracy w obszarze zarządzania w sporcie.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Czesne na studiach niestacjonarnych (przez całe studia):

PROMOCJA - czesne na 1 roku studiów 1200 zł za semestr (210 zł miesięcznie)

czesne za semestr III-VI 2000 zł
10 rat w roku 410 zł m-cznie
12 rat w roku 343 zł* m-cznie

Czesne na studiach stacjonarnych (przez całe studia):

czesne za semestr 1900 zł
10 rat w roku 390 zł m-cznie
12 rat w roku 327 zł m-cznie

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 

• zachowania organizacyjne

• zarządzanie projektami

• zarządzanie zasobami ludzkimi

• zarządzanie jakością

• zarządzanie przedsiębiorstwem

• marketing

• badania marketingowe

• kształtowanie umiejętności menedżerskich

• finanse przedsiębiorstwa

• procesy informacyjne w zarządzaniu

• bezpieczeństwo publiczne

• strategie zarządzania

• e-biznes

• innowacyjność w biznesie

• etyka biznesu

• elementy prawa gospodarczego

• negocjacje

 

• zarządzanie instytucjami sportowymi,

• zarządzanie obiektami sportowymi,

• zarządzanie klubem sportowym,

• strategia w sporcie. Systemy zarządzania sportem w Polsce i na świecie,

• organizacja imprez sportowych,

• źródła finansowania działalności sportowej,

• wybrane aspekty prawne zarządzania organizacją sportową,

• marketing w sporcie,

• sponsoring i public relations w sporcie

• seminarium dyplomowe

• praktyka zawodowa

 

Dr Tomasz Półgrabski zaprasza

Polgrabski

Menadżer z bogatym doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzaniem obiektami sportowymi oraz organizacją imprez sportowych na poziomie europejskim i krajowym. Twórca programu sponsoringowego w tenisie „PZT Prokom Team”. Koordynator rządowego programu Orlik 2012. I wiele więcej:

- W latach 2007-2014 - V-ce Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

- Doradca Zarządu Stadion Śląski Sp. z o.o,

- Współpracownik UEFA w zakresie przygotowania stadionów do ME U21 w Polsce,

- Współpracownik Ekstraklasa S.A,

- Współpracownik z Polskim Związkiem Motorowym,

- Były Prezes Zarządu w PL. 2012+ Sp. z o.o. operator Stadionu Narodowego,

 

Absolwent studiów I stopnia specjalności Zarządzanie w sporcie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w organizacjach sportowych. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji w różnych organizacjach i instytucjach w sektorze sportu.

Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Zna specyfikę funkcjonowania różnych organizacji działających w sektorze sportu: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także obiektów sportowych. Potrafi zarządzać relacjami z interesariuszami organizacji sportowych: sponsorami, mediami, kibicami, rodzicami, przedstawicielami władz państwowych

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania - specjalisty ds. marketingu i promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera w różnego rodzaju organizacjach sportowych.

Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Gdzie mogą pracować nasi absolwenci?

 • w profesjonalnych klubach sportowych działających w formie spółek kapitałowych;
 • w klubach sportowych działających w formie stowarzyszeń i fundacji;
 • polskich i okręgowych związkach sportowych;
 • krajowych i międzynarodowych federacjach sportowych;
 • ośrodkach sportu i rekreacji;
 • komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sport w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • działach sponsoringu i marketingu firm komercyjnych;
 • agencjach sponsoringowych i event-marketingowych.