POWRÓT DO MENU

Student

 

kolendo2
   Mgr Zbigniew Kolendo
   Kierownik Studium

   SJO pok. 306

 

 Kontakt:

 z.kolendo(@)ateneum.edu.pl

 

Dyżur stały:  

wtorek     godz. 13.30-18.00

czwartek godz. 13.30-15.00

  

Dyżury zjazdowe:

Termin do ustalenia

mailowo

 

Studium Języków Obcych

Tworzymy grupy lektoratowe dla Wydziałów NS i SE na semestr letni 2021-22 

.

Państwo Studenci stacjonarni i zaoczni Wydziałów NS i SE kończącego się semestru I dosyłajcie Waszym Starostom punkty z testów jakie otrzymacie na Wasze maile grupowe.

Dalsze informacje wkrótce.

 


Lektorat na studiach magisterskich sem I Wydziału SE

SE MSU nst   sem I (1)        start wg planu                             

.

Powstały dwie grupy hiszpańskie i trzy angielskie.

Obie hiszpańskie, to dla początkujących wprowadzenie w kulturę i język.

Trzy grupy angielskie powstały z rozróżnieniem na poziomy w oparciu o test, który oprócz punktów rekomendował odpowiedni poziom kursu, co dla naszego lektoratu nie jest rzecza najważniejszą. Grupa poczatkująca angielska, tak jak hiszpańska, zapozna się z podstawami języka i kultury, a grupy druga i trzecia, podobnie, tylko z odpowiednio szerszym zasobem słów i struktur.

Listy imienne grup dostaniecie Państwo przez swoich Starostów, a linki na zajęcia /numery sal, do znalezienia jak zwykle w zakładce: Plany - studia niestacjonarne 

(Uwaga, niesforna strona, otwiera się na poprzednim zjeździe! W prawym dolnym rogu klikamy na "1") 

.

Studenci bez przydziału        

Proszę o zgłoszenia miailowe, już z punktami testu. Zastrzegam sobie prawo przydzielania spóźnialskich w taki sposób, aby zachować  właściwe proporcje grup.

.

Link na Placement Test:

https://www.cambridgeenglish.org/pl/test-your-english/general-english/

 

(pięć części, idziemy klikając ‘Next’ po każdej,

 ostatnie jest ‘Get Result’, wyjdzie wynik

 

 


Lektorat na filologii nst sem III roku ak. 2021-22. Start 14 XI.

.

Plany zajęć z rozpisaniem sal będą zawsze w zakładce SJO: Plany - studia niestacjonarne

Tym razem, wyjątkowo na poczatku, pojawią się też i tutaj.

.

Studenci bez przydziału,  proszę tylko o maila jaką grupę wybieracie i udajecie się na zajęcia do danej grupy.

.

Zwolnieni są ci, którzy z języka innego niż kierunkowy, posiadają certyfikat od B2 wzwyż, mają zaliczony lektorat na innej uczelni, licencjat, lub magisterium studiów językowych, lub inne potwierdzenia dobrej znajomości drugiego języka.   

Skany odpowiednich dokumentów doślecie Państwo   p o  p i e r w s z y c h  zajęciach z lektoratu.

.

Chętnych na chwilę rozmowy zapraszam w dniu zajęć, tj. w niedzielę 14 listopada, od godz. 16.00 w pok. 306   

.

filologie niestacjonarne  14 XI  g 17.05

 .

angielski            sala 305

 .

11163    GE          BT            

11165    GE          FM

11174    GE          OA

11179    GE          ZM

11194    HI           KM

11197    HI           MW

11235    HI           PM

11203    HI           SP

11206    HI           SK

11219    SZW       ŁP

11230    WŁ         RD

11328    WŁ         ZO

 .

hiszpański gr A     sala 102

 .

11126    AN         CA

11130    AN         JGA

11132    AN         KA

11399    AN         LT

11136    AN         MA

11140    AN         NM

11143    AN         PD

11151    AN         SJ

11338    AN         SP

11154    AN         TJ

11158    AN         ZP

11159    AN         ZJ

11213    SZW       KK

11306    SZW       MA

11218    SZW       WA

 .

hiszpański gr B    sala 303

  .

11180    GE          BI

11164    GE          CA

10921    GE          GS

11169    GE          KK

11319    GE          KA

11173    GE          NW

11315    GE          PO

11176    GE          RJ

11177    GE          SM

11178    GE          SP

10431    GE          SO

11221    WŁ         BJ          

11401    WŁ         MK

11227    WŁ         OD

11234    WŁ         PE

11228    WŁ         PK

11231    WŁ         SN

 .

 niemiecki         sala 302

.

10475    AN         AM

11291    AN         AO

11124    AN         BK

11131    AN         KW

11134    AN         KN

11263    AN         LD

11137    AN         ME

11146    AN         PG

11147    AN         RCK

11355    AN         SJ

11208    SZW       BIB

11209    SZW       BR

11212    SZW       JZ

11305    SZW       LN

11216    SZW       SOA

11316   SZW      ZM                  

11225    WŁ         ZKB

 

włoski               sala 202

 

11125    AN         CA

11244    AN         DH

11161    AN         ŁJ

11368    AN         MKD

11141    AN         NS

11150    AN         SA

11148    AN         SE

11170    GE          KA

10940    GE          LZ

11171    GE          MA

11172    GE          MK

10954    GE         PA

11365    HI           BL

11186    HI           HK

11191    HI           KW

11337    HI           KW

11389    HI           MA

11207    HI           WK

9226      HI           WO

 

 Bez przydziału

 .

11129    AN         HM       

11144    AN         PJ                     

11149    AN         SM         

11320    GE          ML    

11065    SZW       KK  

11217    SZW       WP      

11223    WŁ         KZ     

 .

Zwolnieni

 .

11127    AN         FJ                

11175    GE          PB               

11388    HI           AM            

11195    HI           LI                 

11200    HI           RK              

11205    HI           SK             

11192    HI           KW             

11196    HI           MS               

11202    HI           SE               

11220    WŁ         AJ              

11380    WŁ         MM            

11229    WŁ         PN              

11352    WŁ         BM             

11222    WŁ         DM             


 

 


Grupy lektoratowe na Wydziałach NS i SE na semestr letni roku ak. 2020-21

 

Linki do zajęć w zakładce 'Plany - Studia niestacjonarne'. (Uwaga! Strona głupio się otwiera - pierw trzeba zjechać na sam dół i kliknąć na  '1' ( przy otwarciu widać )

 

 

Maile kontaktowe lektorów w 'Dyżury lektorów'.

 

Lektorat na studiach magisterskich  nst

Zaczynamy wg planu, tj. w niedzielę, 15 listopada o godz. 17.05.

Linki na spotkania z lektorami w zakładce  powyżej: Plany - studia niestacjonarne.

Podział na grupy macie Państwo w swoim wewnętrznym obiegu informacji w postaci list imiennych, ale nawet nie musicie tam zaglądać,  wystarczy, że każdy wie jak się nazywa i czego chce. Patrz poniżej: Podział na grupy

.

Ogólny cel zajęć

.

Celem zajęć w takiej formule jest zasygnalizowanie Państwu w sposób praktyczny znaczenia znajomości  języka obcego w procesie kształcenia i wskazanie sposobów na rozwijanie umiejętności w tym kierunku. 

.

Kryteria oceny  

.

Frekwencja jest podstawowym kryterium oceny tych zajęć, przez co należy rozumieć, że w nauce języka liczy się przede wszystkim  k o n t a k t   z materiałem. W  przypadku lektoratu  są to obecność i udziału w zajęciach. Dokładniej o tym, w grupach z lektorami.  

.

Podział na grupy

.

Dwie grupy angielskie podstawowe:

grupa podstawowa A,  nazwiska  B - L

grupa podstawowa B,  nazwiska M - W

Angielska wyższa i hiszpańska wg wyboru.   

 

.

Zwolnienia z zajęć

.

W trzech przypadkach: posiadanie oceny z lektoratu języka obcego zaliczonego na innych studiach II-go stopnia (magisterskich), posiadanie certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie B2 i wyżej, lub  posiadanie co najmniej licencjatu ze studiów językowych.  

Lista osób występujących o zwolnienie powstała razem z listą podziału na grupy, więc jest i zajmiemy się tym niebawem.     


 

Lektorat na filologii stacjo- i niestacjonarnej sem III - semestr zimowy roku ak. 2020-21

 

W zakładkach "Plany" znajdziecie Państwo sale, lub linki Zooma na poszczególne zajęcia.

Listy imienne z kilkoma dodatkowymi informacjami dostaniecie od przedstawicieli Waszych grup.

   

Studia stacjonarne

angielski 

hiszpański

włoski

.

Studia niestacjonarne

 

angielski

 

hiszpański  gr A

 

hiszpański  gr B

 

niemiecki       

 

włoski

 

bez przydziału

 

do zwolnienia

Nie wcześniej jak po pierwszych zajęciach z lektoratu doślecie Państwo skany dokumentów potwierdzających podstawę do zwolnienia. 

 

 


 

studia licencjackie niestacjonarne  sem. II

 

Wydziały SE i NS

Lektorat

Pierwsze zajęcia sobota, 25 kwietnia, godz. 14.30 

Grupy językowe

Drodzy Państwo, udało nam się dzięki Waszym testom wyłonić pięć grup języka angielskiego o wyrównanych poziomach, które można nazwać Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate i Upper-Inetermediate. W normalnych warunkach, z tych czy innych względów, da się przejść do grupy o poziom wyższej lub niższej, ale sytuacja normalna nie jest, więc prośba abyście zostali jak jesteście. Chyba, że omyłkowo ktoś z gr 5 trafił do gr 1, lub podobnie. I tak mieliśmy szczęście spotkać się jeszcze bezpośrednio i co nieco ustalić.        

 

Cel zajęć

Do tej pory żywy kontakt na zajęciach, oprócz uczenia się konkretnych rzeczy, miał na celu zmobilizowanie Państwa do rozwijania umiejętności językowych poprzez słuchanie, czytanie, oglądanie, zapisywanie zwrotów, powtarzanie ich sobie na głos, nagrywanie i odtwarzanie siebie samego, z naciskiem na Internet jako źródło materiałów numer jeden, i jak najbardziej jest to aktualne. Ubolewać tylko można, że i kontakt stał się internetowy.                          

 

Kryteria oceny i czas trwania kursu

Dotąd obecność na zajęciach stanowiła 50% oceny i aktywność na nich kolejne 25%, co znaczy, że frekwencja i udział to ¾ oceny. Brakującą ¼ były testy, których rolą jest przede wszystkim utrwalenie materiału przerobionego na zajęciach. Student z dobrą frekwencją i udziałem kończy z lepszą oceną niż ten, którego często nie ma, a uda mu się lepiej napisać test. Kryteria są wymierne i szczegółowiej o tym z lektorami.

Zobaczymy w praktyce czy te same kryteria możemy stosować i w formule zajęć online.      

Lektorat przewidziany jest na 10 spotkań w ciągu dwóch semestrów, co łącznie daje 60 godzin lekcyjnych kursu. Ocena końcowa w rubryce pt. „egzamin”, jest jedynie wypadkową wszystkich Państwa osiągnięć w obu semestrach.     

 

Zwolnienia z zajęć

Istnieje możliwość przepisania oceny z lektoratu języka obcego zaliczonego na innych uczelniach wyższych, lub dzięki posiadanemu certyfikatowi znajomości jakiegokolwiek nowożytnego języka obcego na poziomie B2 i wyżej.

Jeżeli takie osoby są to proszę na razie tylko o mail, najlepiej do środy, 22 kwietnia. W tytule maila:  ‘zwolnienie z lektoratu’, a potem krótkie wyjaśnienie. Skany dokumentów doślecie Państwo po rozpoczęciu zajęć.  

 

Prośba o maile

Listy imienne podziału na grupy jak poniżej prześlę Państwu na Wasze maile grupowe. Wydziału NS mam dwa, natomiast pedagogika tylko 3-letnia przysłała kontakt, jeżeli jednolita ma inny adres mailowy, to może podesłać.        

Jak Państwo wiecie, w każdej z pięciu grup językowych mogą być studenci z Waszych czterech różnych kierunków, więc utworzenie wspominanego już maila dla każdej z grup lektoratowych też wydaje się sensowne.     

(Grupy 5 i 3 już mają! -;)

Grupy

Odsyłam zainteresowanych też do listy imiennej podanej Państwu w linku mailami grupowymi. Lektorzy przyjmują do swojej grupy tylko studentów z listy. 

(jezeli się ktoś jeszcze uchował do tej pory bez przydziału, proszę o maila po zajęciach) 

 

Linki do zajęć znajdziecie Państwo również w zakładce SJO: Plany - Studia stacjonarne

Uwaga praktyczna: można wejść poprzez link, nie potrzebne wtedy ID i hasło. Można też wpisując ID i hasło. 

Kontakty do lektorów w zakładce SJO: Dyżury lektorów

 


 

Studium Języków Obcych   Ateneum– Szkoła Wyższa

 

 

Studium Języków Obcych naszej Uczelni prowadzi zajęcia w ramach lektoratów obowiązkowych na studiach dziennych i zaocznych licencjackich, oraz zajęcia fakultatywne dostępne dla wszystkich studentów naszej uczelni niezależnie od typu studiów.

 

W naszej ofercie językowej uwzględniamy w pierwszym rzędzie wymogi współczesnego świata i stąd nacisk na znajomość języka angielskiego. Wychodzimy również naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom naszych studentów jak i pobudzamy Was do poszerzania swoich horyzontów kulturowych i językowych, co z kolei przejawia się w odpowiednim doborze zajęć fakultatywnych.

 

Tak jak i Państwo mam nadzieję, że dobrze poukładana rzeczywistość wirtualna w postaci nowej strony internetowej Uczelni przełoży się na poprawę jakości naszych odniesień w świecie rzeczywistym; rzecz niebagatelna w komunikacji miedzy ludzkiej. A u podstaw tejże komunikacji leży właśnie nauka języków. Zebrane i uporządkowane informacje na temat lektoratów, fakultetów, dyżurów i lektorów znajdziecie teraz Państwo w jednym miejscu. 

 

Tymczasem w imieniu swoim, oraz koleżanek i kolegów zespołu lektorskiego naszego Studium zapraszam Państwa do odwiedzin kącika wirtualnego SJO, a jeszcze bardziej do osobistego udziału i realizacji własnych zainteresowań.

 

                                                                                                                Zapraszamy!

Zajęcia fakultatywne

 

Fakultety językowe to dodatkowe zajęcia dla studentów Ateneum z zaproponowanego przez Państwo języka obcego, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Prowadzeni przez lektorów, którzy się na tym znają, uczestnicy opanowują  p o d s t a w y  danego języka i nabywają znajomości kodów kulturowych, co znakomicie poszerza percepcję odwiedzanego kraju i pogłębia rozumienie jego mieszkańców.   

Ukończenie kursu odnotowywane jest w suplemencie dyplomu ukończenia studiów.

 

Ile przeznaczyć czasu i pieniędzy?

 

W semestrze przewidzianych jest 15 godz. lekcyjnych, co najefektywniej przekłada się na 10 spotkań po ok. 60 minut. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o godz. 17.00 i później, aby umożliwić uczestnictwo osobom pracującym.    

Organizujemy się i finansujemy  w e   w ł a s n y m  zakresie. Wpisowe jakie wnoszą studenci semestralnie zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 osób - 75zł.

 Propozycje i  zgłoszenia

 

Proszę o maila   na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                fakultet z języka  …………. 

 w treści maila swoje:         imię  nazwisko / nr indeksu / kierunek  semestr  /tryb studiów  / adres mailowy

  

Jak Państwo widzicie, minimum uczestników do powstania danej grupy to 5 osób. Dlatego zanim jeszcze wyślecie swoją propozycję, dobrze jest się rozglądnąć wśród znajomych na roku i namówić ich do udziału. Informacja o stanie zgłoszeń pojawi się tu na stronie. Mając kilka osób chętnych zaczynamy uruchamiać kontakty z odpowiednimi lektorami.                                                                                          

 

 


 

Fakultety językowe

„Kultura i język” 2016-17

 

                                                                                                                                       

jedna z propozycji: 

Fakultet z języka francuskiego

Język, kultura, obyczaje Francji

 

czyli dodatkowe i dowolne zajęcia dla   w s z y s t k i c h   studentów Ateneum z języka obcego, który chcecie poznać w stopniu co najmniej komunikatywnym, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Mogą być to języki najbliższych sąsiadów jak niemiecki, rosyjski, czy szwedzki, popularne jak hiszpański czy włoski, bądź mniej u nas znane jak perski czy turecki.

Co w tym roku?

Proszę o zgłaszanie propozycji w formie zapisów nadsyłanych na adres:

z.kolendo@ateneum.edu.pl      

 

 

FORMALNIE

kurs jest z założenia dwusemestralny, po 15 godz. lekcyjnych w semestrze, łącznie 30. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o 17.00 i później. Najlepiej jak w semestrze jest dziesięć spotkań po ok. 60min.

 Przedsięwzięcie jest non-profit; organizujemy i finansujemy się sami. Wpisowe semestralne zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 - 75zł;  c/ powyżej 16 - 50zł.   

 

Jak się zgłosić / zapisać?

 

Mailowo,  na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                 język  …………. 

 w treści maila:     imię  nazwisko / nr alb. / kier.  sem.  tryb  st lub  nst /  mail         [w jednej linii]

 

Np. zgłoszenie Asi Kowalskiej na hiszpański:

      temat:  język hiszpański

      treść:  Joanna Kowalska  5765  / diks sem III / nst /  jmail@kowalska.pl

 

 


 

Z proponowanych fakultetów językowych z cyklu „Kultura i język” na 2014-15 obejmujących Europę, obie Ameryki i Bliski Wschód ruszył tylko niemiecki i jest jego kontynuacja w semestrze letnim.

 

O zapisach w notce o fakultetach poniżej.

 

 

 

ulotka jpg

Niemiecki - kontynuacja; semestr letni 2014-15

.

.

fakultet niemiecki – Deutsch – das macht spass.  

lektor: Jolanta Płukis

termin zająć:             wtorek      godz. 17.00    sala 202

start:                       24 marca 

poziom średnio-zaawansowany

Zapraszamy!

.

.

Zajęcia fakultatywne?

 

Fakultety językowe to dodatkowe zajęcia dla   w s z y s t k i c h  studentów Ateneum  z wybranego przez Państwo języka obcego, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Prowadzeni przez lektorów, którzy się na tym znają, uczestnicy opanowują podstawy danego języka i nabywają znajomości kodów kulturowych, co znakomicie poszerza percepcję odwiedzanego kraju i pogłębia rozumienie jego mieszkańców.   

Ukończenie kursu odnotowywane jest w suplemencie dyplomu ukończenia studiów.

 

Ile przeznaczyć czasu i pieniędzy?

 

Kurs jest z założenia dwusemestralny, po 15 godz. lekcyjnych w semestrze, łącznie 30. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o 17.00 i później. Najefektywniejszy rozkład zajęć w semestrze to 10 spotkań 60-cio minutowych .     

Nikt na tym nie zarabia, ale oraganizujemy się i finansujemy  w e   w ł a s n y m  zakresie. Wpisowe jakie wnoszą studenci semestralnie zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 osób - 75zł;  c/ od 16 osób - 50zł.   

 

 

Jak się zapisać?

Mailowo,  na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                 język  …………. 

 w treści maila swoje:  imię  nazwisko / nr indeksu / kierunek  semestr  /tryb studiów (zao lub stac) / adres mailowy

                                                                                       [w jednej linii]

Np. zgłoszenie Asi Kowalskiej na hiszpański:

      temat:  język hiszpański

      treść:   Joanna Kowalska  5765  / diks sem III / zao  /  mojmail@kowalska.pl

 Dalsze wskazówki przyjdą w mailu zwrotnym.

 

Przed wakacjami zakończyliśmy cztery kursy: 

 

Obszar kulturowy Europy i obu Ameryk

ponawiamy / kontynuujemy cieszące się dotąd zainteresowaniem fakultety

 

hiszpański, niemiecki, szwedzki i włoski

 

        

 
 

 

i wychodzimy poza krąg kultury europejskiej:

 

Bliżej Bliskiego Wschodu - Turcja i Iran

 

          Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony kulturze krajów Bliskiego Wschodu zaczynając od Turcji i Iranu. Z Turkami łączą nas teraz przede wszystkim biura podróży, ten sam alfabet łaciński i szacunek dla króla Jana III Sobieskiego. Mimo, iż tak cywilizacyjnie jak i językowo różni od Europejczyków, aspirują do formalnego włączenia się w struktury UE. Paradoksalnie Iran, chociaż etnicznie to ludność aryjska, a ich język należy do tej samej grupy językowej co nasz, wydaje się o wiele wiele dalej oddzielony arabskim alfabetem i wielką polityką.        

          Oba kraje to ciepłe i nawet gorące morza, rozległe górzyste przestrzenie, bogactwo zabytków z minionych epok i niezwykle życzliwi mieszkańcy. Język angielski faktycznie wystarczy do poznania tych krajów, jeżeli nasz globtroter przemierza przestrzenie między recepcją hotelową, basenem i leżakiem. W każdej innej sytuacji trzeba umieć liczyć choćby do 100, przywitać się, powiedzieć kim się jest i umieć zapytać o drogę. Dalsze tematy poruszamy rękami i uśmiechem.

I takich umiejętności nabywają uczestnicy fakultetów. Natomiast komunikację pozawerbalną gestem, mimiką, itp. stosujemy jak zawsze wedle własnego uznania.  

                                                   

Fakultet perski

 

 plakat

 

          Język perski używany głównie w Iranie i Afganistanie jest dobrym wprowadzeniem w kulturę Bliskiego Wschodu. Alfabet arabski przestaje być ciągiem zagadkowych robaczków, a po opanowaniu alfabetu nauka zaczyna już iść, bo język sam w sobie oceniany jest jako dość łatwy w użyciu.  Otwiera zakryty dotąd świat.

          Czy ktoś z Was wie, że np. kino irańskie to pod względem poziomu  artystycznego i też ilości dobrych produkcji zajmuje czołową pozycję w rankingu kinematografii światowej?

          Zanosi się i na inne małe odkrycia tego typu. Pomoże Tobie w tym Katarzyna Javaheri.

;

.

                                 Fakultet turecki

 

turcja

          Język turecki posługuje się alfabetem łacińskim dopiero od niespełna stu lat. Do roku 1928 podobnie jak perski, był pisany za pomocą alfabetu arabskiego. Turcy są niezwykle życzliwi wobec przyjezdnych, a Polaków w szczególności i znajomość podstawowych zwrotów wystarcza z powodzeniem do porozumienia się. Liczebniki tureckie są dziecinnie proste, trzeba tylko opanować słowa, które w swoim brzmieniu nie przypominają nam niczego co znamy z języków europejskich. Jest to ciekawe doświadczenie.

          Poza tym Turcja Zachodnia i Środkowa to tereny gdzie powstawała nasza cywilizacja o czym świadczą ruiny greckie, rzymskie i pozostałości po pierwszych kościołach chrześcijańskich. Z zamieszkujących dzisiejszą Turcję Żydów wywodzi się późniejszy św. Paweł z Tarsu, który potem przemierzał kraj w swoich podróżach misyjnych. Wiele ludów żyło w tamtych stronach i każdy coś po sobie pozostawił, dlatego w Turcji trudno nam czuć się obco.  Dobrze jest więc teraz choć nieco umieć porozumieć się z mieszkańcami tego kraju.

          Dziś to kraj nowoczesny i niezwykle dynamiczny. Poznając kulturę i język współczesnej Turcji otwierasz się na rozwój i odkrywasz zręby swojej kultury. Twoim przewodnikiem będzie pochodzący z Izmiru Hakan Haner.           

.

Rozumienie innych zaczyna się od rozumienia siebie

.   

      Dlatego w dalszym ciągu proponujemy zajęcia fakultatywne z naszego kręgu kulturowego dla tych, którzy chcą się ugruntować w relacjach do najbliższych sąsiadów. Do wyboru mamy:

.

język hiszpański - ostatnio najpopularniejszy

.

język niemiecki - użyteczny

.

język szwedzki - sąsiadów zza morza

.

język włoski - piękny język pięknego kraju

.

Zapraszamy!

 

 

 

                            

 

 

                                                                                                                                                                            semestr zimowy   2021-22                                                    

    LEKTORATY – STUDIA STACJONARNE

na zajęcia online:

.

Anastasia Misiuk

Link: https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

Meeting ID: 737 9726 9888
Pass: 8zDCTX

.

Zbigniew Kolendo

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

Meeting ID: 882 638 5583
Passcode: 3fbewM
.

Alberto Bustos 
https://us02web.zoom.us/j/9354358916?pwd=UUtuNkhGYjI2NGZUa3ZaczJ2Y3RSQT09
ID de reunión: 935 435 8916
Código de acceso: 123456

.

Luca Corso  

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

ID riunione: 552 630 7890
Passcode: 9matrd

.

Wydział Nauk Społecznych    (DiKS)    sem III (2)

 .

wtorek / czwartek 11.45-13.15            sala 202             

wtorek         mgr Anastasia Misiuk

czwartek     mgr Zbigniew Kolendo 

.

Wydział Neofilologiczny

.

SEMESTR V (3)   wtorek  godz. 10:00-11:30

Grupa angielska         mgr Zbigniew Kolendo                    sala 305

Grupa hiszpańska      mgr Alberto Bustos Rodriguez        sala 303

Grupa włoska             mgr Luca Corso                               sala 309

 

SEMESTR III  (1)    wtorek godz. 11:45-13.15

Grupa hiszpańska        mgr Alberto Bustos Rodriguez     sala 303

Grupa włoska              mgr Luca Corso                            sala 309

Grupa angielska          mgr Zbigniew Kolendo                 sala 305

 

 

LEKTORAT  22 stycznia 2022

Wydział Neofilologiczny

                                                                                              zajęcia online - linki poniżej

 

 

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem III (1)              sob 14.30

język  ang. /hiszp. / wł.                                               

Grupa ang     mgr  Zbigniew Kolendo

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B  mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem  mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło    mgr  Luca Corso     

.

 

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem V (3)                    sob 17.05  

język  ang. /hiszp. / wł.                                              

Grupa ang    mgr  Anna Żbikowska   

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło   mgr  Luca Corso       

.

Grupa ang     mgr Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09
985 171 6556
qH1Z7G

.

Grupa ang    mgr  Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

882 638 5583
3fbewM

.

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe                               


.

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

785 040 4397
7rYUUr

.

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                                                       

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

580 066 9719
d8yhXa

.

Grupa wło   mgr  Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

552 630 7890
9matrd

Uwaga! To jest strona zjazdu poprzedniego,

trzeba w dolnym prawym rogu kliknąć na   "1"

 

LEKTORAT  16 stycznia 2022

 

 

Wydziały SE  /  NS

                                                                                                 .

SE MSU nst   sem I (1)                                       niedz 9.00                   

Grupa   ang 1    mgr  Anna Żbikowska                         102     

Grupa   ang 2    mgr  Anastasia Misiuk                         202

Grupa   ang 3    mgr  Iwona Karaś                                02

Grupa   hi   A    mgr Daria Struniawska                        101

Grupa   hi   B    mgr  Tito Osmar Uriona Vega                07 

    

 

NSd / NSz / SE   /jSE  nst  sem III  (2)        niedz  14.30  /  17.05               

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093

4DuEs6

.

Grupa 2  mgr   Maciej Chrzanowski

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński

https://us04web.zoom.us/j/8585116378?pwd=Z0FZWjl0MWlzVU14M2dVQWVNV1pkZz09

858 511 6378
0SwDYj

.

Grupa 5  mgr  Anastasia Misiuk                                

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888

8zDCTX

 


 

Uwaga! To jest strona zjazdu poprzedniego,

w dolnym prawym rogu kliknąć na   "1"

.

LEKTORAT  8 – 9  stycznia 2022

 

 

Wydział SE

.

 MSU nst   sem I (1)           sob 14.30      niedz 11.40  / 14.30    

.

Hiszpański A

mgr Daria Struniawska

https://zoom.us/j/6884254320?pwd=YkcrU3ZkaHplZGtoOFozWGh5aGg4dz09

688 425 4320

FUE1G3

.

Hiszpański B

mgr Tito Osmar Uriona Vega

https://zoom.us/j/5872503714?pwd=b0lGY2FsQlVMZGFNMk1acHVPU0R5dz09

587 250 3714

5r2Gr3

.

Angielski 1

mgr Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09
985 171 6556
qH1Z7G

.

Angielski 2

mgr Anastasia Misiuk

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888

8zDCTX

.

Angielski 3

mgr  Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093

4DuEs6

.

Wydział  Neofilologiczny 

                     

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem III (1)             

język  ang/hiszp/niem/wł.                                                   niedz 14.30

.

Grupa ang    mgr  Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

882 638 5583
3fbewM

.

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe                               


.

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

785 040 4397
7rYUUr

.

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                                                       

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

580 066 9719
d8yhXa

.

Grupa wło   mgr  Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

552 630 7890
9matrd

     


.

LEKTORAT  18 – 19 grudnia 2021

 

 

Wydziały SE  /  NS

   Linki na zęjecia pod planem

                                                        

 NSz / SE / /jSE  nst  sem III  (2)      sob g 14.30  / 17.05          niedz g 14.30 /17.05      

j ang

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś                                             

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                  

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                           

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński                                                

Grupa 5  mgr  Anastasia Misiuk                                        

 

                                                            

jSE  nst  sem V (4)                                  sob 11.40      niedz 11.40     

j ang

Grupa 1  mgr  Anna Żbikowska                                                                                                                    

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                                                   

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                                                  

Grupa 4  mgr  Iwona  Karaś                                                  

Grupa 5  mgr  Zbigniew Kolendo         

.

.

mgr  Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

.

mgr  Maciej Chrzanowski

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

mgr  Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

mgr Michał Ruczyńsk

https://us04web.zoom.us/j/8585116378?pwd=Z0FZWjl0MWlzVU14M2dVQWVNV1pkZz09

858 511 6378
0SwDYj

.

mgr Anastasia Misiuk

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888
8zDCTX
.

mgr  Anna Żbikowska   

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

985 171 6556
qH1Z7G

.

mgr  Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

882 638 5583
3fbewM

    


LEKTORAT 11-12 grudnia 2021

             Wydział  Neofilologiczny 

                     

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem III (1)             

język  ang/hiszp/niem/wł.                                                   sob 17.05

.

Grupa ang    mgr  Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

Meeting ID: 882 638 5583
Passcode: 3fbewM

.

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe                               

https://zoom.us/j/98711882188?pwd=MldJbmJwWUQrSTNWTms3L3VQbUNsdz09

ID de reunión: 987 1188 2188
Código de acceso: Vm6bRU

.

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

Meeting ID: 785 040 4397
Passcode: 7rYUUr

.

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                                                       

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

Meeting ID: 580 066 9719
Passcode: d8yhXa

Grupa wło   mgr  Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

ID riunione: 552 630 7890
Passcode: 9matrd

 .

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem V (3)             

język  ang/hiszp/niem/wł                        sob 11.40          niedz 14.30

.

Grupa ang    mgr  Anna Żbikowska                                       

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

Meeting ID: 985 171 6556
Passcode: qH1Z7G

.

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe    

https://zoom.us/j/98711882188?pwd=MldJbmJwWUQrSTNWTms3L3VQbUNsdz09

ID de reunión: 987 1188 2188
Código de acceso: Vm6bRU

.

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria       

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

Meeting ID: 785 040 4397
Passcode: 7rYUUr

.

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                            

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

Meeting ID: 580 066 9719
Passcode: d8yhXa

.

Grupa wło   mgr  Luca Corso  

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

ID riunione: 552 630 7890
Passcode: 9matrd

                          


LEKTORAT  4 – 5 grudnia 2021

 

 

Wydziały SE  /  NS

   

                                                        

 NSz / SE / /jSE  nst  sem III  (2)      sob g 14.30  / 17.05                 

j ang

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś                                               02

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                    305 

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                            302

Grupa 4  mgr  zastępstwo                                                 311

Grupa 5  mgr  Anastasia Misiuk                                         309        

 

     

                                                            

jSE  nst  sem V (4)                                        niedz 8.15 / 14.30      

j ang

Grupa 1  mgr  Anna Żbikowska                                                1             303                                                                         

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                         303             07                               

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                                 101              1                     

Grupa 4  mgr  Iwona  Karaś                                                   02               2

Grupa 5  mgr  Zbigniew Kolendo                                            309             02 

 

SE MSU nst   sem I (1)                         niedz 17.05               

mgr Zbigniew Kolendo                                   spotkanie organizacyjne

https://us02web.zoom.us/j/82306079389?pwd=OENBVjRoamViMGZiZmtDQ2lEWmN0dz09

(Hasło: Zimowy)

 


LEKTORAT

Wydz. Neofilologiczny  27-28 listopada 2021

                     

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem III (1)             

język  ang/hiszp/niem/wł.                                               niedz 17.05

Grupa ang    mgr  Zbigniew Kolendo                                             309                    

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe                                07

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria                                   311

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                                                 106           

Grupa wło   mgr  Luca Corso                                                         08        

 

  

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem V (3)             

język  ang/hiszp/niem/wł                        sob 17.05          niedz 14.30

Grupa ang    mgr  Anna Żbikowska                      02                        305                   

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe     102                         07

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria        302                        311

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                       07                         302          

Grupa wło   mgr  Luca Corso                             311                         303       


LEKTORAT   21 listopada 2021

 

                                                                                 Wydział SE  

.

jSE  nst  sem V (4)          j ang        niedz  g 8.15            

.

Grupa 1  mgr  Anna Żbikowska   

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

Meeting ID: 985 171 6556
Passcode: qH1Z7G

.

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

Meeting ID: 408 375 1141
Passcode: yuZQ2X

.

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

Meeting ID: 865 363 2525
Passcode: 9bMZS4

.

Grupa 4  mgr  Iwona  Karaś

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

Meeting ID: 356 983 5093
Passcode: 4DuEs6

.

Grupa 5  mgr Zbigniew Kolendo                            

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

Meeting ID: 882 638 5583
Passcode: 3fbewM


 


LEKTORAT Wydz. Neofilologiczny  14 listopada 2021

                     

Wydział Neofilologiczny

.

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem III (1)             

język  ang./hiszp./niem./wł.                       niedz 17.05

Grupa ang    mgr  Z. Kolendo                                 305

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe         102

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria             303   

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                           302 

Grupa wło   mgr  Luca Corso                                  202        

 


LEKTORAT  6 – 7 listopada 2021

 

 

Wydziały SE  /  NS

   

                                                        

 NSz / SE / /jSE  nst  sem III  (2)               sob g 9.00                   

j ang

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś                                               07 

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                      2  

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                            106

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński                                        303

Grupa 5  mgr  Anastasia Misiuk      (Kolendo)                     311          

 

  

                                                                 

jSE  nst  sem V (4)                                 sob 11.40 / 14.30        niedz 14.30      

j ang

Grupa 1  mgr  Anna Żbikowska   (Liszkiewicz)                  2                               07                                     

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                  02                              302 

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                        303                            303

Grupa 4  mgr  Iwona  Karaś                                          401                            309

Grupa 5  mgr  Zbigniew Kolendo                                   319                            305   

 

                    

 

 

 

Konsultacje z lektorami SJO Ateneum po uprzednim kontakcie mailowym.       

 

 lektor                                                          kontakt

  mgr   

         Alberto Bustos Rodriguez             a.bustos@ateneum.edu.pl                     

         Maciej Chrzanowski                     m.chrzanowski@ateneum.edu.pl

         Luca Corso                                  l.corso@ateneum.edu.pl  

         Małgorzata Espinoza Quispe          m.espinoza@ateneum.edu.pl

         Iwona Karaś                                i.karas@ateneum.edu.pl

        Anastasia Misiuk                           a.misiuk@ateneum.edu.pl

        Dorota Pawlak                             d.pawlak@ateneum.edu.pl 

        Michał Ruczyński                         m.ruczynski@ateneum.edu.pl  

        Mariusz Stępień                           m.stepien@ateneum.edu.pl 

       Nancy Villegas Echevarria               n.villegas@ateneum.edu.pl  

       Anna Żbikowska                           a.zbikowska@ateneum.edu.pl 


     

     

      
         

           

                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Stały dyżur kierownika Studium w semestrze zimowym roku ak. 2021-22  

Pok. 306 

wtorek           godz. 13.30 - 18.00   

czwartek       godz. 13.30-15.00

Termin  spotkania podczas zjazdu  do ustalenia:   z.kolendo@ateneum.edu.pl

Proszę pamiętać o podpisie z podaniem kierunku, trybu i semestru studiów