POWRÓT DO MENU

Student

 
mgr Małgorzata Lisewska
Kierownik Dziekanatu
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl
m.lisewska(at)ateneum.edu.pl
 Godziny otwarcia Dziekanatu:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 12.00-18.00 
Środa: 8.00-13.00
Czwartek: 11.00-15.00
Piątek: 11.00-15.00
Sobota: 8:30 - 14:30* 

 

 

  

Dziekanat - informacje - dokumenty

 

Informacje dot. dyplomowania dla studentów ostatnich semestrów:

Szanowni Państwo, w bieżącym roku akademickim został wdrożony system e-dyplomowania, w związku z tym zmieniły się zasady dyplomowania. 

-------------------------------------------

Poniżej znajdą Państwo aktualnie obowiązujące zasady dyplomowania, prosimy o zapoznanie się z dokumentem:

<<ZASADY DYPLOMOWANIA>>

-------------------------------------------

Poniżej znajdą Państwo instrukcję złożenia elektronicznej formy pracy dyplomowej w systemie E-dziekanat:

<<INSTRUKCJA>>

-------------------------------------------

TERMINY ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW DO OBRONY - OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

 TERMINY:

Semestr letni 2022/2023

Semestr letni 2022/2023 (sesja poprawkowa)

Termin przesłania tematu pracy do dziekanatu

31.05.2023

01.09.2023

Termin przesłania ostatecznej wersji pracy do promotora za pośrednictwem systemu E-dziekanat

16.06.2023

15.09.2023

Termin złożenia papierowego egzemplarza pracy dyplomowej w dziekanacie

30.06.2023

30.09.2023

Terminy obron

Obrony odbywają się w lipcu

Obrony odbywają się na przełomie października i listopada

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyplom i suplement w języku obcym

Zgodnie z art. 77 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów.

Wniosek (podanie) o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z potwierdzeniem wpłaty należy złożyć do dziekanatu najpóźniej w dniu obrony.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1, 2 

Promotorzy są wybierani za pośrednictwem systemu E-Dziekanat. Studenci są informowani o terminie uruchomieniu zapisów przez dziekanat za pośrednictwem systemu lub drogą mailową. 

 

Instrukcja samodzielnych zapisów na seminarium (aktualizacja 30.03.2023)  -  *instrukcja*

 

Promotorzy są wybierani za pośrednictwem systemu E-Dziekanat. Studenci są informowani o terminie uruchomieniu zapisów przez dziekanat za pośrednictwem systemu lub drogą mailową. 

 

Instrukcja samodzielnych zapisów na seminarium   -  *instrukcja*

 

 

Promotorzy są wybierani za pośrednictwem systemu E-Dziekanat. Studenci są informowani o terminie uruchomieniu zapisów przez dziekanat za pośrednictwem systemu lub drogą mailową. 

 

Instrukcja samodzielnych zapisów na seminarium (aktualizacja 30.03.2023)  -  *instrukcja*

 

Pytania na egzamin licencjacki

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH:

Pedagogika

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zarządzanie

WYDZIAŁ NEOFILOLOGICZNY:

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia hiszpańska

Filologia włoska

Filologia szwedzka

 

Zasady przygotowania maszynopisu pracy dyplomowej - WYDZIAŁ NEOFILOLOGICZNY 

Zasady przygotowania maszynopisu pracy dyplomowej - WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW NA ZAJĘCIA DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU <TUTAJ>

 

 

 

 

mgr Małgorzata Lisewska

 

e-mail:

m.lisewska(at)ateneum.edu.pl
tel: 58 722 08 00

mgr Karolina Figurewicz

 

e-mail:

k.figurewicz(at)ateneum.edu.pl
tel. 58 722 08 00

mgr Sara Janas          
 

e-mail:

s.janas(at)ateneum.edu.pl
tel. 58 722 08 11

Monika Baranowicz
 

e-mail:

m.baranowicz@ateneum.edu.pl

tel.58 722 08 00