POWRÓT DO MENU

Student

 

mgr Małgorzata Lisewska
Kierownik Dziekanatu
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl
m.lisewska(at)ateneum.edu.pl
 

 

Godziny otwarcia Dziekanatu:

 

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 12.00 - 18.00 
Środa: 8.00 - 13.00
Czwartek: 11.00 - 15.00
Piątek: 11.00 - 15.00
Sobota: 8:30 - 14:30

 

 

  

Dziekanat - informacje - dokumenty

-------------------------------------------

Informacje dot. dyplomowania dla studentów ostatnich semestrów:

Szanowni Państwo, w bieżącym roku akademickim został wdrożony system e-dyplomowania, w związku z tym zmieniły się zasady dyplomowania. 

-------------------------------------------

Poniżej znajdą Państwo aktualnie obowiązujące zasady dyplomowania, prosimy o zapoznanie się z dokumentem:

<<ZASADY DYPLOMOWANIA>>

-------------------------------------------

Poniżej znajdą Państwo instrukcję złożenia elektronicznej formy pracy dyplomowej w systemie E-dziekanat:

<<INSTRUKCJA>>

-------------------------------------------

TERMINY ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW DO OBRONY - OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

 TERMINY:

Semestr letni 2022/2023 (sesja poprawkowa)

Semestr zimowy 2023/2024

Semestr letni 2023/2024

Termin przesłania tematu pracy do dziekanatu 01.09.2023   01.02.2024 wkrótce
Termin przesłania ostatecznej wersji pracy do promotora za pośrednictwem systemu E-dziekanat 15.09.2023  16.02.2024  
Termin złożenia papierowego egzemplarza pracy dyplomowej w dziekanacie 30.09.2023  29.02.2024  
Terminy obron Obrony odbywają się na przełomie października i listopada Obrony odbywają się na przełomie marca i kwietnia  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyplom i suplement w języku obcym

Zgodnie z art. 77 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów.

Wniosek (podanie) o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z potwierdzeniem wpłaty należy złożyć do dziekanatu najpóźniej w dniu obrony.

Wpłata na konto indywidualne (to samo, na które wpłacali Państwo czesne).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1, 2 ,3

Promotorzy są wybierani za pośrednictwem systemu E-Dziekanat. Studenci są informowani o terminie uruchomieniu zapisów przez dziekanat za pośrednictwem systemu lub drogą mailową. 

 

Instrukcja samodzielnych zapisów na seminarium (aktualizacja 30.03.2023)  -  *instrukcja*

 

Promotorzy są wybierani za pośrednictwem systemu E-Dziekanat. Studenci są informowani o terminie uruchomieniu zapisów przez dziekanat za pośrednictwem systemu lub drogą mailową. 

 

Instrukcja samodzielnych zapisów na seminarium   -  *instrukcja*

 

 

Promotorzy są wybierani za pośrednictwem systemu E-Dziekanat. Studenci są informowani o terminie uruchomieniu zapisów przez dziekanat za pośrednictwem systemu lub drogą mailową. 

 

Instrukcja samodzielnych zapisów na seminarium (aktualizacja 30.03.2023)  -  *instrukcja*

 

Pytania na egzamin licencjacki

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH:

Pedagogika

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zarządzanie

WYDZIAŁ NEOFILOLOGICZNY:

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia hiszpańska

Filologia włoska

Filologia szwedzka

 

Zasady przygotowania maszynopisu pracy dyplomowej - WYDZIAŁ NEOFILOLOGICZNY 

Zasady przygotowania maszynopisu pracy dyplomowej - WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW NA ZAJĘCIA DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU <TUTAJ>

 

 

 

 

mgr Małgorzata Lisewska

 

e-mail:

m.lisewska(at)ateneum.edu.pl
tel: 58 722 08 00

mgr Karolina Figurewicz

 

e-mail:

k.figurewicz(at)ateneum.edu.pl
tel. 58 722 08 00

mgr Sara Janas          
 

e-mail:

s.janas(at)ateneum.edu.pl
tel. 58 722 08 11

Monika Baranowicz
 

e-mail:

m.baranowicz@ateneum.edu.pl

tel.58 722 08 00

tel.58 722 08 55