POWRÓT DO MENU

Student


Kontakt:

Dyrektor- dr Agata Larczyńska

Bibliotekarz- mgr Jolanta Rembowska- Tabaro


tel. 58 722-08-74


biblioteka(at)ateneum.edu.pl

Adres:
ul. 3 Maja 25A
80-802 Gdańsk
Poziom -1

Godziny otwarcia Biblioteki

Poniedziałek: zamknięte
Wtorek: 13.00 - 18.00
Środa: 9.00 - 15.00
Czwartek: 9.00 -15.00
Piątek: zamknięte
Sobota: 9.00-15.00
Niedziela: nieczynne

Uwaga! Osoby korzystające z BAZY EBSCO- w lipcu hasło dostępu do bazy zostało zmienione. Prosimy o kontakt w celu uzyskania nowego hasła logowania.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

     LibraOpac.dll2

 

 

3.10 IBUK libra2
                        WIĘCEJ

Biblioteka - Ośrodek Informacji Naukowej

Biblioteka Ateneum, w trosce o realizację potrzeb czytelniczo-informacyjnych studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni, stara się ciągle rozbudowywać i uaktualniać swoje zasoby. W tym celu gromadzi zbiory na różnych typach nośników, a w szczególności:

- książki,

- czasopisma,

- zbiory audiowizualne,

- zasoby elektroniczne.

 

Tematyka księgozbioru obejmuje przede wszystkim:

- pedagogikę,

- psychologię,

- języki obce,

- zarządzanie,

- dziennikarstwo i komunikację społeczną,

- socjologię.

 

Ponadto główny zrąb księgozbioru uzupełniany jest zbiorami z innych dziedzin wiedzy, takich jak:

- bibliologia i informacja naukowa,

- ekonomia i zarządzanie,

- etyka,

- filozofia,

- geografia,

- historia,

- literatura i literaturoznawstwo,

- literatura piękna,

- prawo,

- nauki o rodzinie.

 

Z całości zbiorów wyodrębniony został księgozbiór podręczny, który dostępny jest wyłącznie w Czytelni. Księgozbiór podręczny zawiera wydawnictwa słownikowe, encyklopedyczne, informacyjne, atlasy, podstawowe monografie z zakresu kierunków wykładanych na Uczelni oraz książki często poszukiwane przez Czytelników. Książki znajdujące się w księgozbiorze podręcznym zostały w katalogu oznaczone sygnaturą Czytelnia.

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych możliwe jest na warunkach określonych przez Regulamin Biblioteki. Wszystkie materiały biblioteczne można wyszukać w katalogu elektronicznym.

Zachęcamy wykładowców i studentów do współpracy w tworzeniu księgozbioru naszej Biblioteki. Będziemy wdzięczni za ofiarowane pozycje, a także za sugestie dotyczące profilu gromadzenia zbiorów. 

Nasza Biblioteka, aby sprostać potrzebom Czytelników, oprócz książek gromadzi również czasopisma. W swoich zbiorach posiada ok. 150 tytułów czasopism, które są regularnie gromadzone lub prenumerowane. Szczegółowe informacje na temat zasobu czasopism uzupełniane są w katalogu bibliotecznym. Lista gromadzonych czasopism znajduje się poniżej:

 1. Acta Neuropsychologica
 2. Aida Media
 3. Akademicki Przegląd Sportowy
 4. Albo Albo
 5. Alkoholizm i Narkomania
 6. Arcana
 7. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
 8. Bez Dogmatu
 9. Biblioteka
 10. Biblioteka - szkolne centrum informacji
 11. Biblioteka w Szkole
 12. Bibliotekarz
 13. Bliski Wschód
 14. Brief
 15. Business English Magazine
 16. Businessman Magazine
 17. Charaktery
 18. Charaktery – Wydanie Specjalne
 19. Chowanna
 20. Civitas
 21. Dziś
 22. Edukacja Alternatywna
 23. Edukacja i Dialog
 24. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 25. Edukacja, Studia, Badania, Innowacje
 26. Education World
 27. English Matters
 28. ¿Espanol? Si, gracias
 29. Film i TV Kamera
 30. Forbes
 31. Forum
 32. Forum Akademickie
 33. Gdańskie Studia Międzynarodowe
 34. Głos dla Życia
 35. Głos Nauczycielski
 36. Guliwer
 37. Informator o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Gdańska
 38. Innowacje w Edukacji Akademickiej
 39. Italia Mi piace!
 40. Kultura i Społeczeństwo
 41. Kultura Popularna
 42. Kwartalnik Filmowy
 43. Kwartalnik Historyczny
 44. Kwartalnik Pedagogiczny
 45. Logopedia
 46. Magazyn Familia
 47. Manager Magazin
 48. Marketing i Rynek
 49. Marketing w Praktyce
 50. Media i Marketing
 51. Medycyna po Dyplomie
 52. Międzynarodowy Przegląd Polityczny
 53. National Geographic
 54. National Geographic (w języku angielskim)
 55. Nauczanie Początkowe
 56. Newsweek (w języku angielskim)
 57. Newsweek Polska
 58. Niebieska Linia
 59. Nowa Szkoła
 60. Nowe Państwo
 61. Opieka, Wychowanie, Terapia
 62. Organizacja i Kierowanie
 63. Państwo i Społeczeństwo
 64. PC World Komputer
 65. Pedagogika Rodziny
 66. Pedagogika Społeczna
 67. Pediatria Polska
 68. Personel i Zarządzanie
 69. Perspektywy
 70. Piar.pl
 71. Politeja
 72. Polityka
 73. Polityka Społeczna
 74. Polski Przegląd Dyplomatyczny
 75. Pomorski Przegląd Gospodarczy
 76. Poradnik Bibliotekarza
 77. Praca Socjalna
 78. Press
 79. Problemy Alkoholizmu
 80. Problemy Narkomanii
 81. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 82. Profit
 83. Pryzmat
 84. Przedszkolak
 85. Przegląd
 86. Przegląd Biblioteczny
 87. Przegląd Humanistyczny
 88. Przegląd Organizacji
 89. Przegląd Politologiczny
 90. Przegląd Polityczny
 91. Przegląd Psychologiczny
 92. Przegląd Sejmowy
 93. Przegląd Zachodni
 94. Przekrój
 95. Przestrzenie Teorii
 96. Psychologia Jakości Życia
 97. Psychologia Społeczna
 98. Psychologia w Szkole
 99. Raport o Stanie Miasta (Gdańska)
 100. Remedium
 101. Rocznik Pedagogiczny
 102. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
 103. Rocznik Polsko-Niemiecki
 104. Rocznik Statystyczny Gdańska
 105. Ruch Pedagogiczny
 106. Samorząd Terytorialny
 107. Sprawy Międzynarodowe
 108. Sprawy Rodziny
 109. Sprawy Wschodnie
 110. Stosunki Międzynarodowe (kwartalnik)
 111. Stosunki Międzynarodowe (dwumiesięcznik)
 112. Studia Filmoznawcze
 113. Studia Medioznawcze
 114. Studia i Badania Naukowe Ateneum
 115. Studia nad Rodziną
 116. Studia Niemcoznawcze
 117. Studia Polityczne
 118. Studia Socjologiczne
 119. Style i Charaktery
 120. Szkoła Specjalna
 121. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
 122. Świat Nauki
 123. Świat Problemów
 124. Terapia: uzależnienia i współuzależnienia
 125. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
 126. Transformacje
 127. Wiedza i Życie
 128. Wizja Publiczna
 129. Wprost
 130. Wszystko dla Szkoły
 131. Wychowanie na co Dzień
 132. Wychowanie w Przedszkolu
 133. Wychowawca
 134. Zagadnienia Informacji Naukowej
 135. Zarządzanie Biblioteką
 136. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
 137. Zeszyty Prasoznawcze
 138. Zeszyty Telewizyjne
 139. Życie Szkoły

Biblioteka Ateneum, pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom Czytelników, prowadzi działalność dydaktyczną, która obejmuje:

- szkolenia biblioteczne dla studentów rozpoczynających studia w Ateneum,

- szkolenia pracowników i studentów Ateneum w zakresie wyszukiwania i wykorzystania źródeł informacji.

W momencie rozpoczęcia nowego roku akademickiego studenci wszystkich kierunków, rozpoczynający pierwszy rok studiów na naszej Uczelni, uczestniczą w zajęciach szkolenia bibliotecznego.
Mają one na celu:

- wskazanie biblioteki jako placówki przyjaznej i pomocnej w poszukiwaniu informacji,

- zapoznanie studentów z zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni,

- zdobycie umiejętności wyszukiwania informacji w katalogu komputerowym,

- zapoznanie studentów z możliwościami wyszukiwania informacji w sieci (biblioteki cyfrowe, liczne bazy danych) oraz w innych bibliotekach,

- naukę poszukiwania materiałów i informacji niezbędnych przy pisaniu prac,

- naukę sporządzania poprawnych przypisów bibliograficznych oraz tworzenia bibliografii do prac.

 

Pracownicy Biblioteki Ateneum, oprócz działalności związanej z obsługą czytelników oraz gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów, stawiają sobie za cel realizowanie działalności naukowo-badawczej. Poniżej będziemy informować o wydarzeniach, w których uczestniczyliśmy, które wydały nam się ważne i interesujące.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

I Pomorska Konferencja Pedagogów i Bibliotekoznawców
VIII Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek"
VI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”
V Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”
IV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”
III Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”
II Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek”
I Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”

 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

1. Aniszewska A., Kant K. (2008). Metody komunikacji elektronicznej między czytelnikiem a bibliotekarzem. W: M. Wojciechowska (red.). Elektroniczny wizerunek biblioteki. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 51-61. ISBN 978-83-61079-01-9. 
2. Aniszewska A. (2009). Word-of-mouth w działalności marketingowej bibliotek. Zarządzanie Biblioteką, 1 (1), 31-40. ISSN 2081-1004.
3. Aniszewska A. (2010). Polskie prawo autorskie i prawa pokrewne w dobie społeczeństwa informacyjnego na przykładzie działalności bibliotek: cyfrowej i hybrydowej. W: M. Wojciechowska (red.). Standardy biblioteczne. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 263-283. ISBN 978-83-61079-08-8. 
4. Aniszewska-Sworczuk A. (2012). Model organizacji uczącej się koncepcją organizacyjną biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, 1 (4), 9-20. ISSN 2081-1004.
5. Aniszewska-Sworczuk A. (2015). Segmentacja rynku i jej rola w procesie dostosowywania oferty usług bibliotecznych do potrzeb czytelniczych. W: M. Wojciechowska (red.) Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Gdańsk: Wydawnictwo SBP, 251-272. ISBN 978-83-64203-38-1.
6. Aniszewska-Sworczuk A. (2015). Obszary zmian w wymiarach jakości usług bibliotecznych a wizerunek biblioteki w czasach kryzysu. W: A. Sobiech, M. Kozłowska (red.). Strategia Biblioteki. Czas kryzysu – czasem wyzwań dla bibliotek. Ostrołęka: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, 127-140. ISBN 978-83-940425-0-9.

 

W ramach rozwijania działalności naukowej Biblioteka opublikowała następujące książki:

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk, 2007. ISBN 978-83-61079-00-2.
Elektroniczny wizerunek biblioteki / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk, 2008. ISBN 978-83-61079-01-9.
Standardy biblioteczne: praktyka, teoria, projekty / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk, 2010. ISBN 978-83-61079-08-8.
Współpraca bibliotek: na szczeblu lokalnym, regionalnym, międzynarodowym / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk, 2011. ISBN 978-83-61079-14-9.
Koncepcje organizacji bibliotek / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk, 2012. ISBN 978-83-61079-16-3.

 

Przedstawiamy wykaz baz elektronicznych i serwisów, które oddajemy do dyspozycji studentów oraz pracowników naukowych ATENEUM.

 

Baza

Zawartość

Dostęp

Opis


EBSCOhost logo

 


Pełnotekstowa
i abstraktowa


Sieć  uczelniana oraz z komputerów domowych dla studentów i pracowników.Logowanie do baz jest automatyczne (bez hasła dostępu) z komputerów w czytelni biblioteki.
Użytkownicy biblioteki mogą otrzymać login oraz hasło, umożliwiające korzystanie z serwisów  w domu. Więcej informacji w bibliotece.


EBSCOhost - obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych. Użytkownik ma możliwość prowadzenia poszukiwań w jednej, kilku bądź we wszystkich bazach serwisu jednocześnie. Wyszukane materiały można zapisać na nośniku elektronicznym, wydrukować lub wysłać pocztą elektroniczną.

ARKUSZ POMOCY WYSZUKIWANIA PROSTEGO
ARKUSZ POMOCY WYSZUKIWANIA ZAAWANSOWANEGO


    

 

 


Abstraktowo-
bibliograficzna
(e-czasopisma)
 

Sieć uczelniana

 

 

 

Logowanie do baz jest automatyczne (bez hasła dostępu) z komputerów na terenie uczelni.


     

Scopus - zawiera ponad 36 milionów abstraktów z 16 000 czasopism 4000 wydawców. Obejmuje literaturę naukową z dziedziny medycyny, techniki i nauk społecznych od 1966 r. Baza jest aktualizowana codziennie. W bazie można: sporządzać zestawienia tematyczne, śledzić cytowania i sprawdzać indeksy, identyfikować autorów i uzyskać bliższe informacje o nich, otrzymywać na bieżąco najświeższe informacje na wybrany temat – konfigurować kanały RSS i e-mailowe powiadomienia o nowych rekordach w bazie, spełniających sformułowane przez użytkownika warunki, w tym również o nowych cytowaniach interesujących użytkownika artykułów.Pełnotekstowa
(e-czasopisma
i e-książki)

Springer - licencja obejmuje 1960 bieżących czasopism Springer oraz 390 archiwalnych, a także archiwa serii książkowych oraz kolekcję anglojęzycznych książek elektronicznych wydanych w latach 2004, 2005, 2009-2011 (obecnie ok. 16 700 tytułów). Książki dostępne są na serwerze SpringerLink i będą archiwizowane na serwerze krajowym.Abstraktowo-
bibliograficzna
(e-czasopisma)

Web of Knowledge - obejmuje bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym tzw. indeksy cytowań Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index oraz Art & Humanities Citation Index.  Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism z listy filadelfijskiej, która obejmuje ponad 16 500 czasopism indeksowanych na bieżąco. Licencja obejmuje pakiet baz Web of Science z rocznikami od 1945 do rocznika bieżącego włącznie, bazę  CPCI (od 1990 r.) oraz bazę JCR.


Logo


Pełnotekstowa
i abstraktowo-
bibliograficzna
(e-czasopisma)

Elsevier/Science Direct - zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Od marca 2003 r. serwis oferuje również dostęp do czasopism wydawnictw Academic Press oraz Harcourt Health Science. W bazie znajduje się ponad 1,9 tys. tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy (przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych).


Logo


Pełnotekstowa
(e-czasopisma)

Wiley - obejmuje  aktualizowany corocznie zbiór czasopism Full Collection, który zawiera obecnie 1 377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 r. Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.Pełnotekstowa
(e-czasopisma)

Nature - czasopismo z zakresu nauk przyrodniczych Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG).  Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2014 dostęp do roczników 2010-2014 itd.), a roczniki z okresu licencji (od 2010 r.) będą archiwizowane na serwerze krajowym.Pełnotekstowa
(e-czasopisma)

Science - czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Jedno z najwyżej cenionych na świecie. Dostarcza wiedzy o najnowszych odkryciach w zakresie nauk przyrodniczych. W ramach licencji dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 r.Abstraktowo-
bibliograficzna
(e-czasopisma)


Otwarty dostęp
       

Edukacja - hybrydowa baza Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu łącząca  zbiór opisów bibliograficznych artykułów z dziedziny pedagogiki i oświaty z częściowym dostępem do pełnych tekstów artykułów oraz z możliwością zamówienia odpłatnej cyfrowej kopii artykułu.Bibliograficzna

Educator - baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. Tworzona jest w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Baza obejmuje opisy bibliograficzne: książek, fragmentów książek, artykułów z czasopism, recenzji książek, recenzji w czasopiśmie.


logowanie do bazy Pedagog


Abstraktowo-
bibliograficzna
(e-czasopisma)


Pedagog - baza artykułów z czasopism polskich, a także rozdziałów z książek z szeroko pojętej pedagogiki, tworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Opolskiego. Doskonała pomoc przy szukaniu bibliografii do prac dyplomowych.Bibliograficzna

Problemy Niepełnosprawnych - rejestruje artykuły z czasopism, książki, fragmenty prac zbiorowych i publikowane materiały konferencyjne dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności. Tworzona przez Bibliotekę Główną Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Zakres czasowy - od 1968 r.Pełnotekstowa
i abstraktowa
(e-czasopisma)


Arianta - zawiera informacje oraz linki do ok. 1 500 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.Pełnotekstowa
(e-książki)

Directory of Open Access Books - to serwis, który rejestruje pełnotekstowe książki naukowe, dostępne na zasadach Open Access.
Serwis jest stale aktualizowany o nowe tytuły i swoim zasięgiem obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe, miedzy innymi: sztukę, biologię, chemię, geografię, czy ekonomię.


Directory of Open Access Journals


Pełnotekstowa
(e-czasopisma)

Directory of Open Access Journals - oferuje dostęp do pełnych tekstów naukowych czasopism elektronicznych z całego świata. Baza zawiera obecnie ponad 7 000 tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy, ponad 3 000 z nich przeszukiwać można na poziomie artykułu.


ceon


Pełnotekstowa
(e-czasopisma
i e-książki)

Centrum Otwartej Nauki - zawiera publikacje polskich naukowców: artykuły, doktoraty, książki, materiały konferencyjne, raporty oraz inne. Bazę administruje ICM UW.

 

Polecamy również korzystanie z darmowej, specjalistycznej wyszukiwarki Google Scholar. Serwis zawiera w swej bazie dostępne online artykuły naukowe, abstrakty, książki, cytowania udostępniane przez największe na świecie wydawnictwa.

Biblioteki wirtualne udostępniają użytkownikom pełne teksty prac naukowych i utworów literackich. Aby ułatwić do nich dostęp naszym Czytelnikom, prezentujemy adresy polskich i zagranicznych bibliotek wirtualnych. 


Polskie biblioteki cyfrowe

wolnelektury.pl - W jej zbiorach znajduje się 2350 e-booków. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Można ich słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis.


Polona - nowoczesny portal, który daje dostęp do skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej, a w przyszłości także innych instytucji kultury. Do cyfrowego repozytorium Polony wpływa codziennie ponad 70 000 skanów obejmujących nawet do 2 000 obiektów. Swoje drugie życie w cyfrowej postaci otrzymują książki, czasopisma i jednodniówki, pocztówki, fotografie, grafiki, mapy, nuty i rękopisy.


Federacja Bibliotek Cyfrowych – zbiór usług sieciowych opartych na zasobach bibliotek cyfrowych i repozytoriów


Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
– materiały dotyczące szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych, m.in. monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego AP, materiały konferencyjne, multimedia 


Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
– klasyka literatury polskiej (proza i poezja)

 


 

Zagraniczne biblioteki cyfrowe

Europeana – dostęp do zbiorów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie.

PANDORA Preserving and Accessing Networked DOcumentary Resources of Australia - strona prowadzona przez Australijską Bibliotekę Narodową; kolekcja książek, dokumentów i zarchiwizowanych czasopism z wielu dziedzin.

Questia - akademicka biblioteka cyfrowa, zapewniająca dostęp do kolekcji książek i artykułów z czasopism z zakresu dziedzin humanistycznych i społecznych, a także do artykułów z gazet i magazynów.

The Online Books Page - serwis zawierający ponad 20 tys. książek z różnych dziedzin, głównie w języku angielskim.

Alex Catalogue of Electronic Texts - zbiór książek elektronicznych z zakresu angielskiej i amerykańskiej literatury pięknej, zawiera również podstawowy kanon tekstów filozoficznych w języku angielskim.

Bartleby.com - wybór znanych utworów literatury angielskiej, tekstów naukowych, słowników, encyklopedii.

Bibliomania – teksty Dickens’a, Twaina, Joyce’a i wielu innych.


IntraText
- zawiera około 5 tys. dzieł literackich w językach europejskich, w tym kilka po polsku.

Perseusz Project Home Page - bogaty zbiór tekstów greckich, łacińskich, angielskiego renesansu oraz zbiory Shakespeare’a.

The Complete Works of William Shakespeare - strona zawierająca wszystkie dzieła Williama Shakespeare’a.

Katalogi bibliotek gdańskich

PAN Biblioteka Gdańska http://katalog.bgpan.gda.pl/

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego http://katalog.bg.ug.edu.pl/

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka http://www.pbw.gda.pl/baza/

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna http://wbpg.org.pl:8080/Opac3/faces/Glowna.jsp

Katalogi centralne

Centrum NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny)

NUKAT jest katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich. Dostarcza informacji o książkach i innych zbiorach, które znajdują się w tych bibliotekach. Na końcu każdego opisu dokumentu wyszukanego w bazie NUKAT znajduje się lista nazw bibliotek udostępniających ten dokument, a kliknięcie na nazwę biblioteki pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece.

KARO- Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/Karo/ 

Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. KaRo należy traktować jako narzędzie uzupełniające NUKAT.

POLANKA - Katalog Bibliotek Anglistycznych http://www.bibang.uw.edu.pl/

Pomaga lokalizować w zbiorach polskich bibliotek anglistycznych publikacje, dotyczące Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów anglojęzycznych – ich języka, historii, literatury (teksty i opracowania krytyczne), kultury, sztuki i problemów życia społecznego.


 

Bazy Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Stara się gromadzić całość piśmiennictwa wydanego w Polsce, jest zatem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego.

Katalog Biblioteki Narodowej http://alpha.bn.org.pl/screens/mainmenu_pol.html

Katalogi centralne Biblioteki Narodowej http://mak.bn.org.pl/w3.htm

W tym:

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych, http://mak.bn.org.pl/info/info06.htm

Centralny Katalog Czasopism Polskich, http://mak.bn.org.pl/info/info07.htm

Canetralny Katalog Książek Zagranicznych za lata 1975-1986, http://mak.bn.org.pl/info/info10.htm

Centralny Katalog Książek Zagranicznych od 1987 r.- http://mak.bn.org.pl/info/info05.htm

Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne http://mak.bn.org.pl/w10.htm

Bibliografie zawierają informacje o polskich książkach, czasopismach, polonikach, dokumentach elektronicznych a także artykułach z czasopism polskich.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z SERWISÓW OFERUJĄCYCH DOSTĘP DO E-BOOKÓW

Otwórz książkę- to cyfrowa kolekcja książek udostępnionych publicznie przez autorów - polskich naukowców. Serwis prowadzony jest przez Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matemetycznego i Komputerowego (ICM UW).

e-Publikacje Nauki Polskiej - zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Przeznaczeniem bazy jest zebranie w jednym miejscu trudno dostępnej literatury z ośrodków naukowych z całej Polski i udostępnienie jej poprzez jedynie kilka kliknięć na platformie epnp.pl. Baza bogata jest zarówno w e-booki darmowe, jak i udostępnione za niewielką opłatą, w wysokości 45 % ceny netto książki w wersji papierowej. Po wybraniu tytułu, każda książka  dostępna jest już po kilku sekundach, bez względu na porę dnia i miejsce, w jakim się Państwo znajdują.

eBook.pl - serwis oferujący e-booki i inne publikacje wydawane w formie elektronicznej, zarówno odpłatnie jak i za darmo.

Ibuk Libra - bogaty wybór publikacji największych polskich wydawców akademickich, profesjonalnych i popularnych. Platforma zawiera wyjątkowy księgozbiór niedostępny na innych platformach. Oferuje

 • całodobowy dostęp do książek z dowolnego miejsca
 • zaawansowane narzędzia do pracy z tekstem – przygotowane z myślą o studentach, wykładowcach, czytelnikach, profesjonalistach
 • treści książek powiązane ze słownikami i encyklopedią Wydawnictwa Naukowego PWN
 • nowoczesną technologię pozwalającą na korzystanie z książek także na urządzeniach mobilnych.

plakat a6

Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA  OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z myślą o stworzeniu studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia zakupiony został:

 • specjalistyczny sprzęt
 • audiobooki
 • dostęp do platformy e-booków - ibuk.pl

Aby wypożyczyć wymieniony poniżej sprzęt, należy złożyć wniosek w sprawie wypożyczenia:

 • dyktafony
 • rejestratory  dźwięku
 • ipady
 • odtwarzacze mp3
 • lupy powiększające.

1.  W pok. nr  207 w siedzibie Ateneum na ul. 3 Maja 25A złóż wniosek (załącznik 7) okazując orzeczenie o niepełnosprawności

 • obowiązkowo zapoznaj się z warunkami wypożyczenia sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych (stronę  należy parafować)
 • obowiązkowo zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia (instrukcją użytkowania sprzętu) – strony należy parafować.

2. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, udaj się z kopią wniosku po odbiór sprzętu (pok. 205 lub biblioteka na ul. 3 Maja 25A ).

3. Zainteresowanych wypożyczeniem audiobooków oraz dostępem do platformy ibuk.pl zapraszamy do biblioteki (bez konieczności składania wniosku).

Serdecznie zapraszamy!