POWRÓT DO MENU

Wspieramy dostępność w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku

Regulaminy Projektu

Regulamin Projektu obowiązujący od 21.02.2023 roku 

Regulamin projektu "Wspieramy dostępność w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku"

Załączniki do regulaminu projektu:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika Projektu (Kadra dydaktyczna)

Załącznik nr 2A - Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika Projektu (Kadra administracyjna/zarządzająca)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zadanie 1)

Załącznik nr 4B - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zadanie 2)

Załącznik nr 4C - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zadanie 3)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

 

Regulamin Projektu obowiązujący od 31.12.2020 roku do 20.02.2023 roku

Załączniki do regulaminu projektu:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika Projektu (Kadra dydaktyczna)

Załącznik nr 2A - Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika Projektu (Kadra administracyjna/zarządzająca)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie