POWRÓT DO MENU

Projekty

banner roboczy4

Osoba do kontaktu:

Mgr Karolina Figurewicz (Specjalista ds. Rekrutacji i Wsparcia)

Telefon 58 722 08 10 e-mail: pelniatalentu@ateneum.edu.pl

 

Miejsce rekrutacji Akademia Ateneum w Gdańsku, ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk

dziekanat, na parterze

Godziny rekrutacji

Wtorek        12:00 – 18:00

Środa           8:00 – 13:00

Czwartek     12:00 – 15:00

Piątek         12:00 – 15:00

"Pełnia talentu w pełni wieku – program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności"

Realizator Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w partnerstwie z  Instytutem Rozwoju Personalnego Ganesa.

PREZENTACJA PROJEKTU PEŁNIA TALENTU W PEŁNI WIEKU-PROGRAM ZDOBYWANIA KOMPETENCJI DLA OSÓB 50+ DO NIESKOŃCZONOŚCI

Cel główny projektu:

Poprawa jakości życia uczestników przez uświadomienie znaczenia i ukazanie skutecznych metod zarządzania własnymi mocnymi stronami. Pozwoli to na twórczą adaptację do wyzwań wynikających z kolejnych etapów życia. W ramach projektu powstaną nowatorskie programy z zakresu: zarządzania talentami, technologii informacyjno-komunikacyjnych, komunikowania się w języku ojczystym oraz w językach obcych.

Programy będą uwzględniać uwarunkowania procesów uczenia w późnej dorosłości. Dzięki temu proces uczenia się będzie budującym doświadczeniem. Zrealizowane będą warsztaty zarządzania talentami dla 200 osób a także szkolenia językowe dla 70 osób, nowoczesne technologie dla 100 osób oraz język ojczysty dla 120 osób. W rezultacie ok. 90% uczestników podniesie swoje kompetencje w przynajmniej 1 z objętych projektem tematów.

Realizacja projektu: 11.2018-10.2023. Wartość projektu: 999 845,00 zł, w tym wkład środków europejskich: 842 669,37zł.

Co oferujemy?

  • Talentownia – warsztaty zarządzania swoimi mocnymi stronami (dwa dni po 8 godzin).
  • Nowoczesne technologie i codzienność (ok. 4 godzin w tygodniu, tematyka:  podstawy obsługi komputera i internetu, media społecznościowe i komunikacja przez internet, bank, zakupy i bezpieczeństwo w sieci, urządzenia mobilne i biurowe).
  • Porozumiewanie się w języku ojczystym (ok. 3 godzin w tygodniu: część wykładowa i warsztatowa – sztuka komunikacji).
  • Praktyczna nauka języka obcego (ok. 3 godzin w tygodniu: język angielski, hiszpański, włoski)

Kogo zapraszamy?

Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są mieszkańcami obszarów obejmujących: M.Gdańsk, M.Sopot, M.Gdynię, powiaty kartuski, gdański, nowodworski, bez względu na status na rynku pracy.

Zakłada się objęcie wsparciem ogółem 200 osób. Czekamy na osoby  gotowe do  wyzwań edukacyjnych i rozwoju osobistego w przyjaznych warunkach Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.

 

 

 

Termin rekrutacji na semestr zimowy 2019/2020

17.09.2019 – 11.10.2019     

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY semestr zimowy 2019/2020

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W  PROJEKCIE

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym 2019/2020 od 14.10.2019r.

 

 

Miejsce rekrutacji Ateneum-Szkoła Wyższa ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk

II piętro pokój 204

Godziny rekrutacji

Wtorek        12:00 – 19:00

Środa           8:00 – 13:00

Czwartek     12:00 – 16:00

Piątek         12:00 – 16:00

 

Termin rekrutacji na semestr letni 2018/2019

18.02.2019 – 01.03.2019         

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY dla semestru letniego 2018/2019

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W  PROJEKCIE

"Talentownia" – warsztaty zarządzania swoimi mocnymi stronami w ramach Projektu  pt. „Pełnia talentu w pełni wieku - program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności!” realizowane przez Partnera Projektu Instytut Rozwoju Personalnego Ganesa ul. Władysława Żeleńskiego 50a/2, 80-285 Gdańsk. Harmonogram warsztatów grupowych "Talentowni" oraz szkoleń Utalentowani Liderzy w ramach zadania 1, poz.  4 i 8 jest ustalany indywidualnie i dopasowany do preferencji Uczestnika Projektu.

semestr 6 (zimowy 2022/2023) harmonogram warsztatów grupowych Talentownia

semestr 5 (letni 2021/2022) harmonogram warsztatów grupowych Talentowania

semestr 4 (zimowy 2021/2022) harmonogram warsztatów grupowych Talentownia

semestr 3 (letni 2019/2020) harmonogram warsztatów grupowych Talentownia, Utalentowani liderzy z dniem 12.03.2020 realizacja zadań w projekcie została wstrzymana

semestr 2 (zimowy 2019/2020) harmonogram warsztatów grupowych Talentownia, Utalentowani liderzy

semestr 1 (letni 2018/2019) harmonogram warsztatów grupowych Talentownia, Utalentowani liderzy

Realizacja zadania z dniem 12.03.2020 r. została wstrzymana

semestr 3 (letni 2019/2020) harmonogram wykładów i warsztatów w ramach zadania 3 "Porozumiewanie się w języku ojczystym"

semestr 2 (zimowy 2019/2020) harmonogram wykładów i warsztatów w ramach zadania 3 "Porozumiewanie się w języku ojczystym"

semestr 1 (letni 2018/2019) harmonogram wykładów i warsztatów w ramach zadania 3 "Porozumiewanie się w języku ojczystym"

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

W związku z realizacją projektu „Pełnia talentu w pełni wieku - program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności!”,  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działania 3.1 Kompetencje w  szkolnictwie wyższym, zwanego dalej „Projektem” ( projekt  o numerze POWR.03.01.00-00-t187/18) zapraszamy do składania ofert na: Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń dla Uczestników i Uczestniczek Projektu w terminie od 18.03.2019 r. do 30.06.2020 r.

Termin złożenia Oferty do dnia 13.03.2019 r. do godz. 10:00 (dotyczy formy papierowej i elektronicznej) liczy się data wpływu Oferty do Zamawiającego. Formę papierową należy wysłać pocztą na adres Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk, formę elektroniczną należy przesłać na  adres e-mail: a.marcinkiewicz@ateneum.edu.pl.

Szczegóły w dokumentacji poniżej:

Zapytanie z załącznikami wersja pdf

Załączniki w wersji do edycji

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr 1/2019 dotyczącego wyboru wykonawcy na Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń dla Uczestników i Uczestniczek Projektu w terminie od 18.03.2019 r. do 30.06.2020 r. przy realizacji projektu „Pełnia talentu w pełni wieku - program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności!”,  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działania 3.1 Kompetencje w  szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwanego dalej „Projektem” (projekt o numerze POWR.03.01.00-00-t187/18) wpłynęła tylko jedna oferta.

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrała Firmę Usługi gastronomiczne Andrzej Pawelec.

1 logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1
2 logo znak barw rp poziom szara ramka rgb nr 2 kopia
3 EU EFS rgb nr 3