POWRÓT DO MENU

Projekty

banner roboczy4

Osoba do kontaktu:

Mgr Karolina Figurewicz (Specjalista ds. Rekrutacji i Wsparcia)

Telefon 58 722 08 10 e-mail: pelniatalentu@ateneum.edu.pl

 

Miejsce rekrutacji Dziekanat Ateneum-Szkoły Wyższej pokój nr 3 (parter)

Godziny rekrutacji

Wtorek        12:00 – 19:00

Środa           8:00 – 13:00

Czwartek     12:00 – 16:00

Piątek         12:00 – 16:00

"Pełnia talentu w pełni wieku – program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności"

Realizator Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w partnerstwie z  Instytutem Rozwoju Personalnego Ganesa.

Cel główny projektu:

Poprawa jakości życia uczestników przez uświadomienie znaczenia i ukazanie skutecznych metod zarządzania własnymi mocnymi stronami. Pozwoli to na twórczą adaptację do wyzwań wynikających z kolejnych etapów życia. W ramach projektu powstaną nowatorskie programy z zakresu: zarządzania talentami, technologii informacyjno-komunikacyjnych, komunikowania się w języku ojczystym oraz w językach obcych.

Programy będą uwzględniać uwarunkowania procesów uczenia w późnej dorosłości. Dzięki temu proces uczenia się będzie budującym doświadczeniem. Zrealizowane będą warsztaty zarządzania talentami dla 200 osób a także szkolenia językowe dla 70 osób, nowoczesne technologie dla 100 osób oraz język ojczysty dla 120 osób. W rezultacie ok. 90% uczestników podniesie swoje kompetencje w przynajmniej 1 z objętych projektem tematów.

Realizacja projektu: 11.2018-06.2020. Wartość projektu: 999 845,00 zł, w tym wkład środków europejskich: 842 669,37zł.

Co oferujemy?

  • Talentownia – warsztaty zarządzania swoimi mocnymi stronami (dwa dni po 8 godzin).
  • Nowoczesne technologie i codzienność (ok. 4 godzin w tygodniu, tematyka:  podstawy obsługi komputera i internetu, media społecznościowe i komunikacja przez internet, bank, zakupy i bezpieczeństwo w sieci, urządzenia mobilne i biurowe).
  • Porozumiewanie się w języku ojczystym (ok. 3 godzin w tygodniu: część wykładowa i warsztatowa – sztuka komunikacji).
  • Praktyczna nauka języka obcego (ok. 3 godzin w tygodniu: język angielski, hiszpański, włoski)

Kogo zapraszamy?

Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są mieszkańcami obszarów obejmujących: M.Gdańsk, M.Sopot, M.Gdynię, powiaty kartuski, gdański, nowodworski, bez względu na status na rynku pracy.

Zakłada się objęcie wsparciem ogółem 200 osób. Czekamy na osoby  gotowe do  wyzwań edukacyjnych i rozwoju osobistego w przyjaznych warunkach Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.

Termin rekrutacji 18.02.2019 – 01.03.2019  

           

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W  PROJEKCIE

 

 

"Talentownia" – warsztaty zarządzania swoimi mocnymi stronami w ramach Projektu  pt. „Pełnia talentu w pełni wieku - program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności!” realizowane przez Partnera Projektu Instytut Rozwoju Personalnego Ganesa ul. Jana Matejki 11/ 4-6, 80-232 Gdańsk

Harmonogram warsztatów jest ustalany indywidualnie i dopasowany do preferencji Uczestnika Projektu.

Najbliższe zaplanowane terminy to: 

09-10 marca 2019r. godz. 9.00-17.00

11-12 marca 2019r. godz. 9.00-17.00

13-14 marca 2019r. godz. 9.00-17.00

18-19 marca 2019r. godz. 9.00-17.00

20-21 marca 2019r. godz. 9.00-17.00

23-24 marca 2019r. godz. 9.00-17.00

25-26 marca 2019r. godz. 9.00-17.00

27-28 marca 2019r. godz. 9.00-17.00

WYKŁAD

poniedziałki, godz.11:30 - 13:00, sala 07

18.03.2019
25.03.2019
01.04.2019
06.05.2019
03.06.2019

WARSZTATY:

GRUPA: 1

poniedziałki, godz. 13:15 – 15:30, sala…

               25.03.2019

               01,08,15.04.2019

               06,13,20,27.05.2019

               03,10, 17,24.06.2019

GRUPA: 2

Czwartki, godz. 9:00 – 11:15, sala…

                28.03.2019

                04,11,25.04.2019

                09,16,23,30.05.2019

                06,13, 27.06.2019

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Podstawy obsługi komp. i internetu

poniedziałki, godz.8:30–11:30, sala 208

-       18, 25.03.2019

-       01, 08, 15, 04.2019 

-       06, 13, 20, 27.05.2019

-       03, 10, 24.06.2019 

 

Media społecznościowe i komunikacja przez Internet
wtorki, godz. 9:00 – 12:00, sala 208

      - 19, 26.03.2019


      - 02, 09, 16.04.2019 


      - 07, 14, 21, 28.05.2019


      - 04, 11, 18.06.2019

 

Bank i bezpieczeństwo w sieci
środy, godz. 11:30 – 14:30, sala 208

-    20, 27.03.2019

-    03, 10, 17, 24.04.2019

-    08, 15, 22, 29.05.2019

-    05, 12.06.2019

 

Podstawy obsługi komp. i  internetu

poniedziałki, 13:00 – 16:00, sala 208

-       18, 25.03.2019

-       01, 08, 15.04.2019 

-       06, 13, 20, 27.05.2019

-       03, 10, 17.06.2019

 

Media społecznościowe i komunikacja przez internet

 środy, 16:00 -19:00, sala 208

-       20, 27.03.2019

-       03, 10, 17, 24.04.2019

-       08, 15, 22, 29.05.2019

-       05, 12.06.2019

 

 

 

 

TERMINY

JĘZYK WŁOSKI

(grupa początkująca)

środy, 14:45 – 17:00, sala 311

                           

-       20, 27.03.2019

-       03, 10, 17, 24.04.2019

-       08, 15, 22, 29.05.2019

-       05, 12.06.2019

-----------------------------------------------

JĘZYK HISZPAŃSKI

grupa początkująca

piątki, 10:00- 12:15, sala 09

 

         -  15, 22.03.2019

         -  05, 12, 26.04.2019

         -  10, 17, 24, 31.05.2019

         -  07, 14, 28.06.2019

--------------------------------------------- 

JĘZYK ANGIELSKI

grupa początkująca 0   
wtorki, godz.15:30 - 17:45, sala 305

   - 19, 26.03.2019
   - 02, 09, 16.04.2019 
   - 07, 14, 21, 28.05.2019
   - 04, 11, 18.06.2019

grupa początkująca 0

środy, 9:00 – 11:15, sala 305

   - 20, 27.03.2019
   - 03, 10, 17, 24.04.2019
   - 08, 15, 22, 29.05.2019
   - 05, 12.06.2019

grupa początkująca nr 0+

wtorki, godz.13:00 - 15:15, sala 311

   - 19, 26.03.2019
   - 02, 09, 16.04.2019 
   - 07, 14, 21, 28.05.2019
   - 04, 11, 18.06.2019

grupa A1

środa,  9:00-11:15, sala 303


   - 20, 27.03.2019
   - 03, 10, 17, 24.04.2019
   - 08, 15, 22, 29.05.2019
   - 05, 12.06.2019

grupa A2
wtorki, godz.15:30 - 17:45, sala 09

   - 19, 26.03.2019
   - 02, 09, 16.04.2019 
   - 07, 14, 21, 28.05.2019
   - 04, 11, 18.06.2019

grupa  A2

czwartki,  godz. 12:45 – 15:00, sala ... 


   - 21, 28.03.2019
   - 04, 11, 25.04.2019
   - 09, 16, 23, 30.05.2019
   - 06, 13, 27.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

W związku z realizacją projektu „Pełnia talentu w pełni wieku - program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności!”,  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działania 3.1 Kompetencje w  szkolnictwie wyższym, zwanego dalej „Projektem” ( projekt  o numerze POWR.03.01.00-00-t187/18) zapraszamy do składania ofert na: Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń dla Uczestników i Uczestniczek Projektu w terminie od 18.03.2019 r. do 30.06.2020 r.

Termin złożenia Oferty do dnia 13.03.2019 r. do godz. 10:00 (dotyczy formy papierowej i elektronicznej) liczy się data wpływu Oferty do Zamawiającego. Formę papierową należy wysłać pocztą na adres Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk, formę elektroniczną należy przesłać na  adres e-mail: a.marcinkiewicz@ateneum.edu.pl.

Szczegóły w dokumentacji poniżej:

Zapytanie z załącznikami wersja pdf

Załączniki w wersji do edycji

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr 1/2019 dotyczącego wyboru wykonawcy na Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń dla Uczestników i Uczestniczek Projektu w terminie od 18.03.2019 r. do 30.06.2020 r. przy realizacji projektu „Pełnia talentu w pełni wieku - program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności!”,  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działania 3.1 Kompetencje w  szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwanego dalej „Projektem” (projekt o numerze POWR.03.01.00-00-t187/18) wpłynęła tylko jedna oferta.

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrała Firmę Usługi gastronomiczne Andrzej Pawelec.

1 logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1
2 logo znak barw rp poziom szara ramka rgb nr 2 kopia
3 EU EFS rgb nr 3