POWRÓT DO MENU

Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej

Regulaminy Projektu

Regulamin Projektu obowiązujący od 21.02.2023 r.

Regulamin projektu „Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku”

Załączniki do regulaminu projektu:

Załącznik nr 1A- Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa - Zadanie 1

Załącznik nr 1B- Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa - Zadanie 2

Załącznik nr 1C- Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa - Zadanie 3

Załącznik nr 1D- Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa - Zadanie 4

Załącznik nr 2-Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3-Oświadczenie Uczestnika projektu o spełnieniu kryterium kwalifikowalności –student/ka zadanie 1-3

Załącznik nr 3A-Oświadczenie Uczestnika projektu o spełnieniu kryterium kwalifikowalności –kadra dydaktyczna zadanie 4

Załącznik nr 3B-Oświadczenie Uczestnika projektu o spełnieniu kryterium kwalifikowalności –kadra administracyjna zadanie 4

Załącznik nr 4-Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku zadanie 1-4

Załącznik nr 5-Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student/ka zadanie 1

Załącznik nr 5A-Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student/ka zadanie 2

Załącznik nr 5B-Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student/ka zadanie 3

Załącznik nr 5C-Deklaracja uczestnictwa w projekcie-kadra dydaktyczna zadanie 4

Załącznik nr 5D-Deklaracja uczestnictwa w projekcie-kadra administracyjna zadanie 4

Załącznik nr 5E-Deklaracja o wykorzystaniu nabytych kompetencji/kwalifikacji-kadra dydaktyczna zadanie 4

Załącznik nr 5F- Deklaracja o wykorzystaniu nabytych kompetencji/kwalifikacji-kadra administracyjna zadanie 4

Załącznik nr 6-Oświadczenie Uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie

Załącznik nr 7-Oświadczenie Uczestnika projektu o kontynuowaniu kształcenia lub podjęciu zatrudnienia zadanie 1-3.

 

Regulamin Projektu obowiązujący od 01.10.2020 r. do 20.02.2023 r.

Zarządzenie nr 15A/2020 Rektora Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 10C/2019 z dnia 01.10.2019 r. dotyczącego wprowadzenia regulaminu Projektu „Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku” numer POWR.03.05.00-00-z048/18

Regulamin projektu „Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku”

Załączniki do regulaminu projektu:

Załącznik nr 1A- Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa - Zadanie 1

Załącznik nr 1B- Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa - Zadanie 2

Załącznik nr 1C- Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa - Zadanie 3

Załącznik nr 1D- Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa - Zadanie 4

Załącznik nr 2-Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3-Oświadczenie Uczestnika projektu o spełnieniu kryterium kwalifikowalności –student/ka zadanie 1-3

Załącznik nr 3A-Oświadczenie Uczestnika projektu o spełnieniu kryterium kwalifikowalności –kadra dydaktyczna zadanie 4

Załącznik nr 3B-Oświadczenie Uczestnika projektu o spełnieniu kryterium kwalifikowalności –kadra administracyjna zadanie 4

Załącznik nr 4-Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku zadanie 1-4

Załącznik nr 5-Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student/ka zadanie 1

Załącznik nr 5A-Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student/ka zadanie 2

Załącznik nr 5B-Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student/ka zadanie 3

Załącznik nr 5C-Deklaracja uczestnictwa w projekcie-kadra dydaktyczna zadanie 4

Załącznik nr 5D-Deklaracja uczestnictwa w projekcie-kadra administracyjna zadanie 4

Załącznik nr 5E-Deklaracja o wykorzystaniu nabytych kompetencji/kwalifikacji-kadra dydaktyczna zadanie 4

Załącznik nr 5F- Deklaracja o wykorzystaniu nabytych kompetencji/kwalifikacji-kadra administracyjna zadanie 4

Załącznik nr 6-Oświadczenie Uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie

Załącznik nr 7-Oświadczenie Uczestnika projektu o kontynuowaniu kształcenia lub podjęciu zatrudnienia zadanie 1-3.

 

Regulamin Projektu obowiązujący od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku

1. Zarządzenie Rektora nr 10C/2019 z dnia 01.10.2019 roku wprowadzające Regulamin Projektu

2. Regulamin projektu "Kompleksowy rozwój Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku".
3. Załącznik nr 1A – Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa – Zadanie 1.
4. Załącznik nr 1B - Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa – Zadanie 2.
5. Załącznik nr 1C – Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa – Zadanie 3.
6. Załącznik nr 1D – Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa – Zadanie 4.
7. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy.
8. Załącznik nr 3A – Oświadczenie Uczestnika projektu o kwalifikowalności –student zadanie 1.
9. Załącznik nr 3B – Oświadczenie Uczestnika projektu o kwalifikowalności –student zadanie 2.
10. Załącznik nr 3C – Oświadczenie Uczestnika projektu o kwalifikowalności –student zadanie 3.
11. Załącznik nr 3D – Oświadczenie Uczestnika projektu o kwalifikowalności –pracownik dydaktyczny/naukowo-dydaktyczny zadanie 4.
12. Załącznik nr 3E – Oświadczenie Uczestnika projektu o kwalifikowalności –pracownik zarządzający/administracja zadanie 4.
13. Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.
14. Załącznik nr 5A Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student zadanie 1.
15. Załącznik nr 5B Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student zadanie 2.
16. Załącznik nr 5C Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student zadanie 3.
17. Załącznik nr 5D Deklaracja uczestnictwa w projekcie-pracownik dydaktyczny/naukowo-dydaktyczny, zarządzający/administracja  zadanie 4.
18. Załącznik nr 5E Deklaracja uczestnika o wykorzystaniu nabytych kompetencji/kwalifikacji-pracownik  dydaktyczny/naukowo-dydaktyczny zadanie 4.
19. Załącznik nr 5F Deklaracja uczestnika o wykorzystaniu nabytych kompetencji/kwalifikacji-pracownik  zarządzający/administracyjny zadanie 4.
20. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.