POWRÓT DO MENU

Kursy i Szkolenia

Terapia zajęciowa - kurs

KURS WEEKENDOWY

ROZSZERZONY

Czas trwania: 75h / 5 zjazdów x 15h

 
Kurs kierowany do:
- Logopedów
- Neurologopedów
- Fizjoterapeutów
- Praktyków Metod:  NDT-Bobath, Vojty
Obejmuje poszerzenie wiedzy o techniki regulacji w obszarze ciało-twarzoczaszka
- Wiadomości w zakresie stymulacji dotykowej i modelingu ciała dla funkcjonowania obszaru orofacjalnego
- Zapoznanie z praktyką pracy na sferach motorycznych twarzoczaszki
- Zdobycie umiejętności programowego prowadzenia treningu pokarmowego
- Zapoznanie z technikami stymulacji sfery percepcji słuchowej i wzrokowej dla wczesnej stymulacji ośrodków czuciowych oraz nadawczych mowy
- Zapoznanie z technikami modelingu w obszarze ustno - twarzowy przy: 
              - asymetriach ułożeniowych
              - hipotomiach mięśniówki orofacjalnej
              - hypertonusach w obszarze orofacjalnym
              - porażeniach nerwu twarzowego
 

Cena: 4500 zł
Program kursu:
Zdobycie praktycznej (warsztatowej) wiedzy z zakresu :
- Wczesnej diagnostyki i oceny funkcji aparatu mięśniowego w obszarze ustno-twarzowym 
- Badania anatomicznego w obszarze ustno-twarzowym
- Badania odruchów w kompleksie ustno-twarzowym
- Badania i oceny funkcji pokarmowych
Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej współistnienia i zależności w obszarze ciała i twarzoczaszki
( wpływ pozycji ułożenia ciała na funkcjonowanie aparatu mięśniowego twarzoczaszki)
Uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej technik stymulacji dotykowej w dysfunkcjach obszaru orofacjalnego (Ustno-Twarzowego)
- Hipotonie ( zespół Downa, inne wady genetyczne przebiegające z obniżeniem tonusu mięśniowego )
- Rozszczepy ( inne wady anatomiczne)
- Hipertonusy ( MPD )
-Zaburzenia Funkcji Pokarmowych (dysfagia dziecięca )
Zapoznanie się z podstawowymi technikami stymulacji sfery percepcji słuchowej
Zapoznanie się z podstawowymi technikami stymulacji sfery percepcji wzrokowej
Praktyka
- Gabinet Neuroterapii -Gdynia
- Ośrodek Wczesnej Interwencji -Gdynia
- Oddział Neurologii szpitala im. Ceynowy w Wejherowie
Obejmuje poszerzenie wiedzy o techniki regulacji w obszarze ciało-twarzoczaszka
- Wiadomości w zakresie stymulacji dotykowej i modelingu ciała dla funkcjonowania obszaru orofacjalnego
- Zapoznanie z praktyką pracy na sferach motorycznych twarzoczaszki
- Zdobycie umiejętności programowego prowadzenia treningu pokarmowego
- Zapoznanie z technikami stymulacji sfery percepcji słuchowej i wzrokowej dla wczesnej stymulacji ośrodków czuciowych oraz nadawczych mowy
- Zapoznanie z technikami modelingu w obszarze ustno - twarzowy przy: 
              - asymetriach ułożeniowych
              - hipotomiach mięśniówki orofacjalnej
              - hypertonusach w obszarze orofacjalnym
              - porażeniach nerwu twarzowego
Prowadzący
mgr Anna Jaskólska-Dreczka
- Neurologopeda
- Pedagog
- Wieloletni praktyk i certyfikowany terapeuta metody Castillo Moralesa