POWRÓT DO MENU

Kursy i Szkolenia

Kurs - Marketing edukacyjny. Budowanie wizerunku szkoły

O kursie:

Kurs jest odpowiedzią na potrzebę, jaką jest wyróżnienie się szkoły na tle innych szkół swoją unikalną ofertą tak, by rodzice mogli dokonać świadomego wyboru szkoły najlepszej dla ich dziecka. Można to uzyskać, podwyższając swoje kompetencje budowania wizerunku szkoły, planowania i prowadzenia odpowiednio dobranych działań promocyjnych. Właśnie takie cele realizuje proponowany kurs.

Kurs jest adresowany do dyrektorów szkół, którzy chcą, by ich szkoła wyróżniała się na rynku edukacyjnym i dla nauczycieli wszystkich etapów edukacji zajmujących się lub chcących się zajmować promocją szkoły. Najlepiej, gdy wezmą w nim udział 2 osoby z jednej szkoły, na przykład dyrektor szkoły i nauczyciel ds. promocji szkoły.

Kurs trwa trzy miesiące. Obejmuje 80 godzin dydaktycznych, w tym 20 godzin na badania własne w rodzimej placówce. Zajęcia prowadzone w formule projektu. W ramach każdego  etapu projektu realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne, tematyką odpowiadające fazie projektu. Uczestnicy kursu, na bazie otrzymanych wskazówek, tworzą swój własny projekt budowania wizerunku szkoły, w której pracują.

Zajęcia odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie (w wybrany dzień powszedni) w godzinach 16-20. Badania własne uczestnicy kursu prowadzą w swojej szkole i polegają one na odkryciu mocnych stron swojej organizacji przy pomocy Badania Doceniającego (Appreciative Inquiry).

Wszystkie zajęcia mają charakter praktyczny i są prowadzone w formie prezentacji lub warsztatów. Realizowane są przez wybitnych znawców tematyki, nauczycieli akademickich,  praktyków, innowatorów.

Kurs kończy się zaliczeniem w postaci prezentacji projektu budowania wizerunku własnej szkoły.

Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy.

Opłata za kurs jest zróżnicowana i zależy od tego, czy dotyczy osoby indywidualnej czy zespołu (np. dyrektor szkoły i nauczyciel ds. promocji szkoły).

Cena dla osób indywidualnych: 950 zł

Cena dla zespołów: 1650 zł za zespół dwuosobowy

Deklaracja zapisu na kurs.

Deklaracje prosimy wysłać na adres rekrutacja@ateneum.edu.pl

 

Treści kształcenia - bloki tematyczne:

 1. Projekt - projekt jako metoda pracy, fazy projektu, znaczenie projektu w budowaniu wizerunku organizacji
 2. Wizerunek organizacji i jednostki  - czym jest wizerunek, czemu służy i jak go budować
 3. Marketing edukacyjny - jak stworzyć ofertę odpowiadającą na potrzeby rodziców
 4. Badanie doceniające (Appreciative Inquiry) - jak odkryć mocne strony szkoły i budować na nich sukces
 5. Strategia marketingowa - jak ją zaplanować, realizować i monitorować
 6. Media społecznościowe w budowaniu marki - jak wyróżnić się w mediach i zaplanować skuteczne działania promujące szkołę
 7. Profesjonalna prezentacja - jak przykuć uwagę słuchacza, jak stworzyć profesjonalną, nowoczesną prezentację, jak mówić, żeby nas słuchano
 8. Public relations - komunikacja jak, gdzie, kiedy i do kogo
 9. Język współczesnej komunikacji - jak pisać, żeby nas czytano.

Atuty kursu:

 • jedyny kurs o takiej tematyce na trójmiejskich uczelniach wyższych
 • w całości prowadzony metodą projektu
 • oparty na innowacyjnym programie budowania wizerunku w oparciu o mocne strony organizacji (Appreciative Iquiry)
 • efektem jego ukończenia jest gotowy projekt budowania wizerunku własnej szkoły
 • prowadzony przez doświadczonych praktyków znających realia szkoły

Przemysław Staroń - psycholog, kulturoznawca, religioznawca i filozof,  jest nauczycielem etyki, filozofii, wiedzy o kulturze w II LO w Sopocie, prowadzi psychoedukację seniorów oraz wykłady i szkolenia dla biznesu w ramach Uniwersytetu SWPS i Centrum Rozwoju JUMP. Jest trenerem kreatywności, wykorzystującym w swojej pracy nowe technologie i mediów społecznościowe, zwłaszcza Snapchata. Kieruje Zakonem Feniksa, jego uczniowie zdobyli rekordowe 31 tytułów olimpijskich w Olimpiadzie Filozoficznej w ciągu 5 lat, mówi na TEDxach, był  jednym z nominowanych do tytułu Nauczyciel Roku, znalazł się na liście 100 osób zasłużonych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, a projekty międzypokoleniowe stworzone z Lidią Dysarz zostały nagrodzone przez Komisję Europejską. Jest redaktorem prowadzącym stałą rubrykę w “Edukacji” poświęconą analizie wizerunku wybranych szkoły w social mediach.

dr Jarosław Jendza - pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki, Zakładu Dydaktyki Uniwersytetu Gdańskiego. Znawca pedagogii Marii Montessori i innych alternatyw we wczesnej edukacji. Certyfikowany tutor akademicki, nauczyciel języka angielskiego. W pracy dydaktycznej, wykorzystuje aktywizujące metody kształcenia. Uczestnik wielu międzynarodowych i  krajowych konferencji i sympozjów naukowych poświęconych edukacji, członek stowarzyszeń naukowych i popularyzujących kształcenie alternatywne, w tym: Montessori Europe (grupa badawcza MERGe),  Association Montessori Internationale, Centrum Tutorów UG. Autor licznych publikacji poświęconych dydaktyce szkoły wyższej, przemianom uniwersytetu, pedagogice montessoriańskiej, a także współautor dwóch autorskich programów kształcenia. Doradca i szkoleniowiec rad pedagogicznych promujący ścisłą współpracę pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami. Uczy studentów, jak projektować i przeprowadzać zmiany w oparciu o mocne strony jednostki i organizacji - badanie doceniające (Apopreciative Inquiry).

Opiekunami kursu są:

Aleksandra Bućko - pedagog, terapeuta pedagogiczny, menedżer, konsultant ds. marketingu i komunikacji, specjalista od tworzenia i wdrażania strategii marketingowej, lider wielu ogólnopolskich projektów edukacyjnych. Współtwórczyni innowacji doskonalenia nauczycieli Szkoła Główna Mistrzostwa Edukacyjnego i programu budowania wizerunku szkoły na bazie jej mocnych stron Szkoła w Punkt. Wymyśla i realizuje projekty, które podobają się ludziom.

Urszula Matlak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, menedżer, redaktor merytoryczny publikacji edukacyjnych i terapeutycznych.  Współtwórczyni programu terapeutycznego Ortograffiti z Bratkiem, innowacji doskonalenia nauczycieli i Szkoły Głównej Mistrzostwa Edukacyjnego i programu budowania wizerunku szkoły na bazie jej mocnych stron Szkoła w Punkt. Skupia się na projektach, które ulepszają edukację i pomagają szkołom pokazać swoją unikalność.

Absolwent kursu potrafi budować wizerunek szkoły:

      -        wie, czym jest wizerunek i dlaczego decyduje o sukcesie

      -        umie zdiagnozować mocne strony organizacji w oparciu o badanie doceniające

      -        potrafi stworzyć wizerunek organizacji na podstawie jej mocnych stron (argument koronny, hasło, historia) i wyodrębnić się na tle konkurencji

      -        umie dobierać działania potwierdzające atuty we wszystkich obszarach kontaktu z rodzicami (przestrzeń szkolna, oferta, relacje z rodzicami, komunikacja zewnętrzna)

      -        potrafi wyznaczać cele strategiczne budowania wizerunku i sposoby ich realizacji

      -        potrafi wykonywać kolejne kroki w budowaniu wizerunku szkoły, wykorzystując badanie doceniające

      -        potrafi projektować makietę internetowej strony głównej, która realizuje wypracowany wizerunek

      -        umie budować wizerunek szkoły w mediach – także w mediach społecznościowych.