POWRÓT DO MENU

Kursy i Szkolenia

Techniki w metodach wspomagających diagnostykę i terapię w obszarze ustno-twarzowym - NOWOŚĆ!

KURS WEEKENDOWY

PODSTAWOWY

Czas trwania: 45h / 3 zjazdy x 15h

 

Kurs kierowany do :
- Logopedów
- Neurologopedów
- Fizjoterapeutów
- Praktyków Metod:  NDT-Bobath, Vojty
 
Cena kursu:  2500 zł

 

 

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić  deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres e-mail rekrutacja(at)ateneum.edu.pl lub listownie na adres Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk z adnotacją "Rekrutacja kurs, pok. 317".

Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy.

Program kursu :
Zdobycie praktycznej (warsztatowej) wiedzy z zakresu :
- Wczesnej diagnostyki i oceny funkcji aparatu mięśniowego w obszarze ustno-twarzowym 
- Badania anatomicznego w obszarze ustno-twarzowym
- Badania odruchów w kompleksie ustno-twarzowym
- Badania i oceny funkcji pokarmowych
Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej współistnienia i zależności w obszarze ciała i twarzoczaszki
( wpływ pozycji ułożenia ciała na funkcjonowanie aparatu mięśniowego twarzoczaszki)
Uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej technik stymulacji dotykowej w dysfunkcjach obszaru orofacjalnego (Ustno-Twarzowego)
- Hipotonie ( zespół Downa, inne wady genetyczne przebiegające z obniżeniem tonusu mięśniowego )
- Rozszczepy ( inne wady anatomiczne)
- Hipertonusy ( MPD )
-Zaburzenia Funkcji Pokarmowych (dysfagia dziecięca )
Zapoznanie się z podstawowymi technikami stymulacji sfery percepcji słuchowej
Zapoznanie się z podstawowymi technikami stymulacji sfery percepcji wzrokowej
Prowadzący
mgr Anna Jaskólska-Dreczka
- Neurologopeda
- Pedagog
- Wieloletni praktyk i certyfikowany terapeuta metody Castillo Moralesa
Praktyka
- Gabinet Neuroterapii - Gdynia
- Ośrodek Wczesnej Interwencji - Gdynia
- Oddział Neurologii szpitala im. Ceynowy w Wejherowie