POWRÓT DO MENU

Kursy i Szkolenia

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego (j. angielski/ niemiecki/hiszpański/ włoski/szwedzki)

Czas trwania – 3 miesiące

Liczba godzin zajęć – 120h (w tym 60h praktyk)

Zajęcia audytoryjne prowadzą nauczyciele akademiccy ATENEUM-Szkoły Wyższej

Praktykę Uczestnik organizuje we własnym zakresie

 

O kursie:

Adresatami kursu są osoby, które spełniają poniższe kryteria:

  1. Posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach 1-3, zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009., §4 ust, 1 lub 2
  2. Dyplom magisterski filologii wybranego na kursie języka obcego
  3. Lub posiadają świadectwo (certyfikat) znajomości wybranego języka obcego w stopniu przynajmniej podstawowym (B2 określonym w Rozporządzeniu MEN., 17.01.2012)

 

Wykaz certyfikatów w zakresie znajomości języka obcego potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie podstawowym:

 

1) język angielski:

a) First Certificate in English (FCE) – ocena A lub B, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate),

b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 5,0–6,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia,

c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):

– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,

– wersja CBT (komputerowa) – minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

– wersja PBT (tradycyjna) – minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Communicator” łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Communicator”,

e) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 3 – ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests,

f) Pearson Test of English Academic – z wynikiem 59–75 pkt, Edexcel, Pearson Language Tests,

g) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 5;

2) język niemiecki:

a) Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut,

b) Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) – poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut;

3) język włoski:

a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Università per Stranieri di Siena,

b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello B2 (CELI 3), Università per Stranieri di Perugia,

c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B2, Società Dante Alighieri;

4) język hiszpański:

a) Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,

b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto Cervantes,

c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Instituto Cervantes.

 

Atuty:

Uczestnik uzyskuje kwalifikacje do nauczanie języka obcego (angielskiego/ lub hiszpańskiego/ lub włoskiego/ lub niemieckiego/ lub szwedzkiego) w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009.

 

Opłata za kurs wynosi 800 zł

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres e-mali podyplomowe(at)ateneum.edu.pl lub listownie na adres Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk z adnotacją Rekrutacja Kurs.

Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy.

Rekrutacja

tel. 784 374 410