POWRÓT DO MENU

Kursy i Szkolenia

Kurs doskonalący "Outdoor Learning" - NOWOŚĆ!

Kurs doskonalący Outdoor Learning przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich szczebli systemu edukacji, a w szczególności dla absolwentów kierunków związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Tematyka kursu obejmuje m.in. cele i zadania programu Outdoor Learning, gry i zabawy terenowe oraz działalność artystyczną w ramach Outdoor Learning.

Outdoor Learning lub Outdoor Education to edukacja nieformalna, kształtująca umiejętności miękkie człowieka. To przede wszystkim nauka poprzez działanie, ściśle powiązana ze środowiskiem naturalnym. To taki rodzaj edukacji, w którym wykorzystuje się aktywności outdoorowe do osiągnięcia konkretnego celu edukacyjnego.
W czasie trwania kursu nie tylko poznacie Państwo najważniejsze cele i zadania Outdoor Learning, ale zdobędziecie również umiejetność stworzenia własnego programu, który oparty będzie właśnie na Outdoor Education.
Kurs Outdoor Learning to również wiele godzin zabawy i nauki w terenie. Gry i zabawy terenowe, które będziecie Państwo mieli okazję przećwiczyć w naturalnym środowisku, w lesie, sprawią, że zwiększy się efektywność i atrakcyjność Państwa pracy w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Kurs trwać będzie 40 godzin i odbywać się będzie w piątki (godziny popołudniowo-wieczorne) lub w soboty/niedziele w siedzibie Uczelni w Gdańsku.
Opłata za kurs wynosi 650 zł.
Aby zapisać się na kurs należy wypełnić  deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres e-mail podyplomowe(at)ateneum.edu.pl lub listownie na adres Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk z adnotacją "rekrutacja kurs, pok.316".
Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy.