POWRÓT DO MENU

Kursy i Szkolenia

Kurs dokształcający Kształtowanie artystyczne dziecka w żłobku i przedszkolu-NOWOŚĆ!

Kurs ma charakter dokształcający i trwa jeden semestr.

Zajęcia dydaktyczne  - w wymiarze ok. 100 godz.  - prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów odbywają się co tydzień (w wybrany dzień powszedni) w godzinach 15.30- 20.30 w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

Optymalna ilość uczestników- ok.30

 

 

Adresatami studiów są nauczyciele edukacji elementarnej pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę w żłobkach, przedszkolach, klubach małego dziecka oraz wszyscy Ci, którzy chcieliby zgłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w tematyce kształtowania artystycznego dziecka.

 

Celem kursu jest przygotowanie wyżej wymienionych osób do prowadzenia kreatywnych zajęć muzycznych, ruchowych i plastycznych z dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 5 roku życia, w oparciu o innowacyjne metody nauczania.

Opłata za kurs wynosi 1000 zł

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres e-mali rekrutacja(at)ateneum.edu.pl lub listownie na adres Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk z adnotacją Rekrutacja Kurs.

Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy.

Rekrutacja

tel. 784 374 410

e-mail: rekrutacja@ateneum.edu.pl

 

 

 • Pedagogika wczesnej edukacji- 4 godz.
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego- 4 godz.
 • Elementy muzykoterapii dziecięcej- 4 godz.
 • Piosenki dla dzieci  z metodyką- 8 godz.
 • Instrumentacja w oparciu o instrumenty zestawu Orffa- 8 godz.
 • Zabawy ruchowe z metodyką- 8 godz.
 • Zabawy integracyjne- 8 godz.
 • Zabawy logopedyczne- 8 godz.
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne- 8 godz.
 • Teatrzyk dziecięcy- 8 godz.
 • Kształtowanie ekspresji plastycznej dziecka- 16 godz.
 • Masaż dziecka- 4 godz.
 • Taniec kreatywny z metodyką- 8 godz.

Absolwenci:

 

Absolwent kursu  posiada podstawową wiedzę muzyczną z zakresu teorii muzyki, jak również umiejętności wokalne oraz gry na instrumentach muzycznych z kategorii zestawu Orffa. Tę wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w różnych formach artystycznej pracy z dzieckiem.

Zdobywa szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu tańca oraz ruchu kreatywnego, jest  przygotowany do rozwijania własnej twórczości, do samodzielnego tworzenia teatrzyków dziecięcych, zestawów zabaw ruchowych oraz prostych choreografii taneczno – ruchowych..

Absolwenci znają program dla integracji grupy przedszkolnej przy wykorzystaniu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.