POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Władze Uczelni

tokiski3
J.M. Rektor Prof. zw. dr hab.  Waldemar Tłokiński
aleksander dubrzyska4  
Dziekan Wydziału 
Studiów Edukacyjnych
dr hab. Zdzisław Aleksander, prof. A-SW
Dziekan Wydziału
Nauk Społecznych
dr Hanna Dubrzyńska, prof. A-SW

Dziekan Wydziału Neofilologicznego

dr Katarzyna Kukowicz-Żarska, prof. A-SW


Pełnomocnicy Rektora:

krawczynski
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-SW
h.olszewski1
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-SW