POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

dubrzynska cywil2

Dziekan Wydziału Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa
prof. nadzw. dr Hanna Dubrzyńska

Konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
środy od 11.30 do 13.00

tel. 58 722-08-10
e-mail: dziekanat(at)ateneum.edu.pl

multimedia2
PRACE STUDENCKIE

rekrutacja on-line: My-studies

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów), kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem nauki na specjalności dziennikarstwo jest przyswojenie szerokiej wiedzy warsztatowej z zakresu wszystkich form dziennikarstwa (dziennikarstwo radiowe, telewizyjne, prasowe, internetowe itd.).  Część naszych studentów wiąże swoją przyszłość z pracą w mediach, część chce z mediami współpracować podejmując pracę w obszarze PR, przy tworzeniu wizerunku firm, osób, produktów. Wszystkim staramy się przekazać ideę rzetelności, obiektywizmu i wiarygodności.

Specjalność umożliwia studentom zaangażowanie w działalność Radia Ateneum i Telewizji Ateneum. Zapraszamy do słuchania i oglądania naszych audycji w internecie RADIO  TELEWIZJA


Praktyki są obligatoryjne dla każdego studenta. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma instytucjami i firmami medialnymi na terenie Trójmiasta. Są to m.in. Radio Gdańsk, Trojmiasto.pl, Wirtualna Polska czy Telewizja Gdańsk. Dzięki praktykom studenci mają możliwość sprawdzenia - przez okres miesiąca - jak pracują zawodowcy.

Dbamy, by absolwent opuszczający mury naszej Uczelni był wszechstronnie wykształcony
i został wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają zajęcia, w czasie których używane są nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz warsztaty,  prowadzone przez osoby związane z mediami na co dzień.

 

 

 • Program na specjalności dziennikarstwo umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.
 • W 2012 roku program studiów dziennikarskich został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jako jedyny program nauczania w uczelni niepublicznej w Polsce północnej otrzymał dofinansowanie na  wdrażanie nowych technologii i zakup sprzętu.
 • Studenci korzystają z nowoczesnego, profesjonalnego studia radiowo-telewizyjnego, w którym pod okiem specjalistów przygotowują i realizują audycje Radia Ateneum. Słuchać ich można na żywo w każdą środę od godziny18-ej. Archiwalne audycje znaleźć można na http://ateneum.edu.pl/student/radio-ateneum/ 
 • - Studenci dziennikarstwa wydają „Pryzmat – pismo, dzięki któremu poznają pracę redaktorską. Każdy numer ma swój temat przewodni. Kolegium zbiera materiały, omawia je, studenci sami robią korektę, zdjęcia, decydują o szacie graficznej, uczestniczą w składzie.
 • Do dyspozycji studentów jest nowoczesna pracownia komputerowa, wyposażona w komputery z dużymi ekranami dotykowymi i systemem operacyjnym Windows 8.
 • Zajęcia na studiach dziennikarskich prowadzą znani i cenieni dziennikarze, praktycy, specjaliści w dziedzinie mediów.

 

 

 • Studenci korzystają z profesjonalnego studia RTV. Dzięki niemu mogą zapoznać się z warsztatem obróbki dźwiękowej oraz nauczyć się przygotowania audycji radiowych. Audycje na żywo mają wierne grono słuchaczy. Przygotowujący je młodzi dziennikarze podchodzą z pasją i humorem, zapraszają do studia znane osobistości, często w studiu Ateneum gości muzyka na żywo https://www.facebook.com/radioateneum.  
 • Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
 • Samorząd Studentów Ateneum jednoczy wszystkich aktywnych, pełnych pasji, gotowych do działania ludzi.

 

 

Absolwenci specjalności dziennikarstwo są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej. Świadczy o tym fakt, że wielu z nich już w czasie praktyk zawodowych i staży potrafiło wykazać się wiedzą i umiejętnościami, które zostały dostrzeżone i przełożyły się na zatrudnienie.

Gdzie pracują nasi absolwenci?

 • stacje radiowe i telewizyjne
 • prasa
 • serwisy internetowe
 • biura rzeczników prasowych
 • agencje PR
 • działy marketingu i PR
 • domy mediowe
 • agencje informacyjne

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Specjalność Marketing Medialny przygotowuje do pracy w charakterze rzecznika prasowego, osoby kształtującej wizerunek firmy, instytucji bądź konkretnego przedsięwzięcia, a także w firmach reklamowych. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę o znaczeniu oraz instrumentach komunikacji społecznej. Nabywają praktyczne umiejętności w zakresie metod kształtowania opinii publicznej, planowania kampanii reklamowych i strategii komunikacji, a także współpracy z mediami oraz społecznościami lokalnymi. W ramach warsztatów,  w oparciu o doświadczenia praktyków zawodu (dziennikarzy radiowych,  prasowych i telewizyjnych, rzeczników prasowych), przygotowują konferencje prasowe, opanowują umiejętność udzielania i przeprowadzania wywiadów, analizują metody kształtowania wizerunku. 

Na zajęciach specjalności marketing medialny przekazujemy szeroką wiedzę o znaczeniu i instrumentach harmonizacji interesów publicznych i komercyjnych, kształtujemy umiejętności rozwijania kontaktów z różnymi społecznościami. Specjalność umożliwia studentom zaangażowanie w działalność Radia Ateneum i Telewizji Ateneum. Zapraszamy do słuchania i oglądania naszych audycji w internecie RADIO  TELEWIZJA

Studenci korzystają z odpowiednio przygotowanych i wyposażonych sal dydaktycznych, studia radiowo-telewizyjnego, pracowni komputerowej, sali konferencyjnej.

Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma firmami i instytucjami.

Specjalność przygotowuje do pracy w promocji i reklamie wszelkich instytucji publicznych i prywatnych.

 

Specjalność rzetelnie przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 • Program na specjalności marketing medialny umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza pracy rzecznika prasowego, osoby odpowiedzialnej za wizerunek medialny, a także osoby pracującej w branży reklamowej.  
 • Uczymy studentów trudnej sztuki autoprezentacji, w czym bardzo pomocne jest wykorzystanie profesjonalnego, nowoczesnego studia radiowo-telewizyjnego.
 • Znani i cenieni dziennikarze i praktycy PR-u zapoznają studentów z zagadnieniami budowania i kreowania wizerunku w mediach.
 • Szczególną uwagę zwracamy na problem etyki w mediach, ochrony własności intelektualnej, rzetelności w przekazywaniu informacji.
 • Uczymy o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • Studenci korzystają z profesjonalnego studia RTV. Dzięki niemu mogą zapoznać się z warsztatem obróbki dźwiękowej oraz nauczyć się przygotowania audycji radiowych. Audycje na żywo mają wierne grono słuchaczy. Przygotowujący je młodzi dziennikarze podchodzą do tematów z pasją i humorem, zapraszają do studia znane osobistości, często w studiu Ateneum gości muzyka na żywo https://www.facebook.com/radioateneum.  
 • Studenci marketingu medialnego zrzeszeni w kole naukowym Infobroker Systemowy rozwijają swoje zainteresowania z zakresu najnowocześniejszych technik i technologii informacyjnych. Traktując wiedzę jako swoisty rynkowy produkt, kształtują umiejętności sprzedawania wiedzy jak to czynią najnowocześniejsze organizacje.
 • Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
 • Samorząd Studentów Ateneum jednoczy wszystkich aktywnych, pełnych pasji, gotowych do działania ludzi. Aktywność Samorządu to nie tylko zabawa, bardzo często nasi studenci angażują się w społeczne akcje i działalność charytatywną.

Absolwenci specjalności marketing medialny to cenieni specjaliści z zakresu promocji i reklamy. Znajdują zatrudnienie w instytucjach publicznych i komercyjnych. Posiadają umiejętności i wiedzę z zakresu technik komunikacyjnych i reklamowych, potrafią zarządzać  informacją i wizerunkiem.

Gdzie pracują nas absolwenci?

 • Biura prasowe firm i instytucji
 • Działy marketingu i PR-u
 • Agencje informacyjne
 • Prasa, radio, telewizja