POWRÓT DO MENU

Projekty

Projekt Kompleksowy3

Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej

Realizator Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w partnerstwie z ImpactProject oraz Ideopolis.

Cel główny projektu:

Wprowadzenie w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku nowych programów zajęć dla 100 studentów w zakresach:

- nowoczesne technologie w tłumaczeniach,

- nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu,

- informatyka w zarządzaniu

jak również pozyskanie 6 zagranicznych wykładowców dla zwiększenia wszechstronnego wymiaru oferty edukacyjnej dla studentów. Wsparcie kadry uczelni (40 osób) polegające na przeszkoleniu pod kątem wzmocnienia kompetencji zarządczych i dydaktycznych. Kolejnym celem głównym projektu będzie podniesienie kompetencji wśród 400 studentów Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku, w tym studentów niepełnosprawnych stanowiących co najmniej 2% Uczestników Projektu w okresie czterech lat, korzystającym z warsztatów wzmacniających kompetencje miękkie oraz szkolenia umiejętności twardych. Dodatkowo projekt ma na celu wsparcie wysokiej jakości usług świadczonych przez Biuro Karier, co także sprzyjać będzie zarówno poprawie szans studentów wobec potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, ale również będzie wspierać zmiany organizacyjne i pozytywnie wpływać na podniesienie kompetencji kadr Biura Karier w systemie szkolnictwa wyższego. 

Realizacja projektu: 07.2019-06.2023. Wartość projektu: 7 035 644,00 zł, w tym wkład środków europejskich: 5 929 640,76 zł.

Co oferujemy?

W ramach modułów planowane jest wsparcie w zakresie:

  • Opracowanie i wdrożenie programów zajęć poszczególnych specjalności a także zatrudnienia wykładowców zagranicznych.
  • Przeprowadzenie szkoleń, zajęć, warsztatów podnoszących kompetencje studentów.
  • Realizację wsparcia dla świadczenia wysokiej jakości usług dla studentów przez Akademickie Biuro Karier. 
  • Wsparcie procesu zarządzania wśród kadry zarządzającej uczelnią - nowoczesne narzędzia zarządcze oraz szkolenia kadry. 

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany przede wszystkim do trzech grup uczestników:

1. Uczelni Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku

2. Studentów Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku 

3. Kadry zarządzającej i dydaktycznej Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku

POWER logo7
rp4
EU EFS rgb 5