POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Władze Uczelni

tokiski3
J.M. Rektor Prof. zw. dr hab.  Waldemar Tłokiński
aleksander dubrzyska4  
Dziekan Wydziału 
Studiów Edukacyjnych
Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander
Dziekan Wydziału
Europeistyki, Politologii
i Dziennikarstwa
Prof. nadzw. dr Hanna Dubrzyńska

Dziekan Wydziału Neofilologicznego

dr Katarzyna Kukowicz-Żarska


Pełnomocnicy Rektora:

krawczynski
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Krawczyński
h.olszewski1
Prof. nadzw. dr hab. Henryk Olszewski