POWRÓT DO MENU

Aktualności

Wyniki ewaluacji działalności naukowej

2022-08-03

Ateneum Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku w ewaluacji naukowo badawczej uzyskała w dyscyplinie „językoznawstwo” kategorię B, zaś w dyscyplinie „pedagogika” kategorię B+, tym samym wypełniła zapis ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z późn. zm.) o spełnieniu warunku uznania uczelni za akademicką w przypadku prowadzenia badań naukowych poczynając od kategorii B+.

Jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną w rejonie, której trud badawczy nauczycieli akademickich został wysoko oceniony w kategoriach akademickich. Jest to znaczący wyróżnik poziomu akademickiego środowiska Uczelni i nie mniej znaczące wzbogacenie wartości uzyskiwanych przez absolwentów dyplomów.

Uczestnikom ewaluacji składam serdeczne gratulacje i życzę dalszych sukcesów w umacnianiu przyjętej drogi rozwojowej.

 

Prof. Waldemar Tłokiński

Rektor Ateneum-Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku

Archiwum Aktualności