POWRÓT DO MENU

Aktualności

Szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uczelni

2023-05-26

 Akademia Ateneum w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie rekrutacji dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uczelni na cykl szkoleń stacjonarnych realizowanych w ramach projektu

pn. „Wspieramy dostępność w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach zadania 1 Dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (OzN):

Szkolenie dla kadry dydaktycznej/lektorów „Metodyka nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami” w wymiarze 24 godzin

(3 dni po 8 godzin).

Trwają zapisy, planowane terminy szkoleń wrzesień-październik 2023 r. 

 

W  ramach  Zadania 2 - Dostosowanie cyfrowych zasobów Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (OzN):  

- Szkolenie dla kadry dydaktycznej „Obsługa i administrowanie platformą e-learningową” w wymiarze 16 godzin (2 dni po 8 godzin), 

- Szkolenie dla kadry dydaktycznej „Efektywne prowadzenie zajęć w formie kursów online” w wymiarze 16 godzin (2 dni po 8 godzin).

Trwają zapisy, planowane terminy szkoleń lipiec-sierpień 2023 r. 

 

W ramach zadania 3 Moduł doradczo-szkoleniowy z zakresu podnoszenia świadomości oraz kompetencji kadry uczelni i studentów w obszarze zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (OzN):

Szkolenie dla kadry dydaktycznej i administracyjnej pn. „Podnoszenie świadomości związanej z barierami środowiska fizycznego” w wymiarze 16 godzin (2 dni po 8 godzin),

Trwają zapisy, planowane terminy szkoleń wrzesień-październik 2023 r. 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie projektu:

https://www.ateneum.edu.pl/projekty-2/wspieramy-dostepnosc-w-ateneum-szkole-wyzszej-w-gd/oraz w Biurze Działu Projektów (III piętro pokój 312)

 

Kontakt: telefon: 58 722 08 57, e-mail: wspieramydostepnosc@ateneum.edu.pl

 

 

Archiwum Aktualności