POWRÓT DO MENU

Aktualności

Szkoły Ćwiczeń Leonardo - nabór

2021-10-22

Kopia Leonardo PROJEKT3

Ogólnopolski Operator Oświaty wraz z Partnerami Projektu zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, 5 studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku o specjalizacji nauczycielskiej, którzy będą współuczestnikami wsparcia prowadzonego przez Szkołę Ćwiczeń.

 

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku ogłasza, że w dniu 01.10.2021 roku rozpoczyna nabór do udziału w projekcie studentów, którzy będą współuczestnikami wsparcia prowadzonego w ramach Szkoły Ćwiczeń Leonardo w SP nr 29 w Gdańsku.

Planowana ilość studentów/studentek do zrekrutowania: 5 osób

 

Dla każdego uczestnika projektu przewidziano spotkania z koordynatorem praktyk oraz minimum 20 godzin wsparcia w działaniach realizowanych w ramach „Szkoły Ćwiczeń”. Są to m. in.:

  • warsztaty metodyczne, uczestnictwo w konferencjach,
  • szkolenia z kompetencji kluczowych:
    • warsztaty kreatywne i inne,
    • warsztaty z wykorzystania TIK
    • lekcje pokazowe,
    • dostęp do materiałów szkoleniowych wytworzonych w ramach projektu.

 

Z obszarów:

  • matematyczny
  • językowy
  • przyrodniczy
  • informatyczny

 

Rekrutacja została przedłużona, trwa do 31-go października br. 

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne poniżej oraz w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku – Dziekanat, pokój nr 3 (parter) .

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku należy zapoznać się z zasadami zawartymi w  Regulaminie Rekrutacji. Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej oznacza akceptację zasad w nim zawartych.  REGULAMIN REKRUTACJI

 

Studenci/Studentki aplikujący do udziału w projekcie zobowiązani są do złożenia wypełnionej, kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej:

  • osobiście, u koordynatora praktyk Sary Janas (parter-Dziekanat pokój nr 3)
  • lub za pomocą Poczty Polskiej lub kurierem wysyłając na adres: Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, ul. 3 Maja 25a, 80-802 Gdańsk – z dopiskiem: Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie pt. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”.

 

KONTAKT:

Koordynator praktyk  – Sara Janas
e- mail: s.janas@ateneum.edu.pl
tel. 58 722-08-00   

Archiwum Aktualności