POWRÓT DO MENU

Aktualności

Filologia hiszpańska od podstaw

2021-07-12

O studiach


- Rekrutacja na filologię hiszpańską trwa do 30 września 2021 lub wypełnienia wszystkich miejsc
- Start studiów 01 października 2021
- Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
- Czesne od 410 zł miesięcznie
- Specjalizacje do wyboru: translatoryka oraz nauczycielska
- Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1000 zł miesięcznie)
- Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
- Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
- Studia online w czasie pandemii


Dlaczego warto studiować filologię hiszpańską?


- Studia od podstaw do poziomu C1
- Większość zajęć prowadzona jest w języku hiszpańskim przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną przez praktyków zawodowych z Polski oraz z Hiszpanii
- Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
- Ponad 150 godzin języka hiszpańskiego w semestrze!
- Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych
- Studia przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.
- Studenci kierunku filologia o specjalności filologia hiszpańska mogą zapisywać się do kół naukowych
- Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council

Więcej na stronie kierunku: https://kierunki.ateneum.edu.pl/filologia-hiszpanska/

newsletter stopka5

Archiwum Aktualności