POWRÓT DO MENU

Aktualności

FAQ

2020-03-19

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA UCZELNI W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Lista najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi dotyczących funkcjonowania Uczelni w okresie odwołanych zajęć dydaktycznych. Lista będzie aktualizowana wraz z nowymi ustaleniami.

(aktualizacja 14-04-2020)

Do kiedy zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne?

Zawiesza się zajęcia dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w terminie od 12 marca do 26 kwietnia 2020 r. zgodnie z decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czy rok akademicki zostanie wydłużony?

Rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2020 r. i nie będzie przedłużany. Możliwe są zmiany (wydłużenie) terminu zajęć dydaktycznych, ale takie decyzje będą podejmowane jedynie w przypadku wydłużającej się przerwy w zajęciach ze względu na sytuację epidemiczną.

 Czy dziekanaty, rektorat i inne jednostki są zamknięte?

Tak. Budynek uczelni jest zamknięty a nauczyciele akademiccy i administracja uczelni pracują zdalnie, dlatego prosi się o kontakt telefoniczny (na komórki) lub mailowy. 

 Gdzie i kiedy można przedłużyć legitymację studencką?

Pan Premier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał zmiany w rozporządzeniach w sprawie studiów oraz w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Ukazały się one w Dzienniku Ustaw i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (12 marca). Rozporządzenia te zakładają, że legitymacje studenckie oraz legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w marcu tego roku (a których ważność nie została dotychczas potwierdzona), zachowują ważność do 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Czy zajęcia zaoczne, studia podyplomowe i zajęcia na Uniwersytecie III Wieku też są zawieszone?

Tak, zawieszone są wszystkie zajęcia dydaktyczne poza tymi prowadzonymi w systemie e-learningu - wszystkie zajęcia są prowadzone online na platformie ZOOM a materiały umieszczone w chmurze.

Co z opłatami za studia? Czy należy uiszczać opłaty?

Opłaty obowiązują i należy je uiszczać w terminie. Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby semestr (i studia) zakończone były w przewidzianym terminie. Opłaty dotyczą nie tylko godzin bezpośredniego kontaktu z wykładowcą, ale całego administracyjnego oprzyrządowania biegu studiów, i są to opłaty stałe, zabezpieczone umowami cywilnoprawnymi, podobnie jak umowa ze studentem. Brak wpłaty czesnego oznacza rezygnację ze studiów. Indywidualne problemy finansowe traktowane są z troską przez Władze Uczelni w trybie przewidzianym regulaminowo.

 Co ze składaniem i obroną prac dyplomowych?

Terminy składania oraz obron prac dyplomowych zostały przesunięte. Decyzje o zmianach terminów będą podane w późniejszym terminie, a studenci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie. Nie ma konieczności składania w tej sprawie stosownych podań.

Czy  termin sesji egzaminacyjnej letniej zostanie przesunięty?

Jest za wcześnie na podejmowanie takich decyzji. Decyzję będą podejmowane na bieżąco wraz z rozwojem sytuacji. 

 Czy wyjazdy studenckie na studia w ramach programu Erasmus + w następnym roku akademickim będą się odbywały?

Tak, uczelnia w dalszym ciągu będzie realizowała wyjazdy w ramach programu Erasmus. Mamy nadzieję, że do września 2020 sytuacja epidemiczna ulegnie znaczącej poprawie i rekrutacja zostanie wznowiona.

 

Gdzie można znaleźć materiały do zajęć, prowadzonych w systemie e-learningu?

Materiały są na stronie Uczelni po zalogowaniu się. Zakładka Student / E-learning

Oprócz tego wykładowcy prowadzą zajęcia w godzinach przewidzianych planem zajęć na platformach zoom (zoom.us), Skype i inne. Te informacje są na planie zajęć lub udostępniane studentom w mailach bezpośrednio od wykładowcy.

Proszę sprawdzać plany na bieżąco.

W jaki sposób zaliczany będzie przedmiot prowadzony w systemie e-learningu?

Przedmioty prowadzone w systemie e-learningu będą zaliczane w sposób przewidziany w planie studiów, w sylabusie lub w sposób określony przez Wykładowcę (egzamin/praca egzaminacyjna, kolokwium zaliczeniowe/praca zaliczeniowa, i in.). Podstawą będzie materiał podany do samodzielnego studiowania (zamieszczone w różnej formie wykłady, lektury, materiały wizualne i in.)

 Platforma Zoom - www.zoom.us

Archiwum Aktualności