POWRÓT DO MENU

Aktualności

Czasopismo naukowe "Studia i Badania Naukowe Ateneum"

2022-12-21

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do czasopisma naukowego: Studia i Badania Naukowe Ateneum, sygnowanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku. Dotychczasowe Czasopismo Studia i Badania Naukowe, wydawane od roku 2006, jest aktualnie w fazie przekształcenia i pod nową nazwą Studia i Badania Naukowe Ateneum będzie się ubiegało o przyznanie punktacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Studia i Badania Naukowe Ateneum są pismem o charakterze interdyscyplinarnym, którego problematyka ukierunkowana jest na nauki humanistyczne i społeczne, w szczególności pedagogikę, psychologię, logopedię, socjologię. Tak szeroki zakres tematyczny daje Autorom możliwość podjęcia wielowymiarowej refleksji oraz popularyzowania badań własnych dotyczących zróżnicowanych zagadnień życia społecznego.

Artykuły publikowane będą w języku polskim oraz innych językach obcych. Zamieszczanie artykułów w czasopiśmie jest całkowicie bezpłatne. Autor nie ponosi żadnych kosztów związanych z procesem publikacyjnym czy recenzyjnym. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad przygotowania tekstów znajdują się w zakładce "Wytyczne dla autorów".

Prosimy o przesyłanie tekstów do bieżącego numeru Studiów w formie elektronicznej na adres: helena.liwo@ateneum.edu.pl

Pozdrawiam serdecznie z nadzieją na współpracę przy tworzeniu aktualnego, a także przyszłych numerów Studiów i Badań Naukowych Ateneum,

Helena Liwo
Redaktor Naukowa

Archiwum Aktualności