POWRÓT DO MENU

Rekrutacja

 

mgr Karolina Figurewicz

ul. 3 Maja 25A, 
80-802 Gdańsk

Pokój 204, II piętro

Godziny pracy:

Czwartki 12:00 - 16:00

Kontakt:

tel. 58 722 08 28 (czwartki)

tel. 58 722 08 10

(w pozostałe dni)

e-mail:
utw@ateneum.edu.pl

 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każdy, kto ukończył 50 rok życia, a w przypadku wolnych miejsc również osoby młodsze. Zapisy odbywają się dwa razy w roku:

  1. We wrześniu i październiku 2017 (zajęcia od października 2017)
  2. W lutym 2018 (zajęcia od marca 2018)

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do 19 października 2017 trwa rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 na wykłady oraz warsztaty Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.

            Wymagane dokumenty to:

         W tytule wpłaty wpisz:  "IMIĘ I NAZWISKO - UTW"

 

Nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach warsztatowych bez uiszczenia opłaty za wykłady, która wynosi 40 zł za semestr.

 

Zapisać się można osobiście w dniach:

  •    Czwartek 12:00 - 16:00

        w pok. 204, II piętro (ul. 3 maja 25A, 80-802 Gdańsk)

        lub w pozostałe dni w Dziekanacie (parter) w godzinach od 10-16


Szczegółowych informacji udziela Pani mgr Karolina Figurewicz

tel. 58 722 08 28 (czwartki),

tel. 58 722 08 10 (w pozostałe dni tygodnia),

e.mail: utw@ateneum.edu.pl

 

Więcej informacji o organizacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku można znaleźć w zakładce Oferta / Uniwersytet Trzeciego Wieku.