POWRÓT DO MENU

Rekrutacja

 

mgr Karolina Figurewicz

Kontakt:

ul. 3 Maja 25A, 
80-802 Gdańsk

Pokój 204, II piętro

Godziny pracy:

Środy, Czwartki 12:00 - 16:00

tel. 58 722 08 28
e-mail:
utw@ateneum.edu.pl

 Uniwersytet Trzeciego Wieku

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każdy, kto ukończył 50 rok życia, a w przypadku wolnych miejsc również osoby młodsze. Zapisy odbywają się dwa razy w roku:

  1. We wrześniu (zajęcia od 20 października 2016)
  2. W styczniu i lutym  (zajęcia od 2 marca 2017)

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do 2 marca 2017 roku trwa rekrutacja na wykłady oraz warsztaty Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku

            Wymagane dokumenty to:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Deklaracja uczestnictwa
  • 2 zdjęcia o wymiarze 35x45 mm
  • Kserokopia dowodu wpłaty (40 zł). Proszę o dokonanie wpłaty na konto Uczelni:
    63 1090 1098 0000 0001 0259 7281 W tytule wpłaty wpisz:  "IMIĘ NAZWISKO - UTW".

 

Nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach warsztatowych bez uiszczenia opłaty za wykłady, która wynosi 40 zł za semestr.

 

Zapisać się można osobiście w dniach:

  • Śr., Czw. 12:00 - 16:00

        w pok. 204, II piętro (ul. 3 maja 25A, 80-802 Gdańsk)


Szczegółowych informacji udziela Pani mgr Karolina Figurewicz tel. 58 722 08 28 (środy i czwartki) e.mail: utw@ateneum.edu.pl

 

Więcej informacji o organizacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku można znaleźć w zakładce Oferta / Uniwersytet Trzeciego Wieku.