POWRÓT DO MENU

Rekrutacja

E-Rekrutacja

Aby przystąpić do elektronicznej deklaracji potrzebne jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz w przypadku kandydatów na studia II stopnia i studia podyplomowe, dyplomu ukończenia studiów I stopnia, dyplomu inżyniera lub ukończenia studiów
II stopnia.Rekrutacja on-line zajmie około 5 minut podczas których jest możliwość zapisania się na interesujący kierunek
studiów oraz na odpowiednią specjalność.

Po uzupełnieniu wymaganych danych prosimy zachować deklarację oraz jak najszybciej (ze względu na termin rozpoczęcia się zajęć) stawić się w Biurze Rekrutacji.

Dane osobowe

Adres ZameldowaniaAddress

Uwagi

Proszę o przyjęcie mnie do Ateneum – Szkoły Wyższej na studiaPlease accept me into Ateneum - University