POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Nowoczesne technologie webowe i mobilne NOWOŚĆ!

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników urządzeń mobilnych rośnie liczba oferowanych aplikacji mobilnych. Coraz więcej usługodawców próbuje dostosować swoje oferty do stylu życia swoich klientów i użytkowników. Dzięki temu zaawansowane usługi dostępne za pośrednictwem smartfonów i tabletów już dzisiaj są dźwignią rynku mobilnego. Ewolucja urządzeń mobilnych powoduje olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów tworzących aplikacje internetowe, dostosowane do urządzeń mobilnych oraz aplikacje mobilne. 

 

Wiedza zdobyta podczas tych studiów będzie przydatna w każdej firmie lub innej organizacji, gdzie nowoczesne technologie powiązane z internetem są w jakikolwiek sposób użytkowane. 

Studia trwają 2 semestry, program studiów zawiera 180 godzin zajęć.

Opłata za semestr (możliwość płatności ratalnej): 2500 zł

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym,

2. CV-Curriculum Vitae

3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)

5. dowód osobisty (do wglądu)

6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat

7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

  • Podstawy aplikacji internetowych, architektura, zastosowania
  • Projektowanie nowoczesnych aplikacji i stron internetowych
  • Projektowanie interfejsów użytkownika
  • Dobre praktyki w webdesignie
  • Metodologia badań UX
  • Testowanie aplikacji
  • Trendy i wzorce UX/UI
  • Komunikacja w projekcie 

Słuchacz zdobędzie wiedzę specjalistczną związaną z projektowaniem, tworzeniem i zarządzaniem aplikacjami mobilnymi oraz nowoczesnymi stronami internetowymi. Zdobędzie umiejętność obsługi szeregu aplikacji oraz wykorzystanie jej jako narzędzie w swoim zawodzie. Nauczy się sprawnie komunikować z zespołami programistów, grafików i product ownerów. Pozna specyfikę branży i trendy, które pozwalają nowocześnie projektować usługi użyteczne dla odbiorców.