POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Digital Marketing NOWOŚĆ!

Marketing internetowy to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi marketingu. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej firm swoją działalność przenosi do sieci – tam też szuka potencjalnych klientów.

Marketing internetowy to wszelkie działania mające na celu opracowanie strategii dla wprowadzenia produktu na rynek, jego promocji oraz przedstawienie w korzystny sposób marki przy wykorzystaniu internetu. Działania w marketingu internetowym zmierzają do zwiększenia widoczności firmy w internecie, a jednym z najczęściej używanych w tym celu narzędzi jest między innymi strona www. Marketing internetowy skupia się na stworzeniu oraz utrwalaniu więzi na linii marka – odbiorca. W przeciwieństwie do marketingu tradycyjnego, w marketingu internetowym rola odbiorcy jest znacznie większa. 

Studia trwają 2 semestry, program studiów zawiera 180 godzin zajęć.

Opłata za semestr (możliwość płatności ratalnej): 2000 zł

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym,

2. CV-Curriculum Vitae

3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)

5. dowód osobisty (do wglądu)

6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat

7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

  • Kampanie Google AdWords
  • Optymalizacja produktu internetowego pod wyszukiwarki (SEO)
  • Przygotowanie kampanii Facebook ads
  • Strategia mailingowa – budowa bazy adresowej, segmentowanie grup docelowych
  • Badanie efektywności działań e-marketingowych
  • Budowanie świadomości marki
  • Psychologia reklamy
  • Ewolucja i modele serwisów internetowych

Program studiów kierowany jest do osób, które chcą pogłebić swoją wiedzę związaną
z marketingiem intenetowym. Zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków pozwolą na efektywne zarządzanie kampaniami marketingowymi, a także optymalizacją kosztów związanych
z reklamą. Efektem studiów będzie wyrobienie umiejętności formułowania strategii marketingu internetowego z wykorzystatniem pozyskanej uprzednio wiedzy dotyczącej m.in. instrumentarium marketingu internetowego. Studia podyplomowe pozwolą powiększyć wiedzę w zakresie
e-marketingu oraz znaleźć zatrudnienie w różnych działach marketingu.