POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Struktura Uczelni

W Ateneum - Szkole Wyższej istnieją trzy Wydziały:

• Wydział Studiów Edukacyjnych (prowadzi kierunki pedagogika oraz nauki o rodzinie)
- Katedra Pedagogiki Społecznej i Dydaktyki
- Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
- Katedra Nauki o Rodzinie
      - Katedra Organizacji i Zarządzania Oświatą
• Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa (prowadzi kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz europeistyka)
- Katedra Europeistyki
- Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji
• Wydział Neofilologiczny (prowadzi kierunki filologia angielska, hiszpańska oraz włoska)
- Katedra Filologii Angielskiej
- Katedra Filologii Hiszpańskiej
- Katedra Filologii Włoskiej

oraz Jednostki Międzywydziałowe:
• Studium Języków Obcych
• British Council Examination Centre
• Biblioteka
• Dział Nauki i Wydawnictw
• Praktyki zawodowe
• Studium Wychowania Fizycznego
• Biuro Współpracy z Zagranicą
• Biuro Programu Erasmus+

W Uczelni funkcjonują również:

  • Samorząd Studencki
  • Klub Uczelniany AZS Ateneum
  • Centrum Aktywności Profesjonalnej
  • Pryzmat Studencki - Gazeta Internetowa
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Sekcja Studiów Podyplomowych