POWRÓT DO MENU

Rodzic

Opłaty

Czesne wynosi 600 zł miesięcznie i opłacane jest przez 12 miesięcy w roku. Dodatkowo uiszcza się jednorazową opłatę wpisową w wysokości 600 zł.