POWRÓT DO MENU

O nas

Misja

Ateneum Liceum Akademickie to miejsce spotkania i współdziałania: uczniów, nauczycieli i rodziców.  Twórcza praca ucznia i nauczyciela, wspomagane przez rodziców przynosi najlepsze efekty. Aktywizujące metody kształcenia uznajemy za podstawę pracy grupy, ale też indywidualizujemy nauczanie ze względu na różnorodność stylów uczenia się i różne talenty uczniów. Dobieramy narzędzia i metody pracy do potrzeb uczestników zajęć. Akcentujemy ideę uczenia się w działaniu.

Ateneum-Liceum Akademickie (przy Ateneum-Szkole Wyższej) jest szkołą odwołującą się do najlepszych tradycji oświatowych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, środków i form edukacyjnych. Ambicją placówki jest wypracowanie marki liceum elitarnego, którego absolwenci będą uzyskiwali wysokie wyniki z egzaminów maturalnych, efektywnie funkcjonowali w zmieniającej się rzeczywistości i skutecznie mierzyli się z wyzwaniami współczesnego świata. W tym celu szkoła zapewnia swoim uczniom wysoki poziom wiedzy i umiejętności gwarantujących wszechstronny rozwój osobowy, kształtujących postawy twórcze i innowacyjne, jak też wyrabiających poczucie odpowiedzialności społecznej.      
Misją naszej placówki jest rozwijanie w uczniach intelektualnej samodzielności, krytycyzmu i humanistycznej wrażliwości. Jednocześnie chcemy pielęgnować w nich umiejętność pracy zespołowej i postawy przedsiębiorcze. Pragniemy, by absolwenci Ateneum-Liceum Akademickiego aktywnie i świadomie współtworzyli rodzimą przestrzeń społeczną i publiczną, będąc do tego przygotowanymi tak w wymiarze merytorycznym, jak i w sferze wyznawanych wartości.        
W tym celu zapewniamy zindywidualizowane podejście do uczniów, uwalniające ich kreatywność oraz sprzyjające rozwijaniu pasji i ambicji. Jesteśmy też szkołą przyjazną dla osób niepełnosprawnych, nasza infrastruktura zapewnia im pełne współuczestnictwo w  zajęciach i imprezach szkolnych, tak by realnie  współtworzyli naszą wspólnotę. Ważne jest dla nas, by nauka w naszym liceum przebiegała w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu psychicznego uczniów, a wszelkie relacje oparte były na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.