POWRÓT DO MENU

O nas

Grono Pedagogiczne

Nasze grono pedagogiczne tworzy zespół doświadczonych nauczycieli, którzy łączą wysokie kwalifikacje z przyjaznym, pełnym otwartości stosunkiem do uczniów. Nasi pedagodzy są kompetentnymi specjalistami, którzy swój warsztat dydaktyczny wpracowali w najbardziej renomowanych trójmiejskich szkołach, gdzie zostali wysoko ocenieni przez uczniów i rodziców. W swojej pracy łączą efektywne metody z innowacyjnymi i atrakcyjnymi dla uczniów formami kształcenia. Ich uczniowie uzyskują wysokie noty z egzaminów maturalnych, a jednocześnie rozwijają kreatywność w rozmaitych projektach i przedsięwzięciach naukowych, kulturalnych i obywatelsko-społecznych. Istotną wartością Ateneum-Liceum Akademickiego są też zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców akademickich. Dążymy do tego by uczniowie i nauczyciele naszej szkoły tworzyli zintegrowany zespół, który ma poczucie wspólnej misji, realizowanej w serdecznej atmosferze ściśle powiązanej z tradycją i kulturą  akademicką.

 

TUTORING

Każda grupa/klasa  ma wychowawcę, a pojedynczy uczeń – tutora, którego sam wybiera spośród wszystkich pracowników szkoły. Zadaniem tutora jest indywidualne prowadzenie młodego człowieka w jego dojrzewaniu, samodoskonaleniu i rozwojowi społecznemu. Tutor wspomaga ten proces. Jego zadanie można by określić jako „aktywną obecność”. Nauczyciel i uczeń spotykają się regularnie i omawiają bieżące zagadnienia wychowawcze i edukacyjne. Spotkania mogą przybierać bardziej lub mniej formalny charakter. Uczniowie otrzymują wsparcie wychowawcze lub naukowe, w zależności od potrzeb. Podopieczni Ateneum, którzy biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych mogą też starać się o mentoring pracowników naukowych Ateneum-Szkoły Wyższej.