POWRÓT DO MENU

Kandydat

Oferta na rok 2016/2017

Treści programowe zgrupowane są w trzy bloki:

BLOK I: co muszę (realizacja podstawy programowej na poziomie podstawowym i przygotowanie do egzaminów maturalnych)

BLOK II: co chcę (realizacja podstawy programowej na poziomie rozszerzonym w kierunku wyboru studiów)

BLOK III: co mogę (realizacja zainteresowań - blok akademicki)

klasa neo

Uczniowie mają możliwość uczenia się wielu języków obcych w szerszym zakresie (trzy do wyboru):

- język angielski

- język niemiecki

- język włoski

- język hiszpański

Profil neofilologiczny umożliwia kształcenie umiejętności komunikacyjnych, poznawanie kultury i historii krajów oraz spotkania i wymianę młodzieży w ramach projektów europejskich. W trakcie nauki uczniowie mają okazję zapoznać się również z problematyką multikulturowości i wybranymi zagadnieniami z europeistyki.

Przedmioty rozszerzone: języki obce (240 godzin każdy)

klasa matinf

Klasa przygotowuje do kierunków politechnicznych i kształci kompetencje informatyczne. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z zawodami technicznymi dzięki współpracy szkoły z gdańskimi firmami i instytucjami. Podczas nauki istnieje możliwość mentoringu zawodowego, wprowadzającego młodego człowieka na rynek pracy. Każda klasa tworzy również projekt – swoją własną „firmę”. Uczniowie spotykają się z mistrzami – naukowcami, biznesmenami, kreatorami pomysłów, aby od nich uczyć się, jak odnieść zawodowy sukces.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, przedsiębiorczość (240 godzin każdy)

klasa medyczna

Klasa przygotowująca do studiowania na wydziałach lekarskich szkół wyższych, poszerzona o nauczanie w języku angielskim. Uczniowie otrzymują gruntowną wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągnięcia wymaganego wyniku na maturze z kierunków przyrodniczych i matematycznych. Ponadto zapoznają się ze specjalizacjami lekarskimi oraz zawodami związanymi z profesjami medycznymi, dzięki czemu łatwiej  im dokonać wyboru studiów. Uczestniczą także w spotkaniach z mistrzami – wybitnymi lekarzami i naukowcami, co pozwala im lepiej poznać zawód. Część zajęć będzie się odbywała na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, angielski (240 godzin każdy)

klasa dziennikarska

Klasa o tym profilu przygotowuje do profesjonalnego zapoznania się z rolą i miejscem współczesnych mediów. Uczniowie poznają warsztat pracy różnych profesji dziennikarskich – od tradycyjnych jak reporter czy komentator po nowe zawody dziennikarskie rozwijające się w Internecie. Sami w trakcie nauki w  liceum są dziennikarzami radiowymi i telewizyjnymi, współpracują z młodzieżowymi mediami tworzonymi przez inne gdańskie szkoły i praktykują w radiu Ateneum pod okiem doświadczonych dziennikarzy z Radia Gdańsk. Odbywają spotkania z mistrzami polskiego dziennikarstwa.

od I klasy 6godz./tyg zajęcia z zakresu dziennikarstwa i wiedzy medialnej

Przedmioty rozszerzone: j.polski, historia, język obcy (240 godzin każdy)

klasa teatralna

Klasa prowadzona jest pod opieką doświadczonych aktorów z uprawnieniami pedagogicznymi i reżyserskimi. Uczniowie realizują autorski program klasy teatralnej, w której kształcą umiejętności sceniczne, uczą się historii teatru i filmu, odbywają  spotkania z mistrzami sztuki aktorskiej i reżyserskiej. Tworzą własne spektakle, które wystawiają na scenach gdańskich teatrów i placówek kultury. W miarę indywidualnych  potrzeb prowadzone są zajęcia przygotowawcze na kierunki artystyczne.

od I klasy 6 godz./tyg zajęcia: elementy sztuki teatralnej

przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. obcy (240 godzin każdy)