POWRÓT DO MENU

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Filología, interculturalidad y estudios de genero

2017-06-02

W dniu 02.06.2017 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Filología, interculturalidad y estudios de genero"  (Filologia, interkulturowość i badania genderowe), współorganizowanej przez Uniwersytet w Sevilli.

Tematem przewodnim konferencji jest koncepcja interkulturowości i tożsamości oraz badania genderowe rozpatrywane z punktu widzenia szeroko pojętej lingwistyki i badań literackich.

Konferencja jest drugim wydarzeniem naukowym, które powstało dzięki współpracy Wydziału Neofilologicznego Uczelni z naukowcami z Universidad de Sevilla. Stanowi ono możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z naukowcami z Hiszpanii, Włoch i Polski, którzy interesują się literaturą światową, językoznawstwem a także kulturą krajów śródziemnomorskich. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniu interkulturowości oraz szeroko rozumianej tożsamości, w tym również pojęciu gender.    

Wykłady plenarne podczas konferencji wygłosili:
Prof. Mercedes Arriaga Florez, Universidad de Sevilla, Hiszpania
Prof. Daniela La Foresta, Universita degli Studi di Napoli Federico II, Włochy

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Wydziału Neofilologicznego Ateneum, Forum Filologicznym - Ateneum (czasopismo uzyskało 5 pkt).

Warto dodać, że współpraca z Universidad de Sevilla prowadzona jest na wielu płaszczyznach Studenci i pracownicy Ateneum mogą starać się o wyjazd studyjny do Sewilli w ramach Programu ERASMUS+

Do pobrania:
Program Konferencji
Conference programme

 

IMG 9406IMG 9392IMG 9386

 

 

Archiwum Aktualności